De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BuSO Tongelsbos Bosstraat 2 2260 Tongerlo – Westerlo Tel. 014/53 81 80

Verwante presentaties


Presentatie over: "BuSO Tongelsbos Bosstraat 2 2260 Tongerlo – Westerlo Tel. 014/53 81 80"— Transcript van de presentatie:

1 BuSO Tongelsbos Bosstraat 2 2260 Tongerlo – Westerlo Tel. 014/53 81 80 E-mail: info@tongelsbos.be Website:www.tongelsbos.beinfo@tongelsbos.bewww.tongelsbos.be

2

3  Integratie in een normaal leefmilieu  Integratie in een normaal arbeidsmilieu - aanleren beroepsvaardigheden - begeleiding via stages, ‘functioneel assessment’ voor jongeren met ASS (autisme spectrum stoornis) - begeleiding via de alternerende beroepsopleiding (ABO) of een 4 de fase = integratiefase - begeleiding via derden (o.a. Werkwinkel) met een warme overdracht naar het NEC (normaal economisch circuit)

4  OV 3 type 1 : jongeren met minder mentale mogelijkheden  OV 3 type 3: jongeren met matige tot ernstige gedragsmoeilijkheden of –stoornissen én minder mentale mogelijkheden (momenteel ook ±10 % randnormaal tot normaal begaafden)  Jongeren met ASS: met type 1 of type 3 attest

5

6  BGV (beroepsgerichte vorming): ◦ op maat van het beroepsprofiel ◦ beroepsopleiding op assistent-niveau ◦ via buitenschoolse arbeidstrainingen werken aan een realistische vakopleiding  ASV (algemene en sociale vorming): ◦ taal, rekenen, maatschappelijke vorming ◦ thema’s en projecten ◦ aangepaste lesmethoden voor o.a. sociaal- emotionele opvoeding en leren ‘leren’

7  Observatiefase1 ste jaar  Opleidingsfase2 de en 3 de jaar  Kwalificatiefase4 de en 5 de jaar  Integratiefase of ABO6 de jaar

8 jaarASVMVLOGODSBGV O -jaar1022216 2 de jaar622220 3 de jaar622220 4 de jaar422222 5 de jaar422222 6 de jaar50117+18

9  Attest  Attest verworven bekwaamheden  Getuigschrift verworven competenties ◦ metselaar –> metserdiender ◦ werkplaatsschrijnwerker –> manuele houtbewerker  Kwalificatiegetuigschrift = 2 de graad beroepsonderwijs  Bijkomende opleidingen: VCA en/of rijbewijs

10

11 knelpuntberoepen grote afzetmarkt differentiatiemogelijkheden enige opleiding in het onderwijslandschap

12

13  Paramedisch d.m.v. logopedie  en kinesitherapie:  - therapeutisch  - klasgeïntegreerd  time-out coach  leerlingbegeleiding  interne AUTI - begeleider

14

15  school = samen-leven  jongeren begeleiden  relatiebekwaamheid  aanvaardingsproces  conflictsituaties  tewerkstelling  respect

16 Soorten ondersteuning bij moeilijk gedrag  Individuele gesprekken  Onthaal nieuwe leerlingen  Interventieprocedure doorheen de hele school  Contacten leggen met ouders of externen  Aanmoedigingskaarten  Gedragskaarten  Time-out werking  warme / koude  time- out d.m.v. beweging  Boerderijwerking met o.a. asinotherapie  …

17

18  leerkracht  leerling  ouders Algemene doelstelling : Leerlingen met een diagnose ASS vanuit een geïntegreerde werking met aangepaste werkvormen en hulpmiddelen zo optimaal mogelijk voorbereiden om zo de stap te kunnen zetten naar het beroepsleven.

19 Enkele voorbeelden :  stappenplannen in o.a. de werkhuizen  auti-vriendelijke werkbladen en stageboekjes  gebruik van time timers  structureren van lokalen en werkhuizen  sensorische aanpassingen bv. verplaatsbare schermen in werkhuizen / klaslokalen  aangepaste stages in bedrijven  functioneel assesment  …  ‘t Boshoeveke: asinotherapie

20  Uitgebreidere intakegesprekken  Explicietere voorbereiding inzake stagekeuze en werk  Nieuwsbrief

21 ◦ Start in het schooljaar 2013 – 2014 ◦ Voor de doelgroep OV 4 type 3 d.w.z. voor jongeren met normale tot randnormale begaafdheid maar met sociaal-emotionele problemen of stoornissen (al dan niet gecombineerd met ASS) ◦ Voor de eerste graad BSO, nl. 1B en BVL ◦ Voor de tweede graad plant, dier en milieu

22  Doelstelling: ◦ Eerste graad hier op de campus houden, kleinschaligheid bewaren! ◦ Tweede graad, daar waar mogelijk, samen lessen laten volgen met de leerlingen van KOGEKA, afdeling plant, dier en milieu maar met de ondersteuning vanuit de OV 4 school ◦ Derde graad, streven naar een inclusie – verhaal met het GO, met de ondersteuning daar waar nodig is vanuit de OV 4 school of vanuit GON

23


Download ppt "BuSO Tongelsbos Bosstraat 2 2260 Tongerlo – Westerlo Tel. 014/53 81 80"

Verwante presentaties


Ads door Google