De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBC WUUSTWEZEL ORGANISATIE & STRUCTUUR 2011-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBC WUUSTWEZEL ORGANISATIE & STRUCTUUR 2011-2012."— Transcript van de presentatie:

1 BBC WUUSTWEZEL ORGANISATIE & STRUCTUUR 2011-2012

2 Mijlpalen van de club 1997: Promotie heren naar 2 de Provinciale 2005 - 2006: Start 2de seniorsploeg in 4de Prov 2006 – 2007: Jeudgploeg in Landelijke Competitie 2007 – 2008: Reservenploeg voor 2de seniors ploeg 2009 – 2010: 1 ste prov. 3 de prov. 4 de prov. 1981: oprichting LOEBAC 4 de Provinciale 1982 - 1984: Eerste jaren in 4 de Provinciale 1985 - 1990: Start van de jeugdwerking 1992 Promotie naar 3 de Provinciale en start Dames 1993 - 1996: Verdere uitbouw seniors heren en dames en jeugd 2

3 Basisprincipes  Familieclub en vriendenclub  Voor Wuustwezel en buurgemeenten (zonder club)  Sportiviteit en hoge kwaliteit opleiding  Gezonde ambitie: ‘naar boven mikken’  Alle spelers voldoende aan bod: waar voor lidgeld  Voldoende bekwame personen in de juiste functies: spelers/ouders en medewerkers  Doelmatige interne organisatie / taakverdeling  Voldoende zaalruimte en materiële middelen  Gezonde financiële werking 3

4 Een democratische organisatie  Democratie : 4 basiswaarden: vrijheid, gelijkheid, solidariteit en efficiëntie  Toepassing op alle onderdelen van organisatie: Alle leden, organen, middelen en activiteiten (korte en lange termijn)  Vrijheid: leden kunnen voldoende zelf kiezen en initiatieven nemen  Gelijkheid: voldoende gelijk deelnemen aan activiteiten en voldoende gelijke behandeling  Solidariteit: voldoende (financiële) ‘ondersteuning’ om volwaardig te kunnen deelnemen  Efficiëntie: gegeven de drie andere waarden is de dagelijkse werking voldoende doelmatig

5 Toekomst seniors: drie scenario’s 5 2 de prov. Scenario 3 Snel pieken Scenario 2 Stabiele groei Scenario 1 Kalm aan 3 de prov. 2 de land. 20152013 2012 20112010 4 de prov. 1 ste prov.

6 Scenario 2 – Stabiele groei  Rustig opbouwen om te groeien op alle niveaus  Goede mix van ervaren spelers en eigen jeugd  Lager budget dan scenario 3, hoger dan scenario 1  Jeugd en seniors: spelers uit Wuustwezel en omstreken  Alle spelers: voldoende aan bod op juiste niveau  Spelers en trainers krijgen voldoende tijd om te groeien  Geen drama als doel niet wordt gehaald binnen termijn  Verdere uitbouw 1 ste prov., overgang naar 2 de landel.  Verdere uitbouw 3 de prov., overgang naar 2 de prov.  Verdere uitbouw 4 de prov., ev. overgang naar 3 de prov.  Vriendenclubs voor puur recreatieve basketbal  Keuze van de club, met alle consequenties ! 6 Seniors Jeugd

7 Jeugdwerking – scenario 2  Algemeen  Gecoördineerde jeugdwerking over alle jeugdploegen heen  Vanaf miniemen - cadetten gerichter werken naar integratie in seniors ploegen door samenwerking met coaches seniors  Brede structuur zodat spelers van verschillende niveaus aan hun trekken komen  Geen spitse piramide, waarbij enkel de betere spelers worden behouden 7 Seniors Jeugd

8 Basisprincipes  uitdagingen  Familieclub en vriendenclub  Voor Wuustwezel en buurgemeenten (zonder club)  Sportiviteit en hoge kwaliteit opleiding  Gezonde ambitie: ‘naar boven mikken’  Alle spelers voldoende aan bod: waar voor lidgeld  Voldoende bekwame personen in de juiste functies: spelers/ouders en medewerkers  Doelmatige interne organisatie / taakverdeling  Voldoende zaalruimte en materiële middelen  Gezonde financiële werking 8

9 ORGANISATIE & STRUCTUUR Inhoud  Organigram  Verklaringen en taken verschillende niveau’s  Onderlinge connectie  Functies: uitleg, profiel  Algemeen voor alle organen geldt:  Werken volgens plan goedgekeurd door AV  Werken volgens budget goedgekeurd door AV  De meeste beslissingen d.m.v. gewone meerderheid (uitzonderingen zie statuten)  Rapporteren aan Raad van Bestuur 9

