De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I NFORMATIEAVOND Groep 5. N IEUW IN GROEP 5 ‘s Middags niet meer buiten spelen Vrijdag lange dag  schoolmelk Naut, Meander, Brandaan (bio, ges, ak) Spreekbeurt/presentaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I NFORMATIEAVOND Groep 5. N IEUW IN GROEP 5 ‘s Middags niet meer buiten spelen Vrijdag lange dag  schoolmelk Naut, Meander, Brandaan (bio, ges, ak) Spreekbeurt/presentaties."— Transcript van de presentatie:

1 I NFORMATIEAVOND Groep 5

2 N IEUW IN GROEP 5 ‘s Middags niet meer buiten spelen Vrijdag lange dag  schoolmelk Naut, Meander, Brandaan (bio, ges, ak) Spreekbeurt/presentaties Viering Sinterklaasfeest: surprises T WEE RAPPORTEN 26 en 27 september kennismakingsgesprekken. Eerste rapportgesprek is 20 en 21 februari. Tweede rapportgesprek is 28 en 29 juni.

3 N IEUW IN GROEP 5 SOCIAAL Kinderen gaan op school en thuis meer de grenzen opzoeken. Vrienden en vriendinnen gaan een grotere rol spelen. Kinderen worden zich meer bewust van hun status/invloed/plaats in de groep. Meer kans op meidenvenijn.

4 R EKENEN Methode: Wereld in getallen Werkt gedifferentieerd d.m.v. sterren. 1 ster:minimumniveau 2 sterren: basisniveau 3 sterren: basisniveau met verrijkende opdrachten Tafels en klokkijken goed blijven oefenen In 4 sec het antwoord op een tafel kunnen noemen. Klokkijken digitaal en analoog op de minuut en vragen kunnen beantwoorden als: “Hoe laat is het over 20 minuten?” Ook kunnen wisselen tussen klokken.

5 Deze les krijgen de leerlingen deze woensdag. Tip: geef uw zoon/dochter een horloge.

6 Getalbegrip hele getallen De leerlingen werken in groep 5 in het getallengebied tot 1000 en later ook tot 10.000. O.a. geld, verpakkingen en de getallenlijn ondersteunen het inzicht in de structuur en de waarde van de steeds groter wordende getallen. Delen In groep 5 leren de leerlingen alle deeltafels t/m 10 en het delen met rest. In het tweede deel van het schooljaar delen ze ook met grote getallen, waarbij steeds de relatie met de deeltafels t/m 10 wordt gelegd. Optellen en aftrekken In groep 5 werken de leerlingen aan het optellen en aftrekken tot en met 1000. Handig gebruiken van de structuur van het getal wordt gestimuleerd (350+200 en 560-500). Ook bij het aanvullen tot of afhalen van een honderdtal. Geld In groep 5 leren de leerlingen te rekenen (betalen en teruggeven) met geldbedragen in verschillende toepassingssituaties. Er is expliciet aandacht voor de komma in de geldbedragen. Vermenigvuldigen In groep 5 worden alle tafels tot en met 10 geautomatiseerd. Na de tafels vermenigvuldigen de leerlingen met tientallen en samengestelde getallen. Bij het schattend vermenigvuldigen met kommagetallen komt het afronden terug. Tijd In groep 5 leren de leerlingen de tijd tot op de minuut af te lezen op de analoge en digitale klok. Nieuw in groep 5 is de seconde. Naast het aflezen leren de leerlingen ook de tijdsduur te berekenen. L EERLIJN REKENEN

7 Meten In groep 5 worden de standaardmaten verder uitgebreid. Ook gebruiken de leerlingen kommagetallen bij het meten en het noteren van het meetresultaat. In groep 5 wordt temperatuur geïntroduceerd. Meetkunde In groep 5 leren de leerlingen te werken met positiebepaling en (het vogelvlucht) perspectief. Daarnaast wordt dit jaar het werken met een plattegrond en de bijbehorende schaal aangeleerd. Diversen In groep 5 leren de leerlingen het lezen, interpreteren van een staafgrafiek en een lijngrafiek. Daarnaast leren kinderen rekenen met verhoudingen in contextsituaties. Klik HIER voor meer informatieHIER L EERLIJN REKENEN

8 T AAL & SPELLING Methode: Taal Actief Werkt ook gedifferentieerd d.m.v. sterren. Het niveau wordt bepaald door de startopdracht. Alles goed bij de startopdracht: 2 en 3 sterren maken Fouten gemaakt bij de startopdracht: 1 en 2 sterren maken 2 sterren is het basisniveau. Hoog niveau. Link

9

10 Planning: Thema 1: vanaf september ng, nk eer, oor, eur aai, ooi, oei Thema 2: vanaf half oktober eeuw ieuw uw cht, ch Ei Thema 3: vanaf half november ij be, ge, ver, te ig, lijk Thema 4: vanaf december eind -d open lettergreep gesloten lettergreep gesloten lettergreep, dubbele medeklinker Luisterwoorden Spellingcategorieën: Woorden met ng/nk, eer/oor/eur, aai/ooi/oei, eeuw/ieuw/uw. Weetwoorden Spellingcategorieën: Woorden met cht/ch, ei/ij, be-/ge-/ver-/te-, -ig/-lijk, au/ou, cht/ch. Regelwoorden Spellingcategorieën: Woorden met eind -d, open en gesloten lettergreep, -je/-tje/-etje, vergrotende en overtreffende trap, -elen/-eren/enen, samenstellingen zonder tussenletter, woorden waarbij f verandert in v, woorden waarbij s verandert in z. Klik HIER voor meer informatie.HIER L EERLIJN SPELLING

