De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

26-6-2016klankbordgroepbijeenkomst1 Welkom leden van klankbordgroep Bergerhoflocatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "26-6-2016klankbordgroepbijeenkomst1 Welkom leden van klankbordgroep Bergerhoflocatie."— Transcript van de presentatie:

1 26-6-2016klankbordgroepbijeenkomst1 Welkom leden van klankbordgroep Bergerhoflocatie

2 26-6-20162klankbordgroepbijeenkomst Agenda: Welkom nieuwe leden Klankbordgroep. Notulen van de vorige keer. Toelichting op geplande 3 bijeenkomsten met klankbordgroep. Spelregels en kaders van de bijeenkomsten toelichting. Pauze Toelichting stedenbouwkundige.

3 26-6-20163klankbordgroepbijeenkomst Drie bijeenkomsten Vanavond lichten we de spelregels / de kaders toe. 3 maart brengen jullie (evt. nieuwe) ideeën in. 23 maart proberen we te komen tot een voorstel namens de klankbordgroep aan de gemeenteraad.

4 26-6-20164klankbordgroepbijeenkomst De spelregels en kaders Raad heeft bestemmingsplan Kom Heeze vastgesteld (febr. 2010). De school en de kiss & ride zone staan daarin vast. Tijdens de klankbordgroep bijeenkomsten gaat het om het uitwerkingsgebied. De spelregels / kaders zoals aantal parkeerplaatsen, goot- en nokhoogtes, stedenbouwkundige randvoorwaarden staan voor jullie op papier Hebben jullie nog iets nodig om (evt. nieuwe) ideeën te kunnen inbrengen?

5 26-6-20165klankbordgroepbijeenkomst Pauze

6 26-6-20166klankbordgroepbijeenkomst Toelichting stedenbouwkundige Will Groothuysen

7 overleg klankbordgroep Bergerhof 9 februari 2011

8 bestemmingsplan Kom Heeze 1986

9 bestemmingsplan Kom Heeze 2010

10 raadsbesluit: Wonen - uit te werken

11 uitgangspunten locatie Bergerhof pp plangebied onveranderd oriëntatie woningbouw parkeren schoolgebouw schooltuin kiss&ride pp

12 bouwhoogtes BP Kom Heeze 1986 5 6,0 12,25 4,5 15,5 6,0 10,0 4,5 10,0 7,0 10,0 5,5 7,5

13 bouwhoogtes BP Kom Heeze 2010 6,0 10,0 4,5 10,0 7,5 10,0 5,5 8,0 7,0 10,0

14 planvormen 33 appartementen 18 patiowoningen 10 patiowoningen

15 plan wooninc

16 onderlegger voorstel

17 plan KBG

18

19 voorstel patio’s KBG

20 aandachtspunten KBG bouwdelen raken oriëntatie bebouwing uitrit niet overzichtelijk onduidelijke restruimte achtermuur 60 m lang ontsluiting schoolplein locatie schooltuin parkeren ? ? ?? ??? ??

21 gevelbeelden pastoor gastlaan dirk heziuslaan

22 bebouwd oppervlak wooninc

23 bebouwd oppervlak KGB

24 aspect bebouwd oppervlak schoolpatio’stotaal KBG11901382 (7)2515 Wooninc6901600 (10)2290 Een eenduidige vergelijking van de totale ruimtebalans is niet mogelijk omdat in het plan KGB geen rekening is gehouden met aanvullende parkeergelegenheid binnen het plangebied. Verder is het oppervlak van de school niet toereikend om het vereiste programma (groot 1243 m²) te herbergen.

25 aspect verkeer 1 parkeercapaciteit parkeernorm7x1,8= 13 leerkrachten 8 kiss & ride 17 totaal 38 gelijktijdigheidsfactor 0,77x38= 30 pp in plan KBG(patio’s+leerkrachten) 15 pp tekort aan parkeren, overlast voor Heziuslaan

26 aspect verkeer 2 geen duidelijke kiss and ride zone parkeersituatie patio’s achteruit zetten over trottoir beperking langsparkeren Heziuslaan stremmingen en gevaarlijke situaties tijdens aanvangs- en eindtijden school


Download ppt "26-6-2016klankbordgroepbijeenkomst1 Welkom leden van klankbordgroep Bergerhoflocatie."

Verwante presentaties


Ads door Google