De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Renovatie Kunstgrasvelden GMHC Uitwerking varianten Voor Bestuur GMHC Vs 21 mei 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Renovatie Kunstgrasvelden GMHC Uitwerking varianten Voor Bestuur GMHC Vs 21 mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Renovatie Kunstgrasvelden GMHC Uitwerking varianten Voor Bestuur GMHC Vs 21 mei 2016

2 Proces (19 mei) Afronding uitwerking varianten 19 mei –Gebruikersgroep –Bespreken met H1 en D1 Bestuursvergadering 25 mei –Besluitvorming over voorstel ALV ALV 22 juni –Accorderen voorstel van bestuur Voorbereiding renovatie velden Renovatie velden 2017

3 Huidige situatie velden Veld 1 (2003): –semi-waterveld, beregeningsinstallatie, wedstrijdverlichting, lavarubber ondergrond. Veld 2 (1999): –Zandingestrooid, trainingsverlichting, zand ondergrond. Beide velden worden regelmatig gekeurd in opdracht van d KNHB en zijn speltechnisch goedgekeurd tot in elk geval zomer 2017. Beide velden krijgen twee keer per jaar een onderhoudskeuring door Edelgrass. Veld 1 wordt als glad ervaren op sommige delen door spelers en is aan slijtage onderhevig (Edelgrass rapport 6-4-2016). Vervanging is noodzakelijk voor optimaal spelplezier.

4 Huidige situatie financieel Beide velden zijn financieel afgeschreven Door het doorlopen van de huurbedragen heeft SKG een eigen vermogen van €180.000,= opgebouwd. Huur veld 1 en 2 Door de verhuur van de velden aan derden betaalt GMHC minder huur. Huidige situatie 2015-2016 –GMHC:€ 32.000 per jaar –Derden: € 21.000 per jaar Situatie 2016-2017 –GMHC:€39.000 per jaar –Derden:€15.000 per jaar De Goudse waarden gaat a.g.v. een bezuiniging in de zomer van 2016 minder uren opnemen.

5 Alternatieven 1 e ronde (2015) Scenario’s groei en top-ambitie ˂ --- ˃ stabiel en behoudend Veld1+2 *) 345 1veld watersemi-water verlichting wedstrijd 2veld semi-water semi-water**) verlichting wedstrijd training *) Het verschil tussen 1 en 2 betrof varianten voor veld 4, die zijn hier buiten beschouwing gehouden **) zonder beregeningsinstallatie In 2015 zijn de volgende scenario’s financieel in beeld gebracht.

6 Verdiepingsslag 2 e ronde (2016) Voorkeur bestuur ALV juni 2015: –2 keer semi water met wedstrijdverlichting en beregening (scenario 3) Vraag aan SKG t.b.v. verdiepingsslag n.a.v. ALV: 1.Breng de kosten van een waterveld nauwkeuriger in beeld (de investeringsraming uit de 1 e ronde wordt als hoog ervaren). 2.Breng de alternatieven van de semi-watervelden in beeld m.b.t. toplaag en ondergrond. 3.Onderzoek alternatieve bronnen voor beregening met kraanwater (slootwater en grondwater). 4.Onderzoek LED-verlichting i.v.m. kostenbesparing En betrek een vertegenwoordiging van leden bij de verdiepingsslag.

7 Aanvullende wensen GMHC Nieuwe dug-outs veld 1 en 2 Nieuw hekwerk rond veld 1 en 2 Nette betegeling rondom de velden Verplaatsen/vernieuwen hekken rondom de velden Electriciteitskasten (van veldverlichting 1 en 2) verplaatsen van het voorplein af Voorziening aanleggen voor scorebord achter veld 1 Voorziening aanleggen vanaf veldverlichtingskast veld 3 naar clubhuis Meer ruimte tussen veld 1 en 2 (haalbaarheid wordt tzt met leverancier besproken)

