De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

O TEMPORA, O MORES ! M OS MAIORUM BIJ DE R OMEINEN Ludus 7B.

Verwante presentaties


Presentatie over: "O TEMPORA, O MORES ! M OS MAIORUM BIJ DE R OMEINEN Ludus 7B."— Transcript van de presentatie:

1 O TEMPORA, O MORES ! M OS MAIORUM BIJ DE R OMEINEN Ludus 7B

2 V ERLOEDERING VAN DE ZEDEN : W AT ? Ouders, grootouders  ‘In mijn tijd, hè’ Conclusie : vandaag alles en iedereen slechter dan vroeger Voorbeelden van evolutie in gedragscode :  Muziekoptredens: The Marvelettes (Mr. Postman) en AC/DC (Rosie)The Marvelettes (Mr. Postman) AC/DC (Rosie)  Kleding tieneridolen (zie volgende dia’s)  Respect voor leerkrachten, ouderen (voorbeelden?) ...

3 K LEDING VROEGER...

4 ... E N KLEDING NU

5 M OS MAIORUM : DE IDEALE R OMEIN Aanvankelijk : geen geschreven wetten Wel : gewoonten  = ongeschreven wetten  Doorgegeven van generatie op generatie  Streng, sober en deugdelijk leven Mos maiorum : de gewoonten van de voorouders Mos maiorum : de nobele levenswijze van voorouders en traditionele normen, waarden, kwaliteiten en deugden  gedragscode Veel eerbied voor verleden en familie(geschiedenis)

6 O PDRACHT 1 : DE MOS MAIORUM Pietasrechtvaardigheid Virtuseenvoud/soberheid Disciplinatrouw Industriadiscipline Fideseerbied familie, goden,... Frugalitasvastberadenheid Iustitiaijver Constantiadapperheid

7 E NKELE VOORNAME DEUGDEN : WELKE ?

8 E NKELE ASPECTEN VAN MOS MAIORUM Virtus :  dapperheid, moed  Eer en inzet voor vaderland  eeuwige roem  Nu ook nog dappere helden? Voorbeelden?

9 E NKELE VOORNAME DEUGDEN : WELKE ? Bekijk het Romeins marcherend leger hierhier

10 E NKELE ASPECTEN VAN MOS MAIORUM Disciplina :  Verstand wint van gevoelens  orde en controle  Absolute gehoorzaamheid aan wetten en regels  Obsessie voor tucht en orde  Heeft Rome groot gemaakt (cfr. Romeinen zelf)  Op school : Zeer strenge opvoeding Gehoorzaamheid en discipline basis van opvoeding Keihard

11 E NKELE ASPECTEN VAN MOS MAIORUM Pietas  Plichtsgevoel t.o.v. Familie Medeburgers Vaderland Goden  Allerbelangrijkste van de mos maiorum  Man : politiek en carrière  Vrouw : leven voor kinderen, familie, vaderland  zelfopoffering

12 V ROEGER WAS ALLES BETER : VERDWIJNEN VAN MOS MAIORUM Rome aanvankelijk : boerengemeenschap  hard leven  geen luxe  extra militaire taken 3 de -2 de eeuw v. Chr. : grote veroveringen  Luxe!  Verdwijnen van normen en waarden  Contact met andere culturen, o.a. Grieken  verwondering en minderwaardig eigen verleden

13 P ROTEST TEGEN NORMVERVAGING De conservatieven  M. Porcius Cato (3 de – 2 de eeuw v.Chr.)  M. Tullius Cicero (O tempera, o mores!) (1 e eeuw v.C.) Leverde weinig op Augustus (eerste keizer Rome) :  Terug naar de strenge mos maiorum Strenge huwelijkswetten Oude en nieuwe tempels  respect voor goden Na Augustus : definitieve verloedering van zeden (vooral vanaf 2 de – 3 de eeuw) Discussie : regels of niet? Hoeveel?

14 P ROTEST TEGEN NORMVERVAGING CiceroCato Augustus

15 D ECADENTE R OMEINEN Betekenis ‘decadent’ :  1. in verval verkerend  2. zeer verfijnd, maar zonder innerlijke en morele kracht Praktisch : overdreven zoeken naar luxe, schoonheid en het buitengewone om mee te pronken, maar zonder inhoud

16 D ECADENTIE : N ERO EN ZIJN DOMUS AUREA 64 n. Chr. : grote brand van Rome Oorzaak : ongeluk of megalomane Nero? Domus Aurea :  Gouden huis  80 hectare over 3 heuvels  Buitengewone pracht : marmer, wandschilderingen,... Domus Aurea op wikipedia

17 D ECADENTIE : H ELIOGABALUS (218 – 222 N. C HR.) Keizer op zijn 14 de, vermoord op 19 de Syrische afkomst Huwde Aquilia Severa, de opperpriesteres van Vestaalse maagden! Riep Elagabal uit tot nieuwe Romeinse oppergod! Na zijn dood : damnatio memoriae

18 H ELIOGABALUS

19 D ECADENTIE : H ELIOGABALUS (218 – 222 N. C HR.) Gewaden van zuivere goudstof Verweven met edelstenen Diadeem (vrouwen!) Toilet : gouden schaaltjes Grote sexuele uitspattingen :  Kocht prostituees op  Bordeel binnen zijn paleis

20 D ECADENTIE : H ELIOGABALUS (218 – 222 N. C HR.) Etentjes/diners bij de keizer :  Ligbanken van massief zilver en gouden spreien  Diner tot 22 gangen  Tussen 2 gangen in bad met vrouwen  Banketten spreiden over heuvels van Rome  Zwembaden en badkuipen vullen met wijn en dronken  Misselijke grapjes : dronken vrienden opsluiten bij beren of leeuwen

21 D E ROZEN VAN H ELIOGABALUS : SIR L AWRENCE A LMA -T ADEMA (1888)

22 A FBEELDINGEN DIA ’ S 1-15 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GUnitBKK.JPG http://www.flickr.com/photos/87755964@N00/2668565523 http://picasaweb.google.com/lh/photo/Wzqizz7bCGwE-qTPnXi1Eg http://picasaweb.google.com/lh/photo/l8Kq3e_3VGW0glwcJmNBVA http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rihanna-brisbane.jpg http://www.flickr.com/photos/rescuedog/2699256/ http://www.flickr.com/photos/smiling_da_vinci/12656614/ http://www.flickr.com/photos/65032901@N00/2385324596 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cicero_-_Musei_Capitolini.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marco_Porcio_Caton_Major.jpg http://www.flickr.com/photos/78147607@N00/2960841660/ http://www.bestweekever.tv/2009-02-12/top-chef-recap-is-top-chef-not-top- pssy/ http://www.bestweekever.tv/2009-02-12/top-chef-recap-is-top-chef-not-top- pssy/

23 A FBEELDINGEN VANAF DIA 16 http://www.teachersparadise.com/ency/nl/wikipedia/e/el/elagabalus.html http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alma-tadema_heliogabalus.jpg


Download ppt "O TEMPORA, O MORES ! M OS MAIORUM BIJ DE R OMEINEN Ludus 7B."

Verwante presentaties


Ads door Google