De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decreet lokaal sportbeleid Meerjarenplanning Sport (MJP) Beleids- en BeheersCyclus (BBC) 2014-2019 i.f.v. decreet lokaal sportbeleid en bijhorend besluit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decreet lokaal sportbeleid Meerjarenplanning Sport (MJP) Beleids- en BeheersCyclus (BBC) 2014-2019 i.f.v. decreet lokaal sportbeleid en bijhorend besluit."— Transcript van de presentatie:

1 Decreet lokaal sportbeleid Meerjarenplanning Sport (MJP) Beleids- en BeheersCyclus (BBC) 2014-2019 i.f.v. decreet lokaal sportbeleid en bijhorend besluit

2 Voorwaarden subsidiëring 4 Vlaamse beleidsprioriteiten sport (BPS) vormen één pakket Bestuur dient in te tekenen op alle 4 BPS MJP gekoppeld aan Vlaamse BPS Verwerkt in BBC van de gemeente

3 Subsidie Indien voldaan aan alle voorwaarden 2,4 euro per inwoner Totaal inwonersaantal op 31/12/12: 36.155 Subsidie = 86.772,00 euro

4 Bestedingspercentages Vlaams BPS: 80 % vastgelegd 20 % vrij te verdelen onder BPS

5 Cofinanciering door gemeentebestuur 30 % Te besteden aan Vlaamse BPS Vrij te verdelen over de Vlaamse BPS Totaal inwonersaantal op 31/12/12: 36.155 Cofinanciering = 26.031,60 euro

6 Sport voor allen Lokale ondersteuning brede sportbeoefening Individueel of in ploeg Competitief of recreatief Uitgesloten: topsport of competitiesport op hoog niveau

7 Nederlandstalige initiatieven Enkel ondersteuning of organisatie van Nederlandstalige sportinitiatieven Uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap Werking en organisatie: Nederlands Alle gegevens en documenten op de zetel in het Nederlands

8 Beweeg- en sportbeleid Sporttakken vermeld op sporttakkenlijst Sportieve vrijetijdsbestedingen aangeboden door erkende Vlaamse sportfederaties en Vlaamse organisaties Alle actieve fysieke inspanning in sportieve context Bewegen met als uiteindelijk doel sportbeoefening

9 Subsidiereglementen Reglement BPS1 en eventueel BPS2 opgemaakt i.f.v. decreet dienen digitaal ter beschikking gesteld via website van het bestuur

10 Indicatoren Per Vlaamse BPS een of meerdere indicatoren te formuleren en op te volgen via BBC

11 Sportinfrastructuur Uitgaven voor infrastructuur komen niet in aanmerking voor subsidiëring

12 Sportkwalificaties Komen in aanmerking: diploma’s/getuigschriften of attesten uitgereikt door de Vlaamse Trainersschool of daarmee geassimileerd

13 Vlaamse BPS I Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid

14 Vlaamse BPS II Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportopleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking

15 Vlaamse BPS III Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod

16 Vlaamse BPS IV Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport


Download ppt "Decreet lokaal sportbeleid Meerjarenplanning Sport (MJP) Beleids- en BeheersCyclus (BBC) 2014-2019 i.f.v. decreet lokaal sportbeleid en bijhorend besluit."

Verwante presentaties


Ads door Google