De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interactiepatronen in het onderwijs Oriëntatiecollege CIW Hoorcollege 4, 18 april 2001 Kees de Glopper.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interactiepatronen in het onderwijs Oriëntatiecollege CIW Hoorcollege 4, 18 april 2001 Kees de Glopper."— Transcript van de presentatie:

1 Interactiepatronen in het onderwijs Oriëntatiecollege CIW Hoorcollege 4, 18 april 2001 Kees de Glopper

2 Het SPEAKING-model Setting, scene (fysieke, sociale context) Participants (deelnemers) Ends (doelen) Act sequence ((taal-)handelingen) Key (toon) Instrumentalities (taal, kanaal/medium) Norms (normen, regels) Genre (tekst-/gesprekssoort)

3 Communicatiepatronen reeksen interacties op betrekkingsniveau tussen twee of meer mensen waarvan de aard en volgorde van de gedragingen tussen de deelnemers in hoge mate voorspelbaar zijn (Oomkes, p.114)

4 Onderzoek naar patronen in mondelinge interactie conversatie-analyse –beurtwisselingen –sequentiële organisatie –globale structuur –topic management interactionele sociolinguïstiek –effecten van gender, leeftijd, etniciteit, sociale identiteit, institutionele rol –ook aandacht voor psycho-sociale factoren (zelfbeeld, beleefdheid, dominantie, solidariteit)

5 Onderzoek in uiteenlopende contexten rechtszaal spreekkamer vergadering interview schoolklas

6 Interactiepatronen in de schoolklas Klassieke studies naar milieu- en seksespecifieke selectie in het onderwijs (b.v. Van der Kley, Wester & Zijlmans, 1980, zie Oomkes, p.155-157) Moderne studies naar de relatie tussen verbale interactie en leren (b.v. Damhuis, R. (1995) Interaction and second language learning, Amsterdam: IFOTT)

7 Beurttype en milieu-specifieke selectie (Van der Kley et.al.) standaardbeurt (M) hulpbeurt doorvraagbeurt (M) correctiebeurt (M) wie-weet-het-beurt (G) demonstratiebeurt (G) herhalingsbeurt (S) controlebeurt (S) (Oomkes, p.155-157)

8 Verbale interactie en leren (Damhuis) interactie en tweede-taalverwerving participatie controle beurtwisseling topic of onderwerp

9 Onderzoeksopzet NT2 kleuters van 4 of 5 jaar 15 kleuterklassen met 4% tot 82% NT2- leerlingen Activiteit: kringgesprek, kleine groep, NT2- les Observatieperiode: begin, midden, eind schooljaar

10 Effecten van type activiteit Participatie: kleine groep meest gunstig, kringgesprek minst gunstig Controle:kleine groep meest gunstig, NT2- les minst gunstig

11 Effecten van observatiemoment en % NT2-leerlingen Geen duidelijke effecten van observatiemoment Hoe hoger het % NT2-leerlingen, hoe minder participatie en controle

12 Belang van onderzoek naar interactiepatronen in het onderwijs? theorievorming (generalisatie) praktisch belang (verbetering opbrengsten en deelname van specifieke groepen)


Download ppt "Interactiepatronen in het onderwijs Oriëntatiecollege CIW Hoorcollege 4, 18 april 2001 Kees de Glopper."

Verwante presentaties


Ads door Google