De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot-studie naar Classroom Management binnen LVO en Pabo Uitkomsten Bruno Oldeboom nov. 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot-studie naar Classroom Management binnen LVO en Pabo Uitkomsten Bruno Oldeboom nov. 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Pilot-studie naar Classroom Management binnen LVO en Pabo Uitkomsten Bruno Oldeboom nov. 2013

2

3 Doelen van de pilot-studie 1. Testen van een nieuw observatie-instrument; 2. Welk gedrag vertonen lerarenopleiders ten behoeve van het klas- en leerklimaat. En zien we evt. verschillen tussen Pabo en LVO.

4 OVER DE METING a) 5 docenten; 3 LVO en 2 Pabo b) Rekenen & Wiskunde - Taal en Nederlands c) Groep: 10 (L:Ne-3), 13 (L:Wi-3), 14(P:Ne- 2), 19 (L:Ne-2), 21 (P:Re-1)

5 Uitkomsten 1 Het instrument is niet betrouwbaar en niet valide

6 Uitkomsten 2: Wat valt er op als we de lessen bekijken? Geen grote verschillen zichtbaar tussen Pabo en LVO Curriculum based klassenklimaat dominant

7 Curriculum based benadering Relatie Motiveren van student vindt plaats a.d.h.v. in de inhoud van de les. Kleine correcties van storend gedrag Inhoud Veel uitleggen en vertellen. Bijv. PowerPoint met voorbereide sheets is leidend door het lesprogramma. Organisatie Vaak klassikale lesaanpak. Zo nu en dan individuele student vraag stellen

8 Ecologische benadering Relatie De onderlinge relaties tussen de studenten zijn belangrijker dan de relatie docent – student Inhoud Korte instructies, even op weg helpen, vooral procesinterventies Organisatie Complex; multi-dimensionaal & overlapping Withitness

9 Behaviouristische benadering Relatie: Gewenst gedrag versterken door middel van straf en belonen. Ongewenst gedrag negeren Inhoud: Kennis overdragen. Studenten input geven. Organisatie: Stabiele context voor het leren van studenten organiseren; steeds onderzelfde condities onderwijs verzorgen (vaak frontaal les).

10 Interpersoonlijke benadering Relatie Veel aandacht voor interpersoonlijke band (ook informeel & non-verbaal) Inhoud Docent ondersteund, helpt, bevraagd Organisatie Naar mate de relatie versterkt, wordt er voor complexere organisatievormen gekozen.

11 Discourse benadering Relatie Communicatie en overleg is belangrijk. Goed contact maakt dialoog en debat over de inhoud mogelijk. Inhoud Frequente dialoog en gesprek. De inhoud/doel van de les staat centraal Organisatie Docent is gesprekleider, regiseert het klassenleergesprek.

12 Sociaal Emotioneel benadering Relatie Communicatie en overleg is belangrijk. Contact staat in dienst van uiteindelijke self-management Inhoud Specifieke aandacht voor Soc. Emot vaardigheden. Frequente dialoog en gesprek. Organisatie Bij toenemende soc. emotionele vaardigheden neemt organisatie complexere vormen aan.

13

14


Download ppt "Pilot-studie naar Classroom Management binnen LVO en Pabo Uitkomsten Bruno Oldeboom nov. 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google