De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Gentleman we have run out of money,now we have to think” Voorbereidende vergadering d.d. 23 januari 2013: Visie Werk en Inkomen en Wsw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Gentleman we have run out of money,now we have to think” Voorbereidende vergadering d.d. 23 januari 2013: Visie Werk en Inkomen en Wsw."— Transcript van de presentatie:

1 “Gentleman we have run out of money,now we have to think” Voorbereidende vergadering d.d. 23 januari 2013: Visie Werk en Inkomen en Wsw

2 Waarom werken de 12 gemeenten samen? alle gemeenten staan voor nieuwe keuzes door de (soms forse) bezuinigingen op de budgetten voor Werk en Inkomen en de WSW; op een aantal terreinen is een grotere schaal nodig om resultaten te kunnen bereiken; krachtenbundeling kan leiden tot sterkere voorzieningen en een betere basis om samen de ondersteuning voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te blijven bieden; we verwachten dat het kabinet komt tot een herziening van de regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en willen de opgebouwde samenwerking met het oog op komende ontwikkelingen voortzetten en in stand houden.

3 Gezamenlijke uitgangspunten voor beleid verantwoordelijk voor de hele onderkant van de arbeidsmarkt; zoveel mogelijk mensen naar vermogen (eventueel parttime) te laten werken; klimmen op de zogenaamde participatieladder; met werkgevers in de regio afspraken moeten maken om kansen te creëren voor deze groep ( jong en grijs); Zorgen dat de scholing zo goed mogelijk aansluit op de vraag van werkgevers.

4 Uitgangspunten transitie mogelijkheden van mensen staan centraal eigen verantwoordelijkheid – sociale verantwoordelijkheid – professionele verantwoordelijkheid worden in deze volgorde aangesproken geen categoraal (maar wel integraal) beleid investeren in het zelfoplossend vermogen van mensen ondersteuning is in principe tijdelijk ruimte voor professionals om in de samenwerking op uitvoeringsniveau de ondersteuning te regelen oplossingen zoeken we achtereenvolgens in algemene, collectieve en individuele voorzieningen wederkerigheid, dat wil zeggen dat daar waar de samenleving helpt, ook van de hulpvrager iets gevraagd kan worden

5 Drie groepen Mensen met geen of weinig afstand tot de arbeidsmarkt; Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die wel in staat zijn om (al dan niet aangepast) te werken Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die niet in staat zijn om (binnen redelijke termijn) aan het werk te gaan

6 opdrachten Ontwikkeling van een regionale voorziening t.b.v. diagnostiek; Onderzoek naar de mogelijkheden om gezamenlijk het arbeidsrijp maken van de onderkant van de arbeidsmarkt voor werk in verschillende sectoren te organiseren en werkgelegenheid te creëren voor deze doelgroep; Uitwerken van de operationele werkgeversdienstverlening samen met UWV en IBN; Onderzoek naar regionale samenwerking rond social return; Organiseren intake en informatieuitwisseling met UWV; Inventarisatie aanbod en inkoop; onderzoek naar voordelen om dat samen te doen. Onderzoek naar mogelijkheden van subregionale sociale diensten; Onderzoek of en hoe de infrastructuur rond de WSW in onze regio breder kan worden ingezet voor de onderkant van de arbeidsmarkt; Nadrukkelijker gezamenlijk kaders stellen voor de WSW en meer gezamenlijke voorbereiding van het DB en AB van het Werkvoorzieningschap; Uitwerking/voorbereiding Participatiewet

7 Vragen Ondersteunt u de regionale uitgangspunten? Zijn er opdrachten waarmee u de regionale agenda zou willen aanvullen? Heeft u aandachtspunten voor uitwerking van de 10 opdrachten? Is een subregionale sociale dienst voor u bespreekbaar?


Download ppt "“Gentleman we have run out of money,now we have to think” Voorbereidende vergadering d.d. 23 januari 2013: Visie Werk en Inkomen en Wsw."

Verwante presentaties


Ads door Google