De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing"— Transcript van de presentatie:

1 Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing
Stand van zaken Centre of Expertise Healthy Ageing en innovatiewerkplaatsen Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Symposium 5 november 2013

2 Nieuwe samenwerking op innovatie van zorg en welzijn
Businessplan ingediend in juni 2012, gestart in januari 2013 Penvoerder Hanzehogeschool Groningen (HG) Partners van 35 naar >80 partners nu Omvang totaal 16 miljoen in vier jaar, waarvan 4 miljoen subsidie Vorm innovatiewerkplaatsen in de regio CoE Healthy Ageing is 1 van de 18 nieuwe CoE’s, gericht op versterking publiek-private samenwerking

3 Partners CoE Healthy Ageing
4 noordelijke hogescholen (HG, NHL, VHL, Stenden) 5 noordelijke ROC’s UMCG, RUG, TNO Zorg en Welzijn: meer dan 25 instellingen. Bedrijven: meer dan 25 bedrijven, groot en klein Overig: HANNN, ZorgInnovatieForum, Zorgplein Noord e.a. Steun: NPCF, VNO-NCW en MKB Noord, drie noordelijke provincies en vier grote gemeenten

4 Functies CoE Healthy Ageing
Praktijkgericht onderzoek Innovatie in praktijk zorg & welzijn Onderwijsontwikkeling Business development Informatie / Voorlichting

5 Innovatiewerkplaatsen (IWP’s)
Doel realiseren van innovatieve oplossingen (producten, diensten) voor praktijkvragen vanuit zorg en welzijn Multidisciplinair samenwerking bedrijven, instellingen, overheden, kennisinstellingen; 1 trekker per IWP Duurzaam continuïteit: voor periode van minimaal 4 jaar Decentraal op meerdere plaatsen in noorden met verschillende soorten trekkers Omvang min p.j. waarvan max. 25 k subsidie Netwerk kennisdeling tussen (clusters van) IWP’s Realisatie In 2013: start 14 IWP’s; na 4 jaar 25

6 Startfase CoE Healthy Ageing
Inrichting organisatie Uitwerking onderdelen businessplan o.a. concept IWP en begroting 1e jaar Format aanvragen en beoordeling IWP’s Samenstelling beoordelingscommissie Afstemming met partners over IWP’s Ondersteuning door oa Syntens, Ordina

7 Organisatie CoE HA Management Ondersteuning Joost Degenaar, directeur
Peter Boonstra, manager Bedrijfsvoering/Business development Ondersteuning Wilma de Koomen, medewerker managementondersteuning Sytske Krakau, projectmedewerker communicatie Bea Dijkman, beleidsadviseur Walther Moltmaker, controller

8 Beoordelingscommissie IWP’s
Taak advisering over IWP aanvragen Samenstelling vertegenwoordiging partners Management hbo: W. v.d. Galiën, directeur Z&W NHL Management mbo: Ch. de Graaff, CvB Alfa-college Onderzoek: L. Korevaar, Hanzehogeschool en I. Delies, Stenden Zorg en welzijn: A. Huizenga, ZuidOostZorg Bedrijven: H. Meetsma, Vitalinq en N. Leistra, Syntens Voorzitter: J. Degenaar, directeur CoE HA

9 Innovatiewerkplaatsen: 14 gestart in 2013
Thema’s 1. Bewegen & Sport (Active Ageing) 3 IWP’s 2. eHealth & Technologie 2 IWP’s 3. Voeding 2 IWP’s 4. Wonen, vrije tijd & Zorg 3 IWP’s 5. Jeugd & Leefstijl 1 IWP 6. Arbeid & Zorg 1 IWP 7. Welzijn & Zorg 2 IWP’s Samenwerking Publiek / Privaat: met bedrijven en instellingen Onderzoek / Onderwijs (mbo, hbo, wo) met overheden / burgers / bewoners

10 IWP’s Bewegen & Sport (Active Ageing)
Active Ageing Ouderen Trekker dr. Hans Hobbelen, CaRES/HG Partners o.a. ZuidOostZorg, VitalinQ en Sense Doel door preventie en innovatie van zorg en welzijn ouderen zo lang mogelijk gezond te houden en participatie te bevorderen, o.a. door stimuleren en implementeren actieve leefstijl, gevalideerde apps, nascholingen professionals Active Ageing Verstandelijk Beperkten Trekker dr. Aly Waninge, CaRES/HG Partners o.a. De Zijlen, Visio, VitalinQ en Sense Doel conform boven, voor andere doelgroep Active Ageing Diabetes Trekker dr. Martijn de Groot, CaRES/HG Partners o.a. Bethesda Diabetes Research Centre, Vitality, Target Holding Doel conform boven, andere doelgroep, aanpak via Quantified Self

