De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken Centre of Expertise Healthy Ageing en innovatiewerkplaatsen Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Symposium 5 november.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken Centre of Expertise Healthy Ageing en innovatiewerkplaatsen Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Symposium 5 november."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken Centre of Expertise Healthy Ageing en innovatiewerkplaatsen Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Symposium 5 november 2013

2 Nieuwe samenwerking op innovatie van zorg en welzijn Businessplaningediend in juni 2012, gestart in januari 2013 PenvoerderHanzehogeschool Groningen (HG) Partnersvan 35 naar >80 partners nu Omvangtotaal 16 miljoen in vier jaar, waarvan 4 miljoen subsidie Vorminnovatiewerkplaatsen in de regio CoE Healthy Ageing is 1 van de 18 nieuwe CoE’s, gericht op versterking publiek-private samenwerking 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 2

3 Partners CoE Healthy Ageing 4 noordelijke hogescholen (HG, NHL, VHL, Stenden) 5 noordelijke ROC’s UMCG, RUG, TNO Zorg en Welzijn: meer dan 25 instellingen. Bedrijven:meer dan 25 bedrijven, groot en klein Overig:HANNN, ZorgInnovatieForum, Zorgplein Noord e.a. Steun:NPCF, VNO-NCW en MKB Noord, drie noordelijke provincies en vier grote gemeenten 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 3

4 Functies CoE Healthy Ageing •Praktijkgericht onderzoek •Innovatie in praktijk zorg & welzijn •Onderwijsontwikkeling •Business development •Informatie / Voorlichting 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 4

5 Innovatiewerkplaatsen (IWP’s) Doelrealiseren van innovatieve oplossingen (producten, diensten) voor praktijkvragen vanuit zorg en welzijn Multidisciplinairsamenwerking bedrijven, instellingen, overheden, kennisinstellingen; 1 trekker per IWP Duurzaamcontinuïteit: voor periode van minimaal 4 jaar Decentraalop meerdere plaatsen in noorden met verschillende soorten trekkers Omvangmin. 100.000 p.j. waarvan max. 25 k subsidie Netwerkkennisdeling tussen (clusters van) IWP’s RealisatieIn 2013: start 14 IWP’s; na 4 jaar 25 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 5

6 Startfase CoE Healthy Ageing •Inrichting organisatie •Uitwerking onderdelen businessplan o.a. concept IWP en begroting 1 e jaar •Format aanvragen en beoordeling IWP’s •Samenstelling beoordelingscommissie •Afstemming met partners over IWP’s •Ondersteuning door oa Syntens, Ordina 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 6

7 Organisatie CoE HA Management Joost Degenaar, directeur Peter Boonstra, manager Bedrijfsvoering/Business development Ondersteuning Wilma de Koomen, medewerker managementondersteuning Sytske Krakau, projectmedewerker communicatie Bea Dijkman, beleidsadviseur Walther Moltmaker, controller 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 7

8 Beoordelingscommissie IWP’s Taakadvisering over IWP aanvragen Samenstellingvertegenwoordiging partners • Management hbo: W. v.d. Galiën, directeur Z&W NHL • Management mbo: Ch. de Graaff, CvB Alfa-college • Onderzoek: L. Korevaar, Hanzehogeschool en I. Delies, Stenden • Zorg en welzijn: A. Huizenga, ZuidOostZorg • Bedrijven: H. Meetsma, Vitalinq en N. Leistra, Syntens • Voorzitter: J. Degenaar, directeur CoE HA 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 8

9 Innovatiewerkplaatsen: 14 gestart in 2013 Thema’s 1.Bewegen & Sport (Active Ageing) 3 IWP’s 2.eHealth & Technologie2 IWP’s 3.Voeding2 IWP’s 4.Wonen, vrije tijd & Zorg3 IWP’s 5.Jeugd & Leefstijl1 IWP 6.Arbeid & Zorg1 IWP 7.Welzijn & Zorg2 IWP’s Samenwerking Publiek / Privaat: met bedrijven en instellingen Onderzoek / Onderwijs (mbo, hbo, wo) met overheden / burgers / bewoners 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 9

10 IWP’s Bewegen & Sport (Active Ageing) Active Ageing Ouderen Trekkerdr. Hans Hobbelen, CaRES/HG Partnerso.a. ZuidOostZorg, VitalinQ en Sense Doeldoor preventie en innovatie van zorg en welzijn ouderen zo lang mogelijk gezond te houden en participatie te bevorderen, o.a. door stimuleren en implementeren actieve leefstijl, gevalideerde apps, nascholingen professionals Active Ageing Verstandelijk Beperkten Trekkerdr. Aly Waninge, CaRES/HG Partnerso.a. De Zijlen, Visio, VitalinQ en Sense Doelconform boven, voor andere doelgroep Active Ageing Diabetes Trekkerdr. Martijn de Groot, CaRES/HG Partnerso.a. Bethesda Diabetes Research Centre, Vitality, Target Holding Doelconform boven, andere doelgroep, aanpak via Quantified Self 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 10

