De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roadmap eHealth Noord Nederland Geselecteerde themas Hugo Velthuijsen, Lector New Business & ICT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roadmap eHealth Noord Nederland Geselecteerde themas Hugo Velthuijsen, Lector New Business & ICT."— Transcript van de presentatie:

1 Roadmap eHealth Noord Nederland Geselecteerde themas Hugo Velthuijsen, Lector New Business & ICT

2 Geselecteerde themas ■eHealth als middel ■‘Voorzorg’ (‘tertiaire preventie’): gericht op alle mensen (jong en oud) zo lang zij nog zelfredzaam zijn om te bereiken dat die mensen zelf voorzorgsmaatregelen treffen om langer gezond te blijven en hun redzaamheid zo lang mogelijk behouden. Dit kan ook betekenen dat gedragsverandering noodzakelijk is. Het gaat hier om tertiaire preventie. Te gebruiken technologieën zijn o.a. serious gaming, web & mobile apps ■Lifestyle (‘primaire preventie’): Voorlichting en verandering van gedrag tav voeding en beweging mbv sensoren (relatie Quantified Self Institute) tbv een gezondere leefstijl en preventie. Het gaat hier om primaire preventie. Te gebruiken technologieën o.a. mobiele apps, websites en serious games. ■Dementie: het ontwikkelen van innovaties tbv bevorderen comfort, veiligheid en welzijn van mensen met dementie – zowel thuis als in verzorgingshuizen – door betere monitoring en alarmering, plezierige dagbesteding, cognitietraining en –ondersteuning en communicatie en sociale interactie. ■Healthy@Work: interventies die zorgen dat mensen langer voldoende fit zijn om hun werk goed te kunnen uitoefenen, inclusief oplossingen die het werk passend maken voor de fitheid van (oudere) medewerkers. ■eMental Health: het gebruik van communicatie technologie tbv aanvulling en deels vervanging van bestaande behandelingen (cognitieve gedragstherapie) binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. New Business of ICT2

3 Geselecteerde themas ■eHealth als hoofdthema ■Independent Living: het gebruik van domotica en telezorg die er voor zorgt dat mensen langer, zo veel mogelijk zelfstandig (in/extramuraal) en/of thuis kunnen blijven wonen. Daarbij is aandacht voor applicaties (producten en diensten), veranderende werkwijzen en standaardisatie van apparatuur en infrastructuur. ■Opschaling: het ontwikkelen van methoden, technieken, richtlijnen die er zorg voor dragen dat eHealth toepassingen opgeschaald worden en de pilot fase ontgroeien. Hierbij wordt o.a. gekeken naar hetr bevorderen van gebruikersacceptatie, het creëren van (medical) evidence en het regelen van duurzame financiering. Dit wordt gedaan aan de hand van bestaande eHealth toepassingen, w.o. bestaande eDiabetes oplossingen. New Business of ICT3

4 Achtergrond informatie New Business of ICT4 Initiële interesse peiling ThemaIndependent LivingOpschaling“Voor”zorgDementieLifestyleHealthy@WorkeMental Health ICTDomotica, open standaarden, netwerk dekking nvtSerious gaming, web & mobile apps Sensoren, CAVE, serious gaming web & mob apps, sensoren, quantifed self, serious gaming Sensoren, quantified self web & mob apps, sensoren, quantified self Lead KCO/ICT NHLKCO/CARES CARESKCA KCO/TP Zorginstelling en ThuiszorgorganisatiesNOVO, LentisPalet, Thuiszorg Het Friese Land, Noorderbreedte, Zorgkompas ZINN, LentisUMCG UMCG, Lentis/Welnis/PsyQ, overige GGZ BedrijvenKPN + velenLode, Menzis, KPN, Philips Grendel Games, Lable Care, LIMIS, Friesland Zorgverzekeraar, CGI CGI (Logica)VitalinQNAM/Shell, VitalinQ Kennisinstellin gen RUG, HG, NHL, TNOHGNHL, HG, Friesland College, TNO HG, TNOHG, RUGHG, TNO, RUGUMCG/Rob Giel Onderzoekscentrum, HG Toegepaste Psychologie Overige partners Gemeenten, Zorgbelang Drenthe, ZIF ZIFZorgbelang Friesland, gemeente Leeuwarden, Frieslab Aansluitende projecten iAge, EIP AHA C2eHealthNu, eDiabetes, IM-LVG CAVE, Living Lab Lentis, Alzheimer Nederland call IWP active & healthy ageing, FP7 IROHLA iAge lopende minor projecten

5 Onderwijs en eHealth ■Een aantal eHealth thema’s zal niet worden ondervangen binnen IWPs, maar hebben wel naar verwachting een grote impact op de toekomstige beroepsuitoefening in de Zorg en verdienen daarmee een plek in het onderwijs (Verpleegkunde,Gezondheidstudies, ICT): ■Inrichting en gebruik van EPDs/ECDs ■Afspraken en interactie via ICT, bv eAgenda, eConsult, doelgroep webcommunities (eDiabetes, eCOPD, etc) New Business of ICT5 In aanvulling op de themas


Download ppt "Roadmap eHealth Noord Nederland Geselecteerde themas Hugo Velthuijsen, Lector New Business & ICT."

Verwante presentaties


Ads door Google