De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eenzaamheid Presentatie in het kader van de 24 september – 1 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eenzaamheid Presentatie in het kader van de 24 september – 1 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Eenzaamheid Presentatie in het kader van de 24 september – 1 oktober 2010

2 EENZAAMHEID: •“Wie zich aan de eenzaamheid overgeeft, ach,die is spoedig alleen.”Johan W.Goethe •“Eenzaamheid is de ergste vorm van armoede die een mens kan treffen.” Moeder Theresa •“Eenzaam is degene die voor niemand nummer een is.” Helene Deutsch •“Eenzaamheid. Dat er bijvoorbeeld niemand is, terwijl je daar keiveel behoefte aan hebt.” Hans Teeuwen

3 Outline presentatie •Wat is eenzaamheid? •Wie zijn eenzaam? •Omgaan met eenzaamheid •Introductie •Week tegen Eenzaamheid

4 Wat is eenzaamheid ?

5 Het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit) van bepaalde sociale relaties. (Van Tilburg, De Jong Gierveld, 2007)

6 Wat is eenzaamheid? -Het aantal contacten dat iemand heeft met andere mensen is geringer dan gewenst. -De kwaliteit van de gerealiseerde relaties blijft achter bij de wensen. -Emotionele eenzaamheid: Hoeveelheid en kwaliteit van intieme contacten. -Sociale eenzaamheid: Hoeveelheid en kwaliteit van bredere sociale kring.

7 Alleen of eenzaam? “De eenzaamheid is een goede plaats om te bezoeken, maar een slechte plaats om te verblijven.” J. Billings “Het gerecht eenzaamheid smaakt wel goed als je het niet elke dag eet.” S.Carmiggelt “Loneliness expresses the pain of being alone and solitude expresses the glory of being alone.” P. Tillich

8 Veranderde samenleving •Minder belang van kerken en verenigingen •Toename vergrijzing in combinatie met steeds meer alleenwonende ouderen •Individualisering •Toename van culturele verschillen •Veel mogelijkheden tot afleiding: TV en internet

9 1 op de 3 mensen voelt zich eenzaam Groot probleem

10 • Eenzamen doen in grote en toenemende mate een beroep op zorg. • Degene met meervoudige problemen lopen een hoger risico op verwaarlozing en verslaving • Onderzoek wijst uit: Met veel vrienden leef je langer. • Extra kosten van gezondheids- en verslavingszorg door preventie

11 Wie is eenzaam?

12 Wie? Persoonlijkheidskenmerken: - Verlegen - Ontbreken sociale vaardigheden - Slecht tijdsmanagement

13 De risicogroepen Chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en alleenstaanden, immigranten, mantelzorgers, werkzoekenden en dak- en thuislozen Sterke eenzaamheid komt vaker voor onder: •na relatieverbreking (jong of oud) •moeilijke omstandigheden: werkloosheid, problemen met opgroeiende kinderen Zie verder:Van Tilburg & de Jong Gierveld, Zicht op eenzaamheid, van Gorcum, 2007

14 Omgaan met eenzaamheid

15 Soorten interventies •Mentaliteitsverandering: stimuleren dat mensen met elkaar in contact komen •Deskundige hulpverleners: hulpverleners ondersteunen om eenzaamheid te herkennen en te handelen. •Sociaal – culturele hulpverlening: groepsactiviteiten en woonzorgvormen •Persoonlijke activering: oa. huisbezoek, telefoondienst •Cursussen, gespreksgroepen en therapie: oa. rouwverwerking of sociale vaardigheden

16 Iemand helpen -Klein contact: op de koffie bij de buurvrouw, iemand bellen, op ziekenbezoek gaan -Praktische hulp geven of vraag om hulp -Particuliere initiatieven: een straatfeest organiseren, of bij zorginstelling aanbieden voor te lezen -Attent maken op mogelijkheid lid te worden van verenigingen of internetcommunities -Vrijwilliger worden

17 Vrijwilligers -20% van de Nederlandse volwassenen (SCP, 2006) -- vooral onder de groep 46 tot 75 jaar -- vooral onder kerkgangers en mensen zonder werk -- twee of drie dagdelen per week ‘Zij vertegenwoordigen een groot vermogen van de samenleving’ (SCP,2004,2006; Knulst en van Eijck, 2002; ‘Gideonsbende, de Jong Gierveld, 2007; de Jong Gierveld, Dosman & Fast, 2007)

18 -Contact zoeken met verwaterde contacten -Bestaande contacten verdiepen -Hulp vragen of hulp aanbieden -Contact zoeken met lotgenoten -Informatie of contact zoeken op internet -Vrijwilligerswerk doen -Informeer naar activiteiten in de gemeente als de Boodschappenplusbus van het Nationaal Ouderenfonds of het Maatjesproject van Humanitas Wat kan iemand zelf doen?

19

20 Informatie Coalitie Erbij

21 Missie van Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland moet worden teruggedrongen en vermeden: Door te laten weten dat het bestaat Door erover te praten Door iets te gaan doen

22 Veel Vrijwilligers (ruim 100.000) •Mezzo: Buddies, Thuishulp, Maatjes •Zonnebloem: Thuisbezoekers, vakantievrijwilligers, etc •Sensoor: Telefoonvrijwilligers •Raad van Kerken: Pastoraal Medewerkers •Leger des Heils: Winkelmedewerkers, opvangvrijwilligers, etc •Ouderenfonds: Chauffeurs •Humanitas: Huisbezoek •Resto van Harte: Restaurantmedewerkers •Etc

23 Activiteiten van de Coalitie •Onderzoek •Digitaal Platform •Week tegen Eenzaamheid •Congres •Lokale en Regionale Manifestaties •Gemeentes aansporen

24 Digitaal Platform •Sterke behoefte aan informatie over eenzaamheid door burgers, professionals en beleidsmakers. • www.eenzaam.nl www.eenzaam.nl

25 Week tegen Eenzaamheid •24 september -1 oktober 2010 •Meer dan 100 activiteiten in het hele land •Congres: Connecting People. Communicatietechnologie: vloek of zegen? •10 vrijwilligersbijeenkomsten: Samen tegen Eenzaamheid •Brainstormen tegen Eenzaamheid •Contactkaarten •Actie op het Binnenhof op 29 september

26 Week tegen Eenzaamheid •Eenzaamheid is van Ons Allemaal! •Groot en Onzichtbaar Probleem – Wie ken je? •Er is een stereotiep beeld en een taboe – Praat erover! •Lijkt abstract en oplosbaar – Maak het concreet! •Ga wat doen – voor jezelf en voor anderen!

27 Voor meer informatie: www.eenzaam.nl/week www.eenzaam.nl/week Tel. 030-2307199 030-2307199


Download ppt "Eenzaamheid Presentatie in het kader van de 24 september – 1 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google