11 Verkennen van tekens Leerdoelen: alfabetiseren op de eerste, tweede en derde letter, uitroepteken, komma, hoofdletter bij persoonsnamen en aardrijkskundige namen. Verkennen van zinnen Leerdoelen: Zinnen uitbreiden met wat- wanneer-waar-deel, zinnen samenvoegen met voegwoorden, gebiedende wijs, onderwerp. Verkennen van woorden Leerdoelen: werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, verkleinwoord met -etje/-kje, (On)regelmatige trappen van vergelijking, basisvorm van woorden, voorzetsels, persoonlijke voornaamwoorden, stoffelijk bijvoeglijk naamwoord, bijwoord, mannelijke en vrouwelijke persoonsnamen, lidwoord. Verkennen van taalgebruik Leerdoelen: standaard- en streektaal, letterlijk en figuurlijk taalgebruik, open en gesloten vragen. Verkennen van werkwoorden Deze leerlijn bereidt de kinderen voor op de leerlijn werkwoordspelling die vanaf groep 6 begint. Kennis van grammaticale begrippen en het inzicht in relaties tussen zinsdelen zijn voorwaarden voor het correct schrijven van de uitgangen bij werkwoordspelling. Woorden en woordclusters De kinderen krijgen in het basismateriaal per jaargroep ruim 400 woorden aangeboden volgens de aanpak Met woorden in de weer. Alle themawoorden komen minimaal zes keer aan bod. L EERLIJN TAAL

12 Onthoudstrategieën De kinderen krijgen per jaargroep acht lessen aangeboden die specifiek zijn gericht op het leren onthouden van woorden en woordbetekenissen. Hierbij worden de woordstructuren ingezet. Samenwerkend leren De kinderen krijgen op diverse momenten werkvormen aangeboden waarbij ze gestructureerd samenwerken in twee- of viertallen. Per thema wordt een les aangeboden waarin een samenwerkingsdoel centraal staat. Spreken en luisteren De kinderen krijgen per jaargroep zestien lessen aangeboden die op zes praatsoorten zijn gericht: verhalend, informatief, instructief, betogend, expressief/poëtisch, contactueel. Elke les heeft een praat- en luisterhulp. Taal- en letterkunde Taalbegaafde kinderen krijgen extra lesstof aangeboden die op taal- en letterkundige onderwerpen is gericht. Elk thema begint met het verwerven van kennis en inzicht, dat de kinderen toepassen in een eindproduct. De leerdoelen stijgen uit boven de kerndoelen en referentieniveaus. Schrijven De kinderen krijgen per jaargroep zestien lessen aangeboden die op zes tekstsoorten zijn gericht: verhalend, informatief, instructief, betogend, expressief/poëtisch, contactueel. Elke les heeft een praat- en luisterhulp. Klik HIER voor meer informatie.HIER L EERLIJN TAAL

13 L EZEN Begrijpend lezen: Leeslink. Gebaseerd op de leesstrategieën. Vraagstelling vergelijkbaar met die van de citotoets. Technisch lezen: Lekker lezen 4 dagen per week Instructie in niveaugroepen

14 W ERELDORIENTATIE Brandaan, Meander, Naut (geschiedenis, aardrijkskunde en biologie/techniek) Veel lezen en onthouden. Nieuwe manier van leren. Huiswerk en toetsen. Samenvattingen staan ook op de weblog.

15 T OPONDERNEMERS Leren werken op de computer. Maken van werkstukken. Het geven van presentaties.

16 B EWEGINGSONDERWIJS Maandag en dinsdag van meester Wijnand Gymkleding, gymschoenen en een handdoek zijn verplicht.

17 L EEFSTIJLMETHODE We werken met de hele school met de methode Leefstijl, lessen gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling (individueel en als groep). In de info staat regelmatig een stukje over het thema waar we mee bezig zijn.

18 N OG MEER : Engels: Take it easy Verkeer: Klaar over! Muziek: Moet je doen Drama: Moet je doen Schrijven: Schrijven in de basisschool Crea: Uit de kunst, divers. IPad: Ambrasoft, wig, taal actief

19 WERKHOUDING Classdojo beloningsysteem Link Na 1000 klassenpunten beloning voor de hele klas. - Tostidag - Verkleeddag - Speelgoed - High tea - Pyjamadag

20 I NFORMATIE GROEP 5 Houd de weblog, Twitter en google agenda in de gaten. (berichtjes, foto’s, huiswerk, leerdoelen) www.wdzscheveningen.nl Twitter: @wdzgroep5b Google agenda is toe te voegen aan uw eigen agenda. Klik HIER voor de agendaHIER (De link staat ook op de weblog.) Klik op om de agenda toe te voegen. Digiduif voor: - Nieuwsbrieven - Agenda van de hele school - Formulieren en aanmeldingen - Ziekmeldingen - Cito gegevens - Digitale rapporten Vragen of een afspraak maken? Graag via Digiduif of e-mail.

21 K LASSENOUDERS Karin Mulder (moeder van Lotte) Bas Witte(vader van Eva)

22 B EDANKT VOOR UW KOMST


Download ppt "I NFORMATIEAVOND Groep 5. N IEUW IN GROEP 5 ‘s Middags niet meer buiten spelen Vrijdag lange dag  schoolmelk Naut, Meander, Brandaan (bio, ges, ak) Spreekbeurt/presentaties."

Verwante presentaties


Ads door Google