8 1. Waterveld Investeringsraming 2015: €350.000,= excl. BTW Edelgrass:€338.000,= excl. BTW (catalogus) –Met geheel nieuwe ondergrond –Met Lava Chockpads/Sporttechnische onderlaag Greenfields:€398.500,= excl. BTW (catalogus) –Met geheel nieuwe ondergrond a €157.500,= –Met sporttechnische onderlaag Ervaring Pollux:€250.000,= excl. BTW –Edelgrass, normale onderlaag –Gebruik makend van onderlaag en ondergrond semi-waterveld Conclusie: investeringsraming waterveld zit in de goede hoek uitgaande van sporttechnische onderlaag.

9 2. Semi-waterveld Voor de top laag zijn diverse goede leveranciers Voor de onderlaag kan gekozen worden voor een aanvullende sporttechnische laag. –Deze laag, tussen de grondlaag en het grastapijt, bepaalt in hoge mate de stabiliteit van het veld en is van invloed op het balgedrag en de bewegingen van de spelers. Een goede sport- technische laag voorkomt oneffenheden in het veld en daarmee blessures. Aan de scenario’s is 2a toegevoegd een semiwater veld + sporttechnische laag

10 3. Bron voor beregening Huidig Kraanwater Toekomstig Kraanwater Toekomstig Slootwater 2 keer 20 m3 tanks2 keer 20.000m3 tanks Aansluiting 3 m3 (2m3 voor het clubhuis en 1m3 voor de tanks Aansluiting 5 m3 Investering: €10.000,= Aanpassing huidige inst. Investering: €16.000,= Waterrekening: €700,= per jaar Waterrekening: €1.700,= per jaar Waterrekening: - --Extra onderhoud algvorming €2.500,= per jaar In de berekening van investeringskosten is rekening gehouden met een investering van €16.000,= tbv overstap naar slootwater. Extra kosten onderhoud t.b.v. algvormng worden nog gechecked. Het vullen van de lege tanks duurt in de huidige situatie 36 uur. Voor de optie grondwater moet een watermonster worden genomen om de geschiktheid te bepalen.

11 4. Verlichting LED-verlichting hebben we niet meegenomen, want die kent een aparte business case. het komt er op neer, dat zelfs met subsidie je in tien jaar ongeveer quitte speelt. Het is een gok. Aanpassing veld 2 naar wedstrijdverlichting is wel meegenomen.

12 Scenario’s Veld22a3 1 WaterSemi water met STL *) Semi water met LR 2 Semi waterSemi water met LR *) Semi water met LR Veld 1350.000250.000155.000 Veld 2180.000 Bijkomende kosten 124.500 Totaal654.500554.500459.500 Huur per jaar ***) 95.000 **) 75.00050.000 *) STL=Sporttechnische laag – LR = Lavarubber = huidige ondergrond veld 1 **) Deze huur wordt feitelijk hoger omdat het waterveld niet verhuurd kan worden aan derden. ***) Huidige huur is €39.000

13 Bijlage

14 Ervaringen spelcomfortnat/droogsnel/traagstuitervering Ypenburg Water Minder goednatsnel Bal stuiterde meer dan op een normaal waterveld goed Berkel Water Goednatmiddelmatig ja stuitert maar wel op een fijne manier (niet te hard, niet te zacht. Stuithoogte wordt ongeveer gehalveerd na stuiter).wijkt de bal af bij rechtdoor slaan: geen afwijking Goed, fijn om op te hockeyen en rennen Cartouche Water Goednatsnel Ja, maar een normale stuiter voor een waterveld prima Alliance Water natsnel De bal stuitert maar niet teveel goed Purmerend Semi-water Minder goednat Het veld is heel glad. NB nieuw veld Nee, het veld is stug Leonidas Semi-water Goed


Download ppt "Renovatie Kunstgrasvelden GMHC Uitwerking varianten Voor Bestuur GMHC Vs 21 mei 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google