De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

U bent van harte welkom in de E&R tent aan de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder voor informatie: E&R team / Welkom bij de sing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "U bent van harte welkom in de E&R tent aan de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder voor informatie: E&R team / Welkom bij de sing."— Transcript van de presentatie:

1 U bent van harte welkom in de E&R tent aan de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder voor informatie: E&R team / www.vrouwenpolder.gkv.nl Welkom bij de sing - in op zondagavond 20.00 E&R project Vrouwenpolder 23 juli t/m 5 augustus 2016 Thema: ‘’I have a dream!”

2 We lezen: Romeinen 3: 9 - 20 1 Johannes 4: 7 - 16 De preek gaat over: Zondag 2 Voorganger: Ds. H.J. Visser te Bruchterveld Daarlerveen Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Eerste lied: Psalm 16: 1, 5

3 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 16: 1, 5 Gebed Kinderkantory: Psalm 63 Zonder liefde ben je niets. Lezen: Romeinen 3: 9 - 20 Zingen:PvN 4 Lezen: 1 Johannes 4: 7 - 16 Zingen:Gezang 157 Tekst:HC 2 Preek Zingen:PvN 130

4 Psalm 16: 1, 5

5

6 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 16: 1, 5 Gebed Kinderkantory: Psalm 63 Zonder liefde ben je niets. Lezen: Romeinen 3: 9 - 20 Zingen:PvN 4 Lezen: 1 Johannes 4: 7 - 16 Zingen:Gezang 157 Tekst:HC 2 Preek Zingen:PvN 130

7 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 16: 1, 5 Gebed Kinderkantory: Psalm 63 Zonder liefde ben je niets. Lezen: Romeinen 3: 9 - 20 Zingen:PvN 4 Lezen: 1 Johannes 4: 7 - 16 Zingen:Gezang 157 Tekst:HC 2 Preek Zingen:PvN 130

8 .... O God, U bent mijn God. Ik verlang naar u als droge grond naar water. Ik zag uw kracht en licht, Uw macht en majesteit. Mijn lippen zingen van uw grootheid. Ik heb niets liever dan Uw liefde, ik heb geen leven zonder U. In Uw schaduw ben ik veilig en Uw handen dragen mij. Psalm 63 (mars hill)

9 .... Ik wil U prijzen zolang als ik leef! U bent altijd mijn helper geweest! O God, U bent mijn God. Midden in de nacht zijn mijn gedachten bij U. Ik ben aan U gehecht. Uw hand laat mij niet los. En U vult mijn ziel met dankbaarheid. Psalm 63 (mars hill)

10 .... Ik heb niets liever dan Uw liefde, ik heb geen leven zonder U. In Uw schaduw ben ik veilig en Uw handen dragen mij. Ik wil U prijzen zolang als ik leef! U bent altijd mijn helper geweest! Psalm 63 (mars hill)

11 .... Zonder liefde ben je niets Al spreek je alle talen van de wereld. Zonder liefde zijn je woorden zinloos. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla Zonder liefde ben je niets Al verkoop je alles wat je hebt Geef je al je geld weg aan de armen Bla bla bla, bla bla bla, bla bla Zonder liefde ben je niets

12 .... Want liefde is geduldig en liefde neemt geen wraak Liefde is niet jaloers en liefde wordt niet kwaad Ja, liefde spreekt de waarheid en liefde is volmaakt Geloof en hoop en liefde, maar liefde is de baas Alles wat we weten en geloven Alles zal verdwijnen, maar de liefde blijft La la la, la la la, la la Ja, de liefde blijft bestaan

13 .... Zonder liefde ben je niets Want liefde is geduldig en liefde neemt geen wraak Liefde is niet jaloers en liefde wordt niet kwaad Ja, liefde spreekt de waarheid en liefde is volmaakt Geloof en hoop en liefde, maar liefde is de baas Zonder liefde ben je niets! Een dreunende gong of een schelle cimbaal Zonder liefde ben je niets! Een dreunende gong of een schelle cimbaal

14 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 16: 1, 5 Gebed Kinderkantory: Psalm 63 Zonder liefde ben je niets. Lezen: Romeinen 3: 9 - 20 Zingen:PvN 4 Lezen: 1 Johannes 4: 7 - 16 Zingen:Gezang 157 Tekst:HC 2 Preek Zingen:PvN 130

15 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 16: 1, 5 Gebed Kinderkantory: Psalm 63 Zonder liefde ben je niets. Lezen: Romeinen 3: 9 - 20 Zingen:PvN 4 Lezen: 1 Johannes 4: 7 - 16 Zingen:Gezang 157 Tekst:HC 2 Preek Zingen:PvN 130

16 Psalmen voor Nu 4 Mijn God geeft u mij antwoord op mijn vragen? U bent betrouwbaar en kunt mijn leven, als ik ben vastgelopen, ruimte geven. Mijn Heer ik vraag u om uw medelijden. Hoe lang zal ik nog worden uitgelachen? En hoe lang blijven jullie lege leugens mij achtervolgen? Houd dit in gedachten: God kan een wonder doen, hij hoort mijn vragen.

