De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Plan Armoedebestrijding 2016-2019 1. Wat is armoede ? ‘People are said to be living in poverty if their income and resources are so inadequate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Plan Armoedebestrijding 2016-2019 1. Wat is armoede ? ‘People are said to be living in poverty if their income and resources are so inadequate."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Plan Armoedebestrijding 2016-2019 1

2 Wat is armoede ? ‘People are said to be living in poverty if their income and resources are so inadequate as to preclude them from having a standard of living considered acceptable in the society in which they live. Because of their poverty they may experience multiple disadvantage through unemployment, low income, poor housing, inadequate healthcare and barriers to lifelong learning, culture, sport and recreation. They are often excluded and marginalised from participating in activities (economic, social and cultural) that are the norm for other people and their access to fundamental rights may be restricted.’ Bron : Europese Commissie 2003. 2

3 Federaal armoedebestrijdingsbeleid Inclusief, preventief beleid Specifieke curatieve aandacht Overleg en dialoog Binnen de federale regering Met gewesten en gemeenschappen Lokale overheden Sociale middenveld met specifieke aandacht voor mensen in armoede Doel : 380.000 minder mensen een risico op armoede of sociale uitsluiting tegen 2020 t.o.v. 2010 3

4 FPA2016 : Strategische doelstellingen 1. De sociale bescherming van de bevolking verzekeren 2. Kinderarmoede terugdringen 3. De toegang tot de arbeidsmarkt verbeteren door sociale en professionele activering 4. De strijd tegen dakloosheid en slechte huisvesting opvoeren 5. Het recht op gezondheid waarborgen 6. Overheidsdiensten voor iedereen toegankelijk maken 4

5 1. De sociale bescherming van de bevolking verzekeren Verhoging van de laagste nettolonen/verlaging van de werkgeverskost Optrekken van de sociale minima Cumul uitkering en inkomen uit arbeid Toegang tot energie en water Automatische toekenning van rechten Bescherming zelfstandigen Digitale inclusie bevorderen Schuldoverlast bestrijden 5

6 2. Kinderarmoede bestrijden Opmaak Nationaal Actieplan in overleg met deelstaten Lokale overlegplatformen duurzaam verankeren Werking van de Dienst Alimentatievorderingen verbeteren Objectieve berekening onderhoudsbijdrage Fonds voor participatie en sociale activering 6

7 3. Sociale en professionele activering Uitbreiding geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie Gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen Proefproject MIRIAM Re-integratie arbeidsongeschikten Verbetering statuut deeltijdse werknemer met inkomensgarantie- uitkering Stimuleren doorstroming leefloongerechtigden naar duurzaam werk en sociale integratie 7

8 4. Dakloosheid bestrijden Uitvoering samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid Winteropvang garanderen Structurele verankering Housing First in overleg met deelstaten 8

9 5. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg Automatische toekenning van rechten Verduidelijking “dringend karakter” van dringende medische hulp Mediprima verder uitbouwen Verbod op ereloonsupplementen uitbreiden Interculturele bemiddeling via internet uitbreiden Derdebetalerssysteem voor kwetsbare doelgroepen laten naleven en vereenvoudigen Ervaringsdeskundigen in de ziekenhuizen Toegang tot doelmatige en innovatieve geneesmiddelen verbeteren 9

10 6. Toegankelijke overheidsdiensten Werken met ervaringsdeskundigen aanmoedigen Thematische of geografische samenwerking van ervaringsdeskundigen Verhogen toegankelijkheid van juridische tweedelijnsrechtsbijstand 10

11 OPVOLGING EN SENSIBILISERING Federale Prijs Armoedebestrijding Innovatieve projecten stimuleren Aanbevelingen en analyses van het Steunpunt Armoedebestrijding in overleg met de vakministers grondig onderzoeken Structureel overleg 11


Download ppt "Federaal Plan Armoedebestrijding 2016-2019 1. Wat is armoede ? ‘People are said to be living in poverty if their income and resources are so inadequate."

Verwante presentaties


Ads door Google