De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.thuisinwelzijn.nl Thuishuis "Laat niemand in eenzaamheid wonen“ of “Op een leuke manier oud worden in studentenhuis voor ouderen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.thuisinwelzijn.nl Thuishuis "Laat niemand in eenzaamheid wonen“ of “Op een leuke manier oud worden in studentenhuis voor ouderen”"— Transcript van de presentatie:

1 www.thuisinwelzijn.nl Thuishuis "Laat niemand in eenzaamheid wonen“ of “Op een leuke manier oud worden in studentenhuis voor ouderen”

2 www.thuisinwelzijn.nl Eenzaamheid is het negatief ervaren verschil tussen de kwaliteit van de relaties die men onderhoudt en de relaties zoals men die voor zichzelf wenst (De Jong-Gierveld) Eenzaamheid is een toestand van zonder gezelschap te zijn, zich verlaten te voelen (van Dale) EENZAAMHEID - DEFINITIE

3 www.thuisinwelzijn.nl Tijdelijke gevoelens van eenzaamheid Bv bij ziekte of intensieve verzorging van een zieke Chronische gevoelens van eenzaamheid VORMEN VAN EENZAAMHEID

4 www.thuisinwelzijn.nl  Ziekte  Overlijden van een dierbaar persoon  Traumatische ervaringen  Verandering van levensfase  “Zin van het leven” kwijt zijn  Verwachtingspatronen zijn niet uitgekomen  Teleurstelling  Onvermogen ‘normale’ sociale contacten te onderhouden  Ineffectief gedrag OORZAKEN EENZAAMHEID

5 www.thuisinwelzijn.nl  Ruim 30% van 18 jaar en ouder voelt zich wel eens eenzaam.  Ouderen scoren hoger, in 2010: 1½ miljoen ouderen voelt zich eenzaam,waarvan 310.000 extreem eenzaam zijn!  Vrouwen scoren hoger dan mannen • 33% van de oudere mannen • 50% van de oudere vrouwen  Allochtonen scoren hoger dan autochtonen  Hogere eenzaamheid in stedelijke gebieden (33% versus 25%) Bron: verschillende onderzoekspublicaties o.a.VILANS,CPB LANDELIJK - BEELD

6 www.thuisinwelzijn.nl Eindhovenaren 15 t/m 84 jaarBewoners Kronehoef •Matig eenzaam34%35%ca. 1.000 bewoners •Eenzaam 6% 5%ca. 150 bewoners •Zeer eenzaam 3%* 1% ca. 30 bewoners *) Percentage (zeer) eenzamen sinds 1998 stabiel Bron: Gezondheidspeiling (GGD) BEELD van EINDHOVEN (cijfers)

7 www.thuisinwelzijn.nl  Weinig verschil tussen vrouwen en mannen  Vrouwen: toenemende eenzaamheid bij ouder worden  Mannen: eenzaamheid het hoogst bij 45 t/m 64 jarigen  Duidelijke relatie tussen eenzaamheid en gezondheid Bron: Gezondheidspeiling (GGD) BEELD van EINDHOVEN (inhoud)

8 www.thuisinwelzijn.nl  Alleenstaanden zijn ruim twee keer zo vaak eenzaam  Vrouwen 65 - 74 jaar: 36% alleenstand  Vrouwen 75 - 84 jaar: 61% alleenstaand  Inkomen: eenzaamheid komt vaker voor bij lagere inkomensgroepen  Etniciteit  Inwoners van Turkse afkomst: 14% (zeer) eenzaam!  Niet-Westerse allochtonen: 17% (zeer) eenzaam! Bron: Gezondheidspeiling (GGD) BEELD van EINDHOVEN (risico)

9 www.thuisinwelzijn.nl figuur: paradigma ‘professionals ondersteunen vrijwilligers’ in het perspectief van de Wmo

10 www.thuisinwelzijn.nl (dreigende) Vereenzaming bij alleenstaande ouderen!  Ontstaan negatieve spiraal door regieverlies over je leven.  Langer zelfstandig wonen verhoogt het risico op verwaarlozing en vereenzaming.  Investeren in welzijn stelt behoefte aan zorg uit.  Inzet en ondersteuning van vrijwilligers belangrijker bij een terugtredende overheid.  Meer verbinding gewenst tussen wonen, welzijn en zorg door vergrijzing. SITUATIE

