De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 2 voor 14 oktober 2017 DE CONTROVERSE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 2 voor 14 oktober 2017 DE CONTROVERSE."— Transcript van de presentatie:

1 Les 2 voor 14 oktober 2017 DE CONTROVERSE

2 CONFLICT OVER HET VERBOND
HET OUDE VERBOND Geweldige beloftes: Een beter leven in ruil voor gehoorzaamheid. "Mijn verordeningen en Mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Ik ben de HEERE." (Leviticus 18:5) HET NIEUWE VERBOND Betere beloftes: Verlossing door het geloof alleen door het bloed van Jezus. “Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.” (Rom. 5: 9) Het Oude Verbond werd uitgedrukt in zegeningen of vervloekingen wanneer de wet werd waargenomen of niet. Dit was zo vanwege de hardheid van hun harten (Markus 10: 5), maar ze verkregen alleen redding door hun geloof in het Lam van God, die voor hen zou sterven.

3 Welke van die wetten moeten we als gelovigen houden? Waarom?
CONFLICT OVER DE WET Joodse christenen wilden dat de heidense christenen de wet zouden houden, die door Mozes was doorgegeven (en de traditie van de Farizeeën). God verordineerde verschillende soorten wetten in het Oude Testament: Bijvoorbeeld: de Tien Geboden. Morele wetgeving Bijvoorbeeld: dierenoffers. Ceremoniële wetgeving Bijvoorbeeld: Wijzig de grenzen van velden niet. Burgerlijk Recht Bijvoorbeeld: Quarantaine. Gezondheidswet Bijvoorbeeld: : Het overblijfsel op de velden overlaten voor de armen. Verscheidene wetten Welke van die wetten moeten we als gelovigen houden? Waarom?

4 CONFLICT OVER REDDING De Farizeeën dachten redding niet kon worden verkregen zonder de wet strikt te houden. "En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders: ‘Als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden.'" (Handelingen 15:1) In Romeinen wilde Paulus duidelijk maken dat redding een gratis geschenk is wat God geeft aan degenen die in Jezus’ zoenoffer geloven. Paulus leerde dat we niet gered kunnen worden door de Tien Geboden te houden, maar we moeten ze wel als een eeuwige morele wet onderhouden.

5 HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN
Het conflict over het houden van de Joodse wet en traditie zou de kerk kunnen hebben vernietigd, maar dankzij de Heilige Geest werd het op een prachtige manier opgelost. De Farizeeërs zetten hun standpunt uiteen over hoe de heidenen de wetten van het Oude Testament zouden moeten houden. Paulus en Barnabas – ondersteund door Petrus – brachten verslag uit over de bekering van de heidenen tot het Evangelie en verdedigden dat zij hen geen joodse lasten zouden moeten opleggen. Er werden een aantal gesprekken gevoerd tijdens de vergadering en ze kwamen tot een conclusie die voor iedereen gunstig was. Hoewel de Joodse gelovigen hun regels en tradities niet aan de heidenen zouden opleggen, wilde de raad ervoor zorgen dat de heidenen geen dingen zouden doen die beschouwd konden worden als aanstotend gevend voor de Joden die met hen in Jezus waren verenigd.

6 “De raad die deze zaak had beslist, was samengesteld uit apostelen en leraren die in het stichten van Joodse en heidense gemeenten een belangrijk aandeel hadden gehad, met gekozen afgevaardigden uit verschillende plaatsen. De oudsten uit Jeruzalem en afgevaardigden uit Antiochië waren aanwezig en de invloedrijkste gemeenten waren ver­tegenwoordigd. De raad handelde in overeenstemming met de ingevingen van een verlicht oordeel en met de waardigheid van een door God gestichte gemeente. Als resultaat van hun beraadslagingen zagen allen dat God Zelf het geschilpunt uit de weg had geruimd door de Heilige Geest op de heidenen uit te storten. En zij waren zich ervan bewust dat het hun plicht was de leiding van Gods Geest te volgen.” E.G. White. (Handelingen der Apostelen (voorheen: Van Jeruzalem tot Rome), hoofdstuk. 19, p. 196)

7 OPKOMENDE CONFLICTEN VERMIJDEN
Ondanks de conclusie van de vergadering van Jeruzalem, bleven sommige leraren volhouden en grote problemen in sommige kerken veroorzaken. Paul bestreed die bewegingen in Galatië en Rome, hen lerende om die dwalingen te weerstaan.

8 Laten we de inspiratie van de Heilige Geest zoeken, zodat Hij ons kan helpen om persoonlijke meningen te vermijden die niet fundamenteel zijn voor onze redding. Alleen door Hem kunnen we stevig staan en zeker zijn van de fundamentele Bijbelse overtuigingen.


Download ppt "Les 2 voor 14 oktober 2017 DE CONTROVERSE."

Verwante presentaties


Ads door Google