De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw. Ik ben Mona, ben geboren in Egypte. Ik heb daar basisschool gedaan. Daarna een opleiding voor zuster. Ik woon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw. Ik ben Mona, ben geboren in Egypte. Ik heb daar basisschool gedaan. Daarna een opleiding voor zuster. Ik woon."— Transcript van de presentatie:

1 Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw. Ik ben Mona, ben geboren in Egypte. Ik heb daar basisschool gedaan. Daarna een opleiding voor zuster. Ik woon 6 jaar in Nederland. Mijn man is overleden. Ik zorg voor mijn dochter van 8. Naar school brengen, naar clubs, naar lessen. Ik heb Nederlandse les gehad. Ik ben begonnen met vrijwilligerswerk. Ik geef naailes in het buurthuis.

2 Vooruit naar Vrijwilligerswerk Magda van der Wees Amsterdams Buurvrouwen Contact November 2015

3 Waarom mensen begeleiden naar vrijwilligerswerk? Voorkomen dat mensen na een taal-aan- huistraject en/of inburgeringstraject: thuis blijven, geïsoleerd blijven zonder activiteiten zonder mogelijkheid om Nederlands te oefenen Daarom: Nederlands oefenen na een taaltraject Begeleiden naar participatie Netwerk vergroten

4

5 Doel Geïsoleerde, anderstalige vrouwen en mannen toeleiden naar vrijwilligerswerk: weten wat voor soort vrijw.werk iemand wil afspraak met (vrijw.centrale en) organisatie start vrijw.werk Gaat verder dan: oriënteren op… Gericht op vrijw.werk, niet op soc.activiteiten Samenwerking met vrijw.centrale tbv bemiddeling

6 Doelgroep - vraag Motivatie: waarom vrijwilligerswerk? Communicatie: als er een probleem is? Dagbesteding, veel/weinig tijd? Opleidingsniveau/werkervaring? Netwerk? Gewenst vrijwilligerswerk? Verschil mannen-vrouwen?

7

8 Vrijwilligerswerk - aanbod Wat is ideale vrijwilliger? qua motivatie, communicatie, opl.niveau? Soorten vrijwilligerswerk? Soorten organisaties: vrijwilligerscentrale, bemiddelingsbureau? Wat doen ze: bemiddelen of doorverwijzen? Organisaties die helpen met vrijw.werk / sociale activiteiten vinden/ empowermentcursussen?

9 Geen makkelijke match… DoelgroepAanbod net vold NL sprekendgoed NL (min. A2) NL spreken = motivatiehelpen = motivatie afwachtend, vermijdendassertief, initiatief lager opgeleid, weinig erv in NLhoog opgeleid assisterend vrijw.werkzelfstandig, coördinerend vrijw.werk, soms ad-hoc, minder werk bij verzorgings- huizen en overblijf Begeleiding gericht op doorverwijzen

10 Waarom zet iemand die stap niet? Vraagkant: Man/vrouw Nodig is: kennis van vrijw.infrastructuur durf & vaardigheden NL woordenschat Aanbodkant: Vrijwilligerswerk

11

12 fasen Werving Training Bemiddeling en nazorg – Bemiddeling: vrijw.centrale of zelf of combi

13 tijdsinvestering 2 co-trainer-coaches voor gehele traject Ieder 4 uur per week gedurende half jaar Werving: 50% Training: 20% Bemiddeling/nazorg 30%

14 Traject tot vrijwilligerswerk Fasen: Werving Intakes Training Bijeenkomst 1-5 2 excursies bezoek vrijw.centrale Nazorg Bijeenkomst 6-7 Persoonlijke begeleiding Stappen: stap 0: wil ik het? Stap 1: welk vrijw.werk wil ik? Stap 2/3: afspraak met bemiddelaar met organisatie Stap 4: start vrijw.werk

15 Kennismaken met vrijw.werk infrastructuur Wat is vrijw.werk (verschil met betaald, mantelzorg, cursussen – niet vrijblijvend) Soorten vrijw.werk Organisaties leren kennen (excursies) & vrijw.centrale

16 Vaardigheden oefenen communiceren, zeggen als er iets is wat je niet leuk vindt nee zeggen, op tijd komen of afbellen omgaan met kritiek, dingen vragen, om hulp vragen, zeggen dat je iets niet weet, kiezen je mening geven, nadenken over jezelf, presenteren, voeren van een gesprek opstellen van CV

17 NL woorden leren Motivatie Functie Vereisten Taken Assisteren Coördinator / leidinggevende Sollicitatiegesprek Curriculum vitae …

