De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Uw stem bij het referendum: ja of nee ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Uw stem bij het referendum: ja of nee ?"— Transcript van de presentatie:

1 1 Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Uw stem bij het referendum: ja of nee ?

2 2 Welke heeft men op ? Minister Donner: nee-stemmen => risico van oorlog Wilders: ja-stemmen = voor toetreding van Turkije SP: ja-stemmen = ja-zeggen tegen europees leger

3 3 Belangrijkste wijzigingen I Preambule: verwijzing naar culturele, religieuze en humanistische tradities Subsidiariteit & evenredigheid Europese President & Minister van Buitenlandse Zaken Grondrechtenhandvest Gemeenschappelijk defensiebeleid kan leiden tot gemeenschappelijke defensie

4 4 Belangrijkste wijzigingen II Gemeenschappelijk asielbeleid Gemeenschappelijk immigratiebeleid Gemeenschappelijke samenwerking in civielrechtelijke en strafrechtelijke zaken Kaderwetgeving voor uniforme toepassing van vonnissen en rechtelijke beslissingen; opleidingen van magistraten en justitieel personeel.

5 5 Belangrijkste wijzigingen III Eenparige besluitvorming = uitzondering Regel: besluiten bij (gekwalificeerde) meerderheid ook voor de “nieuwe” onderwerpen (art. I-23) Iets zwaardere rol in besluitvorming voor grote lidstaten (art. I-25) Europa van meerdere snelheden (artt. III-416 en 417) Europees burgerschap art. I-10 (naast nationaal burgerschap)

6 6 Hoe het Verdrag te waarderen ? Wat is positief volgens mij ? Overzichtelijke Verdragsteksten Beter verdeling van bevoegdheden Subsidiariteitsbeginsel krijgt meer accent Samenwerking bij asielbeleid

7 7 Hoe is het Verdrag te waarderen ? Wat is negatief volgens mij (I) ? Christelijke traditie als grondslag voor Europa expliciet nìet genoemd Eenzijdige economische basis namelijk concurrentievermogen (art. I-3) en liberalisering (art. III-147) Veel open formuleringen waardoor Brussel zich met nagenoeg ieder onderwerp kan bemoeien (o.a artt. I-3; I-15; I-17)

8 8 Hoe is het Verdrag te waarderen volgens mij ? Wat is negatief volgens mij (II) ? Sterker europees centralisme door EU president en EU minister BuiZa Zeer ingewikkelde procedures bij toepassing subsidiariteit en interferentie nationale parlementen Europees volkslied; Europese vlag; dag van Europa

9 9 Wat zou in elk geval anders moeten ? In preambule ook verwijzing naar de betekenis van het christendom Europa moet zich beperken tot de kerntaken (vrij verkeer van personen/goederen/diensten/kapitaal en vrije vestiging), géén open formuleringen Geen EU president en minister van BuiZa

10 10 Gemiste kans ! Europa had dichter bij de burgers kunnen komen door zelfreflectie en zelfbeperking. Nu wordt het: nóg meer van hetzelfde, overmatige bemoeienis, nog meer pretenties, verdere machtsconcentratie


Download ppt "1 Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Uw stem bij het referendum: ja of nee ?"

Verwante presentaties


Ads door Google