De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -6- Hoe ging het?. Vervolgens….na 3 jaar in Jeruzalem Kefas verslag doen, 15 dagen daar. Handelingen 9:26-28 Galaten 1:18.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -6- Hoe ging het?. Vervolgens….na 3 jaar in Jeruzalem Kefas verslag doen, 15 dagen daar. Handelingen 9:26-28 Galaten 1:18."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -6- Hoe ging het?

2 Vervolgens….na 3 jaar in Jeruzalem Kefas verslag doen, 15 dagen daar. Handelingen 9:26-28 Galaten 1:18

3 Galaten 1:19 En ik heb niemand anders van de apostelen gezien; alleen Jakobus, de broer van de Heer Jakobus de broer van de Heer: familie/lijn van het vlees wettisch Handelingen 15:14; 21:20

4 De gelovigen van Israël ijveraars voor de Thora in het evangelie van het koninkrijk de gemeente, die Zijn lichaam is : leeft in genade Efeziërs 2:5-8

5 Zij willen leraars van de Thora zijn; zij willen zich mooi voordoen. 1 Timotheüs 1:6-9; Galaten 6:12-13

6 Veel gelovigen van nu: leven in het evangelie van het koninkrijk ijveraars voor de Thora De gemeente, die Zijn lichaam is : leeft niet onder wet Romeinen 6:14,15; Galaten 5:4

7 sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot ijdel/vruchteloos gepraat. 1 Timotheüs 1:6-9

8 Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. 1 Timotheüs 1:7

9 1 Timotheüs 1:8 maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig gebruikt

10 en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige…. maar voor wettelozen en voor opstandigen 1 Timotheüs 1:9

11 Wat ik jullie nu schrijf: zie, voor Gods aangezicht: ik lieg niet Galaten 1:20 ‘ de waarheid van het evangelie ’ Galaten 2:5 ‘ de waarheid van het evangelie ’ Galaten 2:14

12 Wat ik jullie nu schrijf: zie, voor Gods aangezicht: ik lieg niet Galaten 1:20 ‘het woord van de waarheid van het evangelie’ Kolossenzen 1:5 ‘het woord van de waarheid, het evangelie van jullie redding’ Efeziërs 1:13

13  Gezondene/apostel : Ik lieg niet….. 1:20 Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), als leraar van de natiën in geloof en waarheid. 1 Timotheüs 2:7

14

15 Waarvan beschuldigden zij Paulus: Men heeft hun over u verteld dat u alle Joden onder de heidenen, leert afvallig te worden van Mozes, doordat u zegt dat zij de kinderen niet moeten besnijden en ook niet moeten wandelen overeenkomstig de gebruiken. Handelingen 21:21

16 Titus 1:14 … en zich niet zullen bezighouden met Joodse mythen en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.

17 2 Petrus 1:16 … Want wij zijn geen wijze(lijk) gemaakte mythen gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekendmaakten…

18

19 1 Timotheüs 4:7 maar verwerp de onheilige en oud-wijfse mythen en oefen uzelf in de godsvrucht, want de oefening van het het lichaam is van weinig nut

20 vervolgens kwam ik in de gebieden van Syrië en Cilicië Galaten 1:20

21 vervolgens kwam ik in de gebieden van Syrië en Cilicië Galaten 1:21 Twistgesprekken met de hellenisten (door Griekse cultuur gevormde Joden)  broeders leidden hem naar Ceasarea en vandaar naar Tarsus (in Cilicië). Handelingen 9:29-30

22

23 Handelingen 11:25-26 En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken; en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië.

24 …ik was echter onbekend van aangezicht aan de uitgeroepen gemeenten die van Judea die in Christus zijn Galaten 1:22 Paulus niet door hen onderricht

25 …alleen hoorden zij echter: hij die ons vroeger vervolg- de, verkondigt nu als evan- gelie het geloof, dat hij vroeger verwoestte.. Galaten 1:23 Gemeenten in Judea stonden in het evangelie van de besnijdenis Jezus is de Christus! (Ha.9:22)

26

27 “ En zij verheerlijkten God in mij ” Galaten 1:24 Boodschap die Paulus bracht vonden zij geen probleem…


Download ppt "Brief aan de Galaten -6- Hoe ging het?. Vervolgens….na 3 jaar in Jeruzalem Kefas verslag doen, 15 dagen daar. Handelingen 9:26-28 Galaten 1:18."

Verwante presentaties


Ads door Google