10 Raad van Bestuur Sportieve cel Dagelijks bestuur Sportraad Financiële cel ActiviteitenSponsoringPubliciteitKan10TrainersvergaderingJeugdcoördinatie Algemene vergadering Administratieve cel

11 Organen  Algemene beschrijving  Doel  Vergadering  Taken 11

12 Verantwoordelijken per orgaan  Alg. Vergadering  Bestuursraad  Dagelijks bestuur  Sportieve cel  Financiële cel  Trainersvergadering  Sportraad  Activiteiten  Sponsoring/publiciteit  KAN10  Administratieve cel  Walter Van Dongen  Ron Meeusen  Jan Hens  Walter Van Dongen  Hoofdtrainer  ??  1 pers. per activiteit  Denis Bastiaenssens  Tom Van Opstal  Ron Meeusen Organen Leiding Leden  alle leden vzw  15 personen  8 personen  4 personen  alle trainers  10 personen  2 à 3 personen  5 personen  4 personen 12

13 Algemene vergadering (AV)  Toegankelijk voor alle leden en ouders van leden  Verwachte aanwezigheid:  Leden Raad van Bestuur  Jeugdcoördinator, trainers, ploegverantwoordelijken  3 spelers per seniorploeg  3 ouders per jeugdploeg  Doel: toelichting, bespreking en goedkeuring werking club  Vergaderingen: leiding voorzitter  December en juni  Agenda  Presentatie, bespreking en beslissing:  Sportieve plan voorbije en volgende werkjaar  Financiële plan voorbije en volgende werkjaar  Plan niet-sportieve activiteiten voorbije en volgende werkjaar  Visie op langere termijn: sportief, organisatorisch en financieel  Open vragenronde  Nieuwe bestuursleden en voorzitter stemmen (juni) 13

14 Raad van Bestuur (RvB)  Groep max. 15 personen  Doel:  Algemene lopende, sportieve en niet-sportieve, zaken  Algemeen vergadering voorbereiden en opstellen van agenda  Toekomstvisie voor de club ontwikkelen en realiseren  Vergaderingen: leiding voorzitter / ondervoorzitter  Maandelijks  Agenda:  Financieel: kort overzicht van de lopende begroting door FC  Briefwisseling voor B  Evaluatie activiteiten: gebracht door verantwoordelijke AC  KAN10: verantwoordelijke kan10  Bespreking werking/verslagen van DB, SC, SR, TV, FC, enz.  Oplossing formuleren voor diverse problemen  Planning, uitvoering, opvolging en evaluatie activiteiten  Investeringen opvolgen en nieuwe bekijken  Beslissingen: met meerderheid van stemmen  Secretaris: ombudsman, verslagen, briefwisseling 14

15 Dagelijks bestuur (DB)  Groep max. 8 personen  Doel:  Algemene lopende, sportieve en niet-sportieve, zaken die snel een oplossing vereisen  Oplossing formuleren voor problemen  Beslissingen nemen over dringende zaken  Opvolging andere organen  Vergadering:  Wekelijks tot tweewekelijks, voor zover nodig  Leiding: algemeen directeur 15

16 Sportieve cel (SC)  Samenstelling:  Voorzitter en Secretaris  Leden : jeugdcoördinator, trainers en afgevaardigden jeugd en seniors  Doel: Sportbeleidsplan ontwikkelen en realiseren  Organisatie: 4x per jaar  September, december, februari, mei  Agenda  Ploegindelingen: kalender, uren trainingen en wedstrijden  Aantrekken van spelers en coaches volgens budget  Opvolging jeugdcoördinator  Materiaal: aankoop volgens budget en opvolging (materiaal meester)  Opleidingen organiseren: refs, coaches  Oplossingen aanbrengen voor jeugdcoördinator en coaches  Opvolging van aankoop tenues  Geeft voeding en feedback aan andere bestuursorganen 16

17 Financiële cel (FC)  Groep: max. 4 personen  Taken  Financieel beheer: oriënteren en controleren  Maken en opvolgen van begroting: sportieve en niet-sportieve inkomsten en uitgaven  Opvolging uitgaven  Opvolging inkomsten  Boekhouding  Investeringsplan  Beheer dossiers subsidies, projecten  Beheer reservefonds  Aangifte belastingen, rechtbank van Koophandel 17

