De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Christendom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Christendom."— Transcript van de presentatie:

1 Het Christendom

2 Het jodendom -Palestina Geloofden in een god
10 geboden in Oude testament (Tanach) Geloofden dat God ze een grote staat zou geven De Joden werden vaak overheerst door andere volken Er kwam het geloof in een verlosser

3 63 v.Ch Palestina bij Romeinen
66 v.ch opstand, neergeslagen. Diaspora, meeste Joden buiten Palestina.

4 Jezus van Nazareth Geboren in Bethlehem Palestina
Begin op 30 jarige leeftijd te prediken Zei dat iedereen gelijk was en gaf ze hoop op een beter leven na de dood Sommige Joden zagen hem als de verlosser Joodse leiders klaagden hem aan Pontius Pilatus veroordeelde hem ter dood

5 En dan begint het pas….. Volgelingen gaven hem de naam Christus
Belangrijkste volgelingen= apostelen Schrijvers evangeliën Volgens zijn aanhangers stond Jezus uit de dood op 40 dagen later naar de hemel opgerezen Christenen geloven dat Jezus door God als verlosser is gestuurd. Mensen moeten zo goed mogelijk leven tot het tijd is voor het koninkrijk van God

6 Christendom vastgelegd in de Bijbel
Opvattingen Christenen staan in de Bijbel Ongeveer 200 n.C samengesteld Oude Testament = boek van de Joden Nieuwe Testament= 4 verhalen over leven van Jezus Evangeliën genoemd, geschreven door apostelen.

7 Leer van het Christendom
Geloofsbelijdenis Zoon van God, na de dood opgestaan, steeg op naar hemel, verloste de mensheid van zonde en kwaad. Laatste oordeel. Sacramenten Doop, eucharistie en biecht. Vormsel

8 De verbreiding van het Christendom
Kon zich goed verspreiden tijdens Pax Romana Armen en onderdrukten voelden zich tot Christendom aangetrokken

9 Vervolgingen van het Christendom
Romeinse keizers waren bang dat Christenen niet zouden gehoorzamen. Gedroegen zich anders. Petrus en Paulus veroordeel door Nero.

10 De triomf van het christendom
Christendom werd populairder Constantijn liet in 313 het Christendom toe Eind 4de eeuw besloot keizer Theodosius dat Christendom enige toegestane godsdienst was. Christenen gingen nu andere geloven vervolgen Problemen tussen keizers en kerkelijke leiders

11 De Kerk Paus Aartsbischoppen Bisschoppen Pastoors/Priesters
Later kloosterorden

12 Vragen 20,21


Download ppt "Het Christendom."

Verwante presentaties


Ads door Google