11 IWP’s eHealth & Technologie eHealth / Serious Gaming Trekkerdr. Ate Dijkstra, NHL Partnerso.a. Noorderbreedte, MBO, Lable Care, Grendle Games, Limis Doelouderen langer zelfstandig thuis laten wonen door inzet van serious games,e-learning, eHealth coaching; via praktijkgericht onderzoek, onderwijsvernieuwing, business development Exergaming voor kinderen met motorische beperkingen Trekkerdr. Ant Lettinga, UMCG/Beatrixoord Partnerso.a. HG, NHL, CGI, KPN, Ordina Doeldoor exergaming en moderne media revalidatie van kinderen met motorische beperking tot in eigen leefomgeving slimmer organiseren, via proeftuin met deelprojecten 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 11

12 IWP’s Voeding Health, Food & Technology Trekkerdr. Feike v.d. Leij, VHL Partnerso.a. NHL, MBO, voedingsbedrijven Telson, Koopman Doelinnovaties op gezonde voeding (zuivel, garnalen; slow carb en high protein); voedingsmiddelen-applicatiecentrum, voedingseducatie; door praktijkgericht onderzoek, onderwijsvernieuwing, business development Clinical Malnutrition Trekkerdr. Harriët Jager, UMCG Partnerso.a. HG, MBO, Friesland Campina, Ordina Doelverbetering klinische zorg door gecombineerde leefstijlinterventie voeding/bewegen door multidisciplinaire teams van professionals; o.a. door tools, richtlijnen, trainingen, gebruik technologie en bevorderen zelfregie bij patiënten/cliënten 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 12

13 IWP’s Wonen, vrije tijd & Zorg Kwaliteit van leefomgeving Trekkerdr. Ineke Delies, Stenden Partnerso.a. Alfa College, zorginstellingen, bedrijven Doelontwikkeling nieuwe producten en diensten voor 55 plussers op gebied van wonen en vrije tijd, aansluitend bij nieuwe behoeften van ouderen Health Space Design Trekkerdr. Mark Mobach, HG Partnerso.a. UMCG, Martini, ‘s Heeren Loo, RUG, TNO, Grontmij Doelontwerp van betere ruimtelijke omgeving in zorginstellingen in combi met betere organisatie van zorg en kostenbesparing Healthy Lifestyle Hospitality Trekkerdr. Ineke Delies, Stenden Partnerso.a. MBO, zorginstellingen, Coresta, Centre Parcs Doelontwikkeling nieuwe vormen van recreëren in combinatie met bevorderen gezonde leefstijl en care & cure 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 13

14 IWP Arbeid & Zorg Zorgarbeidsinnovatie TrekkerNoor van Leeuwen, Zorg Innovatie Forum Partnerso.a. 6 zorginstellingen, HG, RUG, GGZ Friesland Doelontwikkelen nieuwe rollen van zorgprofessionals en verandering cultuur in zorgorganisaties aansluitend op toenemende behoefte aan zelfregie en participatie van cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers, via o.a. evaluatieonderzoek, training en competentieontwikkeling professionals 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 14

15 IWP Jeugd & Leefstijl Kind in de wijk Trekkerdr. Jeannette Doornenbal, CaRES/HG Partnerso.a. Gemeente Groningen Doelbijdragen aan gezondheid en participatie van kinderen in de wijk door betere samenwerking tussen professionals binnen het nieuwe jeugdzorgstelsel 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 15

16 IWP’s Welzijn & Zorg Maatschappelijke participatie van mensen met een psychische beperking Trekkerdr. Ingemarit v.d. Wal, GGZ Friesland Partnerso.a. HG, NHL, RGOc/UMCG, Timpaan, gemeente Leeuwarden. Doelbijdragen aan ondersteunen van mensen met psychische beperkingen/ambulantisering i.v.m. verschuiving taken van GGZ naar gemeenten. Door o.a. praktijkgericht onderzoek, onderwijsvernieuwing, training patiënten en professionals. Zorg en Welzijn Ouderen: innoveren door leren Trekkerdr. Evelyn Finnema, NHL Partnerso.a. ZuidOostZorg, MBO, HG, bedrijven Doelontwikkelen nieuwe multidisciplinaire en multilevel leer- en werkomgeving gericht op nieuwe werken in de zorg gericht op ondersteuning zelfmanagement ouderen 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 16

17 Voorbereiding 3 e tranche aanvragen IWP’s Aanvragen in voorbereiding, onder andere: •Sensortechnologie en zorg •Proeftuinen zorg en wonen •Arbeid en Healthy Ageing •Samenwerken in wijkteams •Sport en Healthy Ageing Deadline indienen: 16 december 2013 17

18 Beoordeling reviewcommissie Sterkte/zwakte analyse, met partners (juni) Management Review (juli - augustus) Conclusies - Voortvarende start gemaakt, concept IWP’s slaat goed aan - Sterke groei in partners / bijdragen - Meeste PI’s businessplan realiseerbaar Uitdagingen - Werken aan meer cash-inkomsten voor CoE HA - Verdienmodel CoE HA na 4 jaar nog uitdaging - Leren van andere CoE’s / PPS Gesprek met Review Commissie 2 oktober: positief oordeel 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 18

19 www.healthyageing.net Vragen / contact Joost Degenaar Directeur j.l.h.degenaar@pl.hanze.nl j.l.h.degenaar@pl.hanze.nl Peter Boonstra Manager bedrijfsvoering / Business development p.h.boonstra@pl.hanze.nl p.h.boonstra@pl.hanze.nl www.healthyageing.net 5 november 2013 Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 19


Download ppt "Stand van zaken Centre of Expertise Healthy Ageing en innovatiewerkplaatsen Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Symposium 5 november."

Verwante presentaties


Ads door Google