18 Sportraad (SR)  Samenstelling:  Ploegverantwoordelijken  Voorzitter + Secretaris  2 leden van bestuursraad  Doel: praktische zaken ploegen (sportief en niet-sportief)  Organisatie: min. 5x per jaar  September, november, januari, maart en mei  Agenda:  Bespreking ploegen sportief  Praktische zaken rond de ploegen  Tafelfuncties: opleiding  Begeleiding nieuwe ploegverantwoordelijken  Bespreking noden spelers en opmerkingen ouders  Vriendenwedstrijden: kijken naar mogelijkheden ploeg  Medewerkers zoeken voor activiteiten,tap onder ouders en spelers 18

19 Trainersvergadering (TV)  Voor alle trainers  Doel: opvolging jeugdwerking volgens plan  Organisatie:  Jeugdcoördinator organiseert en leid  Min. 5x per seizoen: sept., nov., jan., maart en mei  Agenda:  Bespreking ploegen: trainingen, wedstrijden, stages, initiatielessen  Opvolging en evaluatie spelers  Opvolging nieuwe spelers  Bespreking ploegindeling volgend seizoen  Volgen clinics 19

20 Sponsoring en publiciteit (S&P)  Sponsoring/advertenties: 4 à 6 personen  Verantwoordelijk voor:  Sponsors aantrekken  Sponsors opvolgen  Gemaakte afspraken doorgeven aan publiciteit  Leden publiciteit/communicatie: 4 à 6 personen  Verantwoordelijk voor:  Clubblad : artikels en foto’s opvragen  Rubriek De Spiegel : artikels en foto’s opvragen  Folders, affiches activiteiten drukken en verdelen  Website onderhoud en creatie  Nieuwsbrieven 20

21 KAN10  Leden: 4 à 5 personen  Taken:  Dagelijkse organisatie  Tapkalender opstellen en opvolgen  Opleiding tapverantwoordelijken  Lokaal en materiaal onderhouden/herstellen  Opvolgen en organiseren feestjes  Contact met gemeente, andere clubs 21

22 Activiteiten  Leden: vooral leden Raad van Bestuur  Taken:  Uitwerking en realisatie activiteiten  Opstellen jaaragenda  Doorgeven van info naar publiciteit  Regelen personeel  Aankoop producten  Financieel: raming, prijsbepaling, afrekening  Folders/affiches maken en laten drukken  Stand van zaken uitbrengen bij bestuursraad  Draaiboek activiteiten: opvolgen, evalueren, aanpassen 22

23 Activiteiten: verantwoordelijken  Augustus : Kruisweg Kermis: Walter + Tom + Toon  September : Zandbergrun: Ron + Jan  September : Supportersweekend (nieuw)  Oktober : Speculaasverkoop: Bart en Nancy  November : Wedstrijddiner + Sinterklaasfeest: Nancy + Gerda + Annemie  December : Kerststage : jeugdcoördinator + trainer  Januari : Nieuwjaarsdrink: Tom + ??  Februari: Wedstrijddiner 2: Nancy + Gerda + Annemie  Februari/maart : Quiz: Jan Jacobs + Toon  April : Wedstrijddiner 3: Nancy + Annemie + Ron  Mei : Jeugddag: Ron + Annemie + Peggy 23

24 Administratieve cel (AC)  Leden: 3 à 4 personen  Taken:  Contacten/communicatie met VBL: inschrijvingen, licenties,…  Verslagen vergaderingen: noteren, uitschrijven en rondsturen  Versturen/verdelen clubblad, folders, affiches, brieven, …  Ledenlijsten bijhouden en uitvoeren: etiketten enz…  Draaiboek activiteiten opvolgen  Diversen 24

25 ORGANISATIE TAP KAN10  Leden: 10 à 15 tapverantwoordelijken en ruim 60 tappers  Doel: kwaliteit en stiptheid  Tapverantwoordelijken: minstens 8 x per jaar, met kleine vergoeding  Eén of twee tapbeurten voor alle spelers/ouders  Reserve: kandidaten voor extra tapbeurten, met kleine vergoeding  In nood: externe tappers, met weekvergoeding 25

26 Functies  Algemene beschrijving  Profiel 26

27 Leden Raad van Bestuur  Taakomschrijving  Bijwonen van de bestuursvergaderingen  Meedenken om de club verder uit te bouwen  Voorstellen voor verbetering uitwerken  Organiseren en uitvoeren activiteiten  Toekomstvisie mee uitdenken  Profiel  Moet zich willen engageren binnen de club  Ervaring in organiseren, samenwerken  Vlot omgaan met andere medewerkers 27

