De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GGZ RIBW. GGZ Psy-Portaal Psy-Portaal is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van psychische en psychiatrische klachten voor cliënten vanaf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GGZ RIBW. GGZ Psy-Portaal Psy-Portaal is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van psychische en psychiatrische klachten voor cliënten vanaf."— Transcript van de presentatie:

1 GGZ RIBW

2 GGZ Psy-Portaal Psy-Portaal is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van psychische en psychiatrische klachten voor cliënten vanaf 18 jaar. Psy-Portaal biedt kortdurende behandeling, kort gezegd de BGGZ. Dit is voor behandeling van lichte psychische klachten waarbij het dagelijks functioneren nauwelijks wordt beperkt en waarbij men zo veel last heeft van de problematiek dat het dagelijks functioneren er fors onder te lijden heeft. Intensieve behandeling: Zodra er echter een vermoeden is of sprake is van meervoudige diagnostiek (co morbiditeit) en een hoge complexiteit, is verwijzing naar de SGGZ op zijn plaats.

3 Enkele voorbeelden van therapieën:  Cliëntgerichte therapie  Cognitieve therapie  Directieve therapie  Gedragstherapie  Oplossingsgerichte therapie  Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie

4 RIBW Cumulus Home: Cumulus Home biedt diagnostiek, second opinion, begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen die door (complexe) psychiatrische / psychische problematiek zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. De zorg wordt ambulant geboden. Daarnaast bieden we ook behandeling bij het gezin thuis. Bij Cumulus Home kunnen complexe casussen terecht, waarbij eerdere hulp vaak niet toereikend is gebleken.

5 Producten:  Individuele begeleiding  Dagbesteding  Wijkverpleging  Persoonlijke verzorging  Kinder- en jeugd GGZ Methodieken Cumulus Home, o.a.:  Vraaggerichte methodiek: Cliënt in zijn kracht coachen in en met de directe woonomgeving. De regie wordt zoveel mogelijk bij de cliënt gelaten, maar samen met Cumulus Home vormen we een team. Samenwerken vanuit wederzijdse respect en gelijkwaardigheid.

6  Cliëntgerichte benadering: Cumulus Home richt zich op de persoonlijke kant van de cliënt. Op basis van persoonlijke gegevens is Cumulus Home bewust van wie tegenover haar zit. Cumulus Home weet welke beperkingen cliënt heeft en weet wat cliënt zou willen bereiken. CH heeft in deze een gezonde / professionele dosis belangstelling heeft voor de cliënt.  Sociaal psychiatrische benadering: Voor cliënten bekend met complexe langdurige psychiatrische problematiek. Het aangrijppunt van deze begeleiding is niet de stoornis zelf, maar het functioneren van de cliënt met de stoornis. Cumulus Home leert cliënt effectiever omgaan met de beperkingen ten gevolge van de psychiatrische problematiek. Met als gevolg het beter benutten van de mogelijkheden van cliënt dat resulteert in een verbeterde interpersoonlijk en sociaal functioneren.

7  Presentie methodiek: Gesteld kan worden dat menselijke waardigheid de centrale waarde van de presentiebenadering is. Er zijn voor de ander, alles draait om de goede en nabije relatie (veel meer dan het oplossen van problemen) om zorg, om de waardigheid van de ander, het erkennen van de ander, om wederzijdsheid, om verhalen, om een nauwgezette afstemming op de leefwereld van de ander, om de wil de ander tot zijn of haar recht te laten komen en niemand ooit af te schrijven.

8 De aanpak van bovengenoemde organisaties is multicultureel, persoonlijk en resultaatgericht. Samen worden de volgende talen gesproken: Engels, Papiamento, Surinaams, Spaans, Duits, Frans en natuurlijk Nederlands.

9 Ik-cultuur  De meeste mensen hebben een duidelijke eigen mening over dingen, ze nemen niet de mening van een groep over. Wanneer ze iets zeggen wordt hier ook vaak nadruk op gelegd: "ja maar, ik vind..." Nederlandse ouders leren hun kinderen ook vaak: 'Het maakt niet uit wat anderen van je denken. Het gaat er om wat je over jezelf denkt.' Ook in het onderwijs wordt hier vaak de nadruk opgelegd. Wij-cultuur  Cultuur waarin de groep centraal staat;  Cultuur waarin de groep belangrijker is dan het individu;  Cultuur waarin het wij belangrijker is dan het ik.

10 Soorten communicaties:  Verbale communicatie  Non verbale communicatie  Schriftelijke communicatie  Visuele communicatie  Formele en informele communicatie  Verticale en horizontale communicatie

11 Interculturele communicatie: Kan globaal worden omschreven als communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden. Ouderen uit andere culturen en hulpverlening, hoe leuk kan het zijn. Behandel de ander zoals u zelf behandeld wenst te worden.


Download ppt "GGZ RIBW. GGZ Psy-Portaal Psy-Portaal is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van psychische en psychiatrische klachten voor cliënten vanaf."

Verwante presentaties


Ads door Google