De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

K LIK OP DE KNOP VOOR MEER INFORMATIE. NSE: In samenwerking met de FSR onderzoekt de JB, naar aanleiding van de Nationale Studenten Enquete, hoe de werkplekvoorzieningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "K LIK OP DE KNOP VOOR MEER INFORMATIE. NSE: In samenwerking met de FSR onderzoekt de JB, naar aanleiding van de Nationale Studenten Enquete, hoe de werkplekvoorzieningen."— Transcript van de presentatie:

1 K LIK OP DE KNOP VOOR MEER INFORMATIE

2 NSE: In samenwerking met de FSR onderzoekt de JB, naar aanleiding van de Nationale Studenten Enquete, hoe de werkplekvoorzieningen en de waardering van de JB verbeterd kunnen worden.

3 METIS/CRIS: Door deelname aan een UvA-project wordt kennis opgedaan over en een bijdrage geleverd aan een nieuw onderzoek registratiesysteem (CRIS). Een ondersteunende rol vanuit de JB bij/na implementatie is mogelijk.

4 BOO: De UB wil met Bibliotheekdiensten voor Onderzoek en Onderwijs een betere aansluiting bij de wensen van faculteiten. De JB heeft veel expertise en doet mee door deel te nemen aan werkgroepen bijv. over auteursrechten en readers.

5 Medewerkers: Meer overgaan tot maatwerk bij ondersteuning van (nieuwe) medewerkers.

6 Onderwijs: Ontwikkelingen in onderwijs zoals aanpassingen in het curriculum blijven volgen om informatievaardigheden goed te plaatsen.

7 Mentoraat: Onderzoeken hoe mentoren ondersteund kunnen worden met informatie- vaardigheden bijv. door teach the teacherprincipe.

8 Mootcourt: Aanbieden van maatwerk aan mootcourt deelnemers op het gebied van informatievaardigheden gerelateerd aan casussen.

9 UNISCA: Aanbieden van maatwerk aan UNISCA deelnemers op het gebied van informatievaardigheden gerelateerd aan casussen.

10 Externen: Aanbieden van informatievaardighedenonderwijs als maatwerk aan bijvoorbeeld rechtswinkeliers, juristen Maagdenhuis.

11 Vernieuwing didactisch aanbod in het kader van blended learning bijv. door het gebruik van quizzen tijdens hoorcolleges en het aanbieden van instructiefilmpjes.

12 De pagina ondersteuning wordt geüpdatet en er worden nieuwe items toegevoegd, zoals een handleiding voor het vinden van teksten commentaar bij jurisprudentie en wetgeving

13 De pagina informatiebronnen wordt geüpdatet en nieuwe items worden toegevoegd waaronder een nieuwe onderzoeksgids voor mensenrechten.

14 Kennis en vaardigheden: Bij de ondersteuning van de gebruikers wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk vragen meteen op te kunnen lossen. Dat vereist van onze medewerkers dat zij hun kennis en vaardigheden bijhouden en uitbreiden naar gelang de behoefte zowel inhoudelijk juridisch als ICT. Door interne scholing wordt hieraan gewerkt.

15 Reviewverplichtingen: Ieder jaar wordt een onderdeel van de verplichtingen onder de loep genomen om de besteding van het budget zo effectief mogelijk te houden. Dit jaar zijn het series.

16 Deselectie: van de collectie moet leiden tot een collectie die relevant is voor O&O en wordt gebruikt. Dit jaar wordt het oudere materiaal uit de klimaatkamer geëvalueerd en verwerkt.

17 Uniforme plaatsing: In 2016 wordt het onderzoek naar de voordelen van een uniform plaatsingssysteem voortgezet. De uniforme plaatsing sluit aan bij de keuze die de UB heeft gemaakt en voorziet in een overzichtelijke plaatsing voor gebruikers. Eventueel wordt een aanvang gemaakt met de uitvoer.

18 REC: Door bijvoorbeeld het ophalen van inbreng bij studenten blijft de JB actief in de voorbereiding van de nieuwe bibliotheek in het REC.

19 Aanpassen huidige studiezaal: Dit jaar zullen aanpassingen in de bibliotheek worden gemaakt die zorgen voor meer studieplaatsen en nog meer onderdelen van de collectie in open opstelling (rechtsgeschiedenis).

20 Projecten: Medewerkers van de bibliotheek dragen bij aan projecten van de UB, Faculteit of UvA bijvoorbeeld nieuw CRIS, readers.

21 Meerjarenplan: In 2016 wordt een nieuwe meerjarenplan JB gemaakt als opvolger van het huidige meerjarenplan dat in zijn laatste jaar is.


Download ppt "K LIK OP DE KNOP VOOR MEER INFORMATIE. NSE: In samenwerking met de FSR onderzoekt de JB, naar aanleiding van de Nationale Studenten Enquete, hoe de werkplekvoorzieningen."

Verwante presentaties


Ads door Google