18 uitgangspunten Outreachend werken: – een extra stap – eigen verantwoordelijkheid & zetje in de rug – afspraak is afspraak & afspraak is soms geen afspraak Individueel en groepswerk Ervarend leren: voordoen en doen Empowerment: – complimenten geven, – zelfvertrouwen, – om iemand’s mening vragen

19 Sana zorgt voor de koffie en thee in de Kadoeler- breek. Mijn naam is Sana, ben 30 jaar. Ik ben geboren in Marokko. Daar heb ik lagere school gedaan en heb ik een naaicursus gevolgd. In 2005 ben ik getrouwd en in 2006 naar Nederland gekomen. Ik doe mee aan de inburgeringscursus. Eén examen heb ik gehaald. De rest moet nog. Ik doe nu vrijwilligerswerk in de buurtkamer van de Kadoelerbreek. Bewoners komen bij elkaar om samen een mozaïek te maken. Eén ochtend per week verzorg ik de koffie. Ik kan zo mijn Nederlands oefenen. Mijn droom is om in de toekomst in de kinderopvang te gaan werken. Daarvoor moet ik beter Nederlands spreken.

20 Werving en intakes Niveau NL: A2 Intentie en tijd hebben Nabellen en lijstjes aanleggen!

21 Excursies Selecteer 2 organisaties Inhoud van programma: eerst rondleiding Voorbereiden met groep: vragen, taken Nabespreken: lijkt het jou leuk?

22 Training Training 1-5: Wat is vrijw.werk? Waarom vrijw.werk? Wat voor vrijw.werk wil je? Vrijw.werk vinden - vacatures, CV en gesprek Keuze voor soort vrijw.werk & afspraak Training 6-7: Werken als vrijwilliger: situaties met collega’s, situaties met leidinggevende, onkosten declareren Je netwerk: wie kan je helpen?

23 werkvormen Veel laten zien: Vrijwilligers(forum) Dvd Foto’s/folders Veel doen: Casussen, stel je voor… Woordspin Duo’s Strookjes Rollenspelen Weinig: lezen en schrijven

24 Nazorg en bemiddeling Nabellen, afspreken met deelnemer Evt. zoeken naar vacatures Evt. meegaan naar afspraken met organisaties Contact met organisatie: wat is er afgesproken? uitleggen Let op geschikt vrijw.werk: NL kunnen spreken, liever niet aan huis, niet te ver, passend bij de deelnemer Werken met overdrachtsformulier/ik-cirkels Ieder laten communiceren als er iets is!!

25 Soorten vrijw.werk Gastvrouw: koffie/thee Overblijf Verzorgingshuis: klussen Balie buurtcentrum Spelotheek bij spelinloop

26 Trainer/begeleider Liefst 2 Alles doen: intake – training – nazorg Pro-actief: vertrouwen creëeren, vragen stellen, beurten geven, om mening vragen Coach, geen docent Deelnemers laten praten, zelf zo min mogelijk Observeren Contact zoeken: vooraf – tijdens (rondlopen) – achteraf Registreren: ieders leerproces bijhouden, al bemiddelen waar het kan!

27 Planning Vooraf: Samenwerking zoeken met vrijw.centrale Regelen van locatie, data, 2 trainers Opstellen affiche, verspreiden onder eigen & extern netwerk (taalaanbieders, welzijnsorg, scholen) Planning 2 intake-data Nabellen potentiele deelnemers & uitnodigen voor intake Regelen excursies Voeren van intakes Uitnodigen voor 1 e bijeenkomst & werkboeken klaarmaken Bij training 1-5: nabellen afwezigen Uitzoeken OV van en naar excursies, bevestiging laatste afspraken Vacatures zoeken voor diegene die je zelf bemiddelt Na training 1-5 / nazorg: deelnemers nabellen: hoe staat het met afspraak met vrijw.centrale? Certificaatuitreiking voorbereiden voor 7 e bijeenkomst Na training 6-7: Nazorg aan deelnemers gedurende een half jaar

28 Mariam doet de overblijf op de Satelliet Ik ben geboren in Egypte. Ik heb maatschappelijk werk gestudeerd aan de universiteit. Ik heb gewerkt op een school voor weeskinderen. Ik woon 9 jaar in Nederland. Ik heb inburgeringsexamen gedaan en ben geslaagd. Ik doe nu 2 keer per week als vrijwilliger de overblijf op de school van mijn kinderen. Ik wil graag een opleiding doen maar eerst moet mijn Nederlands nog op een hoger niveau komen.


Download ppt "Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw. Ik ben Mona, ben geboren in Egypte. Ik heb daar basisschool gedaan. Daarna een opleiding voor zuster. Ik woon."

Verwante presentaties


Ads door Google