De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van het Primair Onderwijs naar Van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van het Primair Onderwijs naar Van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Van het Primair Onderwijs naar Van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs

2 Groep 3 t/m 7 In januari en juni worden verschillende LVS CITO toetsen afgenomen. Begrijpend lezen / luisteren Rekenen Spelling Woordenschat Technisch lezen ( AVI en DMT ) LVS CITO Engels ( groep 7) in juni

3 Entree toetsen In groep 7 worden in april de entreetoetsen afgenomen. De resultaten worden met de ouders besproken. Hieruit berekent CITO een verwachte score voor de eindtoets CITO.

4 Groep 8 Januari/februari AVI toetsen/technisch lezen LVS CITO begrijpend lezen LVS CITO spelling LVS CITO woordenschat LVS CITO rekenen

5 Het voorlopig advies In november overlegt de leerkracht van groep 8 met de leerkracht van het vorig jaar. Met de ouders en de leerling wordt het voorlopig advies besproken. Tevens ontvangt u de verwachte score voor de eindtoets.

6 Het drempelonderzoek Als er sprake is van grote achterstanden, kan uw kind ( met toestemming van de ouders) aangemeld worden voor een drempelonderzoek van het Steunpunt Onderwijs.

7 Waar kijken we naar? Resultaten van LVS en methodegebonden toetsen. Taakgerichtheid Betrokkenheid Werkhouding Huiswerkattitude Verwachte score van CITO

8 De CITO eindtoets In 2017 wordt de CITO eindtoets afgenomen op: Dinsdagochtend 18 april Woensdagochtend 19 april Donderdagochtend 20 april Alle kinderen in groep 8 maken verplicht dezelfde eindtoets. Ze maken een basistoets of een niveautoets.

9 Taal, spelling, taalbeschouwing Rekenen Studievaardigheden wereldoriëntatie Getoetste onderdelen

10 Na de toets Na ongeveer vier weken wordt de rapportage verwacht. Wanneer de uitslag anders is dan verwacht nodigen wij u uit voor een gesprek.

11

12 Het VMBO verder uitgewerkt

13 Belangrijk om te weten Wat wil de leerling? Wat kan de leerling? Wat heeft de leerling er voor over?

14 Het Onderwijskundig Rapport = OKR Wanneer uw zoon/dochter de overstap maakt van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs vraagt de nieuwe school om een OKR. De school maakt dit OKR en u krijgt het ter inzage. Daarna wordt het met u besproken. Wanneer u hiervoor toestemming geeft, wordt het opgenomen in Onderwijs Transparant. U bepaalt (door het afgeven van een code) of de VO school het rapport mag inzien.

15 Een nieuwe school kiezen is uw taak U bezoekt de scholen in de regio tijdens de informatieavonden en open dagen. (gids!) Met de groep gaan we een middag kennismaken op het Vos. Wanneer kinderen individueel een dagdeel willen meedraaien op een andere school voor voortgezet onderwijs, wordt hiervoor in overleg met de leerkracht toestemming verleend.

16 Wat als…….. De CITO score afwijkt van het advies? Hoger dan advies: de basisschool heroverweegt het advies. Dit kan leiden tot een wijziging. Als het resultaat minder goed is dan verwacht, mag de basisschool het advies niet aanpassen. De VO school volgt het advies van de basisschool.

17 De warme overdracht Aan het eind van het schooljaar worden alle leerlingen besproken tijdens een “warme overdracht”. Dit zijn gesprekken tussen leerkrachten van groep 8 en de mentoren van de verschillende VO scholen. In oktober/november vindt er weer een “warme overdracht” PO/VO plaats. De scholen voor voortgezet onderwijs sturen regelmatig cijferlijsten. Zo blijven we op de hoogte van de prestaties van onze “oud leerlingen”.


Download ppt "Van het Primair Onderwijs naar Van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google