17 Psalmen voor Nu 4 Doe als je boos bent geen verkeerde dingen. En als gedachten je ’s nachts wakker houden: Beheers jezelf en houd je woede binnen Geef veel aan God en blijf op hem vertrouwen. De mensen kunnen het geluk niet vinden Omdat ze God niet zien en wakker liggen Van geld en drank. Maar ik ga rustig slapen Omdat u vrede geeft en rust van binnen.

18 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 16: 1, 5 Gebed Kinderkantory: Psalm 63 Zonder liefde ben je niets. Lezen: Romeinen 3: 9 - 20 Zingen:PvN 4 Lezen: 1 Johannes 4: 7 - 16 Zingen:Gezang 157 Tekst:HC 2 Preek Zingen:PvN 130

19 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 16: 1, 5 Gebed Kinderkantory: Psalm 63 Zonder liefde ben je niets. Lezen: Romeinen 3: 9 - 20 Zingen:PvN 4 Lezen: 1 Johannes 4: 7 - 16 Zingen:Gezang 157 Tekst:HC 2 Preek Zingen:PvN 130

20 .... Gezang 157: 1, 2, 3, 4 Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U. Heel Uw werk door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U. -rust- Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw lief-de aan.

21 .... Gezang 157: 1, 2, 3, 4 Vader, in dit uur der waarheid, keren w'ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. -rust- Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verho-gen Heer. Dat wij uw naam verhogen Heer!

22 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 16: 1, 5 Gebed Kinderkantory: Psalm 63 Zonder liefde ben je niets. Lezen: Romeinen 3: 9 - 20 Zingen:PvN 4 Lezen: 1 Johannes 4: 7 - 16 Zingen:Gezang 157 Tekst:HC 2 Preek Zingen:PvN 130

23 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 16: 1, 5 Gebed Kinderkantory: Psalm 63 Zonder liefde ben je niets. Lezen: Romeinen 3: 9 - 20 Zingen:PvN 4 Lezen: 1 Johannes 4: 7 - 16 Zingen:Gezang 157 Tekst:HC 2 Preek Zingen:PvN 130

24 .... Geloofsbelijdenis Zingen:LvdK 285 Dank en voorbede Collecte Zingen:Gezang 167 Zegen

25 PvN 130 Uit de diepten roep ik u, Heer mijn God Ik heb u nodig Here luister, Nu ik schor gebeden fluister Luister toch, Heer, luister toch Als u niets dan zonde zag, Heer mijn God Wie bleef in leven? Maar u wilt nu Juist vergeven, dus verdient u Diep ontzag, ons diep ontzag

26 PvN 130 Ik blijf wachten tot u komt, Heer mijn God Ik blijf nog sterker op u wachten Dan een mens in lange nachten Wacht op licht, het morgenlicht Israël, hoop op de Heer, hoop op God Want hij heeft zich aan jou verbonden Hij verlost je van je zonden Hij maakt vrij, hij maakt jou vrij

27 .... Zingen:PvN 130 Geloofsbelijdenis Zingen:LvdK 285 Dank en voorbede Collecte Zingen:Gezang 167 Zegen

28 .... Geef vrede Heer geef vrede Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer.

29 .... Geef vrede Heer geef vrede Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen! Tussenspel

30 .... Geef vrede Heer geef vrede Geef vrede, Heer, geef vrede, U die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

31 .... Zingen:PvN 130 Geloofsbelijdenis Zingen:LvdK 285 Dank en voorbede Collecte Zingen:Gezang 167 Zegen

32 .... Na de collecte zingen we: Gezang 167 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor Diakonie En de 2de collecte voor de kerk

33 .... COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor Mission E&R En de 2de collecte voor de kerk Na de collecte zingen we: Gezang 167

34 .... Gezang 167: 1, 2, 3 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

35 .... Gezang 167: 1, 2, 3 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

36 .... Gezang 167: 1, 2, 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer

37 Zegen....

38 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 24 juli om 9.30 uur. Van harte welkom.....


Download ppt "U bent van harte welkom in de E&R tent aan de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder voor informatie: E&R team / Welkom bij de sing."

Verwante presentaties


Ads door Google