11 IWP’s eHealth & Technologie
eHealth / Serious Gaming Trekker dr. Ate Dijkstra, NHL Partners o.a. Noorderbreedte, MBO, Lable Care, Grendle Games, Limis Doel ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen door inzet van serious games, e-learning, eHealth coaching; via praktijkgericht onderzoek, onderwijsvernieuwing, business development Exergaming voor kinderen met motorische beperkingen Trekker dr. Ant Lettinga, UMCG/Beatrixoord Partners o.a. HG, NHL, CGI, KPN, Ordina Doel door exergaming en moderne media revalidatie van kinderen met motorische beperking tot in eigen leefomgeving slimmer organiseren, via proeftuin met deelprojecten

12 IWP’s Voeding Health, Food & Technology Trekker dr. Feike v.d. Leij, VHL Partners o.a. NHL, MBO, voedingsbedrijven Telson, Koopman Doel innovaties op gezonde voeding (zuivel, garnalen; slow carb en high protein); voedingsmiddelen-applicatiecentrum, voedingseducatie; door praktijkgericht onderzoek, onderwijsvernieuwing, business development Clinical Malnutrition Trekker dr. Harriët Jager, UMCG Partners o.a. HG, MBO, Friesland Campina, Ordina Doel verbetering klinische zorg door gecombineerde leefstijlinterventie voeding/bewegen door multidisciplinaire teams van professionals; o.a. door tools, richtlijnen, trainingen, gebruik technologie en bevorderen zelfregie bij patiënten/cliënten

13 IWP’s Wonen, vrije tijd & Zorg
Kwaliteit van leefomgeving Trekker dr. Ineke Delies, Stenden Partners o.a. Alfa College, zorginstellingen, bedrijven Doel ontwikkeling nieuwe producten en diensten voor 55 plussers op gebied van wonen en vrije tijd, aansluitend bij nieuwe behoeften van ouderen Health Space Design Trekker dr. Mark Mobach, HG Partners o.a. UMCG, Martini, ‘s Heeren Loo, RUG, TNO, Grontmij Doel ontwerp van betere ruimtelijke omgeving in zorginstellingen in combi met betere organisatie van zorg en kostenbesparing Healthy Lifestyle Hospitality Trekker dr. Ineke Delies, Stenden Partners o.a. MBO, zorginstellingen, Coresta, Centre Parcs Doel ontwikkeling nieuwe vormen van recreëren in combinatie met bevorderen gezonde leefstijl en care & cure

14 IWP Arbeid & Zorg Zorgarbeidsinnovatie Trekker Noor van Leeuwen, Zorg Innovatie Forum Partners o.a. 6 zorginstellingen, HG, RUG, GGZ Friesland Doel ontwikkelen nieuwe rollen van zorgprofessionals en verandering cultuur in zorgorganisaties aansluitend op toenemende behoefte aan zelfregie en participatie van cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers, via o.a evaluatieonderzoek, training en competentieontwikkeling professionals

15 IWP Jeugd & Leefstijl Kind in de wijk
Trekker dr. Jeannette Doornenbal, CaRES/HG Partners o.a. Gemeente Groningen Doel bijdragen aan gezondheid en participatie van kinderen in de wijk door betere samenwerking tussen professionals binnen het nieuwe jeugdzorgstelsel

16 IWP’s Welzijn & Zorg Maatschappelijke participatie van mensen met een psychische beperking Trekker dr. Ingemarit v.d. Wal, GGZ Friesland Partners o.a. HG, NHL, RGOc/UMCG, Timpaan, gemeente Leeuwarden. Doel bijdragen aan ondersteunen van mensen met psychische beperkingen/ambulantisering i.v.m. verschuiving taken van GGZ naar gemeenten. Door o.a. praktijkgericht onderzoek, onderwijsvernieuwing, training patiënten en professionals. Zorg en Welzijn Ouderen: innoveren door leren Trekker dr. Evelyn Finnema, NHL Partners o.a. ZuidOostZorg, MBO, HG, bedrijven Doel ontwikkelen nieuwe multidisciplinaire en multilevel leer- en werkomgeving gericht op nieuwe werken in de zorg gericht op ondersteuning zelfmanagement ouderen

17 Voorbereiding 3e tranche aanvragen IWP’s
Aanvragen in voorbereiding, onder andere: Sensortechnologie en zorg Proeftuinen zorg en wonen Arbeid en Healthy Ageing Samenwerken in wijkteams Sport en Healthy Ageing Deadline indienen: 16 december 2013

18 Beoordeling reviewcommissie
Sterkte/zwakte analyse, met partners (juni) Management Review (juli - augustus) Conclusies - Voortvarende start gemaakt, concept IWP’s slaat goed aan - Sterke groei in partners / bijdragen - Meeste PI’s businessplan realiseerbaar Uitdagingen - Werken aan meer cash-inkomsten voor CoE HA - Verdienmodel CoE HA na 4 jaar nog uitdaging - Leren van andere CoE’s / PPS Gesprek met Review Commissie 2 oktober: positief oordeel

19 Vragen / contact Joost Degenaar Directeur Peter Boonstra Manager bedrijfsvoering / Business development


Download ppt "Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing"

Verwante presentaties


Ads door Google