11 www.thuisinwelzijn.nl  THUISHUIS KLEINSCHALIGE WOONVORM  BUURT of WIJK ‘OUTREACHENDE ACTIVITEITEN’ THUISHUISPROJECT

12 www.thuisinwelzijn.nl Een Thuishuis waar:  de oudere medemens zijn oude dag c.q. zijn laatste levensfase kan genieten;  de eigen huiselijke leefsituatie zo goed mogelijk wordt nagestreefd;  door vrijwilligers aandacht wordt geboden aan mensen die niet willen vereenzamen;  een allesomvattend hulp- en zorgaanbod op maat kan worden aangeboden; CONCEPT

13 www.thuisinwelzijn.nl Een Thuishuis waar:  (indien nodig) 24 uur per dag, 7 dagen per week ondersteuning en begeleiding kan worden geboden  sociale activiteiten en vrijetijdsmogelijkheden beschikbaar zijn;  maximaal vijf tot zeven personen wonen, binnen een 'living-apart- together'-cultuur. CONCEPT

14 www.thuisinwelzijn.nl Samen is niet alleen:  Verlaagt 'drempels' en verhoogt sociale betrokkenheid.  Nodigt uit tot sociale activiteiten.  Vrijwilligers vormen constante factor in ondersteunende faciliteiten.  Verhoogt het gevoel van veiligheid en geborgenheid.  Nodigt uit tot onderlinge contacten, ook in de buurt of de wijk. CONCEPT

15 www.thuisinwelzijn.nl In een Thuishuis kan je onder andere:  even bij elkaar binnenlopen om een praatje met elkaar te maken;  met elkaar tv kijken;  samen koffie drinken;  samen koken en eten;  aanvullen/ondersteunen in elkaars bezigheden (tuin, borduren, puzzelen) PRAKTISCHE VOORDELEN

16 www.thuisinwelzijn.nl -vervolg-:  samen naar concerten, lezingen of museum  samen winkelen, boodschappen doen of kleren kopen;  kortom, er zijn voor elkaar en….  niet eenzaam hoeven zijn. PRAKTISCHE VOORDELEN

17 www.thuisinwelzijn.nl Doel een kleinschalig 'thuis' Paradigmaprofessionals ondersteunen vrijwilligers Uitgangspunteneen 'eigen bekend' woon- en leefklimaat, aansluiten bij de behoefte van de bewoner, gericht op zelfredzaamheid. Hoe ziet het er uit?een huis met 'voordeurdelers", 'gerund' door vrijwilligers Huisvestingeen huis/appartement met specifieke aanpassingen THUISHUIS

18 www.thuisinwelzijn.nl  Alleenstaande oudere medemens die niet alleen wil wonen  Alleenstaande oudere medemens met een (mogelijke) dreigende vereenzaming  Niet-welgestelden (sociale woningbouw) of  Welgestelden of  Combinatie van beiden binnen één wijkproject DOELGROEP

19 www.thuisinwelzijn.nl  Thuishuis voor alleenstaande ouderen  Thuishuis voor allenstaande migranten ouderen  Thuishuis voor migranten vrouwen  Thuishuis voor migranten mannen  Thuishuis voor dementerende ouderen THUISHUISVORMEN

20 www.thuisinwelzijn.nl 1.Vrijwilligersorganisaties 2.Woningbouwvereniging 3.Stichting Welzijn Ouderen 4.Maatschappelijke organisaties 5.Gemeente 6.Huisartsenvereniging 7.Professionele zorg, met name thuiszorg STAKEHOLDERS

21 www.thuisinwelzijn.nl  WMO  Woningbouwvereniging  Huursubsidie  AWBZ  Particulier initiatief  Sponsoring FINANCIËN

22 www.thuisinwelzijn.nl “ik wil met weinig middelen de verstaanbare taal van het hart de wereld bewoonbaar maken niet mooi niet poëtisch gewoon bereikbaar voor iedereen om te zien wat jij niet ziet om te horen wat niemand meer weet. geef mij daarom je hand dan zie ik wie je bent een bedelaar aan de poort een mens een dier een vriend ik zeg je geef je hand ik ben toch net als jij laten we samen iets doen de wereld bewoonbaar maken voor mensen zoals wij (Nora Petit)


Download ppt "Www.thuisinwelzijn.nl Thuishuis "Laat niemand in eenzaamheid wonen“ of “Op een leuke manier oud worden in studentenhuis voor ouderen”"

Verwante presentaties


Ads door Google