28 Leden Sportieve cel  Taakomschrijving  Sportieve visie van de club uitwerken en realiseren  Zoeken en opvolgen van trainers  Opvolgen van ploegen/spelers (jeugd en seniors)  Organiseren en uitvoeren sportieve activiteiten  Profiel  Zin voor planning hebben  Beslissingen durven en kunnen nemen  Kunnen onderhandelen met trainers en spelers  Kennis en ervaring m.b.t. basketbalsport (in BBC)  Bij voorkeur geen kinderen als speler in club 28

29 Jeugdcoördinator (JC)  Taakomschrijving  Stippelt opleidingsplan uit voor jeugd  Opvolging en actief begeleiden coaches en spelers  Leid en organiseert de trainersvergadering  Richt clinics in  Specialisatie trainingen inrichten  Jeugdstages organiseren (contact Tom - KAN10)  Geeft feedback aan sportieve cel  Profiel  Gediplomeerd trainer met ambitie om een club van af de premicroben naar een hoger niveau te brengen 29

30 Trainer jeugd / seniors  Taakomschrijving  Ploeg trainen/coachen volgens plan JC en code club  Mee helpen aan stages, clinics, initiaties  Feedback aan jeugdcoördinator, andere trainers  Aanwezigheden spelers en evaluatie (speler v/d maand)  Bijwonen trainersvergaderingen / AV  Vriendenwedstrijden zoeken en vastleggen  Opvolgen tapkalender (seniors)  Tekst Clubblad/Spiegel,  Profiel  Diploma C of B  Ervaring met basketbalsport  Vlot omgaan met spelers, trainers, medewerkers, refs 30

31 Ploegverantwoordelijke  Taakomschrijving  Zorgt voor algemene organisatie van een ploeg zoals  Opvolging wedstrijden en vervoerlijst (Extranet !)  Waslijst voor de tenues  Verzamelen/bijhouden licenties, medische fiche spelers, trainer, medewerkers en bundelen in kaft  Taplijst voor eigen ploeg opvolgen  Bijwonen vergaderingen van de sportraad  Communicatie naar ouders: wedstrijden, stages, activiteiten…  Zoeken van helpers voor de activiteiten: indien gevraagd  Profiel  Overweg kunnen met computer: mail, excell  Communicatieve vaardigheden: spelers, ouders, trainers…  Spelers groep vertegenwoordigen binnen club  Punctueel zijn en zin hebben voor planning 31

32 Tafelfunctie: boek, 24sec en klok  Taakomschrijving  Tijdens de wedstrijd de tafelfunctie op zich nemen  Boek invullen op verplaatsing  24sec bij thuiswedstrijden vanaf de pupillen  Scorebord bij thuiswedstrijden  Profiel  Opleiding volgen tijdens de wedstrijd of op aanvraag  Sportieve instelling hebben  De regels van basket willen leren 32

33 Terreinafgevaardigde (delegué)  Taakomschrijving  In de zaal aanwezig zijn tijdens de wedstrijd zodat de scheidrechter, indien problemen, beroep kan doen op deze mensen  Profiel  Minimum 18 jaar zijn  In het bezit zijn van licentie van de club  Goed organisatorisch inzicht 33

34 Scheidsrechter  Taakomschrijving  Clubscheidsrechter  Leiden wedstrijden premicroben, microben, benjamins  Officiële opleiding volgen: betaald door de club  Leiden van vriendenwedstrijden en tornooien  Officieel Scheidsrechter  Officiële opleiding volgen: betaald door de club  Leiden van wedstrijden toegekend door VBL  Leiden van thuiswedstrijden bij noodsituaties  Profiel  Min 14 jaar en vertrouwd zijn met de sport  Opleiding gevolgd en geslaagd zijn van de VBL 34

35 Verantwoordelijken activiteit  Taakomschrijving  Datum opstellen: aanvang seizoen  Uitwerking van praktische zaken  Aankoop materiaal en/of producten  Overzicht maken en zoeken naar helpers  Publiciteit uitwerken en doorgeven aan de juiste personen (website, spiegel, clubblad  Profiel  Organisatie talent  Ervaring met computer: mail, Excel, Word, Powerpoint  Goede feeling voor planning 35

36 Tapverantwoordelijke  Taakomschrijving  Alle taken achter den toog van de kan10 kennen:  Kassa, koffiemachine, afwasmachine, snacks bereiden  Openen en sluiten van de kan10  Schoonmaken toog, toestellen en Kan10 uitkeren  Bijstaan van een groep helpers in woord en daad  Profiel  Vlot in omgang  Zin voor organisatie  1x per maand tappen  Correct omgaan met geld 36

37 BEDANKT NOG VRAGEN, VOORSTELLEN? BBC Wuustwezel


Download ppt "BBC WUUSTWEZEL ORGANISATIE & STRUCTUUR 2011-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google