De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2* Instructeur Oss 2016 1 Audry de Wijs Koen Ammerlaan Manon den Exter van den Brink Ruud van Logten Joris Koenders Tonnie Schel Yolanda den Hollander.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2* Instructeur Oss 2016 1 Audry de Wijs Koen Ammerlaan Manon den Exter van den Brink Ruud van Logten Joris Koenders Tonnie Schel Yolanda den Hollander."— Transcript van de presentatie:

1 2* Instructeur Oss Audry de Wijs Koen Ammerlaan Manon den Exter van den Brink Ruud van Logten Joris Koenders Tonnie Schel Yolanda den Hollander Cornée van Delft Diana Gerritse Eelko Gerritse Peter Teunissen van Manen Max Schroot Petra ter Brugge Alex Struik Rianne Haumann Nicoline van Middendorp Barry Teunissen

2 2* Instructeur Oss Dag 2: NOB 2*I-opleiding mei 2016 Oss Co starring : Emiel Smits Rob Kool Kasper Evers

3 2* Instructeur Oss De aftrap 3 De cursus is ook maar een stap….

4 2* Instructeur Oss Ochtendprogramma dag 2 Welkom / terugblik / huiswerk / vragen? Organiseren van een activiteit – pauze Oefenen voortgangsgesprek Briefing middagsessie Lunch en omkleden Evaluatie en huiswerk toelichten

5 2* Instructeur Oss Middagprogramma dag – 14.00Rollenspel buitenwater (Geencentrale aftrap), Duikcoördinator – 15.00minilessen uitvoeren – Minilessen nabespreken met groep en IT Evaluatie olv ?

6 2* Instructeur Oss Terugblik: Nog Vragen?

7 2* Instructeur Oss Huiswerk 1: Cursusverslag, tips Noteer helder welk onderwerp we behandelen. (Onderwerp) Neem even de rust om de doelstellingen in het boek door te nemen: wat moeten we bereiken. (Doelstelling) Noteer zorgvuldig de conclusies die tijdens de cursusoefening worden getrokken. (Registreer) Vergelijk de conclusies die je hebt genoteerd met de theoriemap en de presentaties/info op site. Noteer wat voor jou belangrijk is. (Concludeer) Bedenk per onderdeel wat dit betekend als je het geleerde in de vereniging toe wilt gaan passen. (Realiseer)

8 2* Instructeur Oss Huiswerk 2: Leerling analyse Leerling analyse Analyseren / Construeren / Kaderscheppend

9 2* Instructeur Oss En verder… Huiswerk: Wie heeft Intervisie ervaring? Vragen? Deelnemer groep krijgt kans om probleem aan peers voor te leggen. Vrijwillig Basis van gelijkwaardigheid Geen hiërarchische verhoudingen Verschillende oefenvormen.

10 2* Instructeur Oss Organiseren van een activiteit DOELEN Jij kunt 5 factoren noemen die de kwaliteit van een verenigingsactiviteit beïnvloeden Jij wordt vaardiger in het waarborgen van de veiligheid in het buitenwater Jij wordt vaardiger in het herkennen van en reageren op problemen Jij wordt vaardiger in het aansturen van kader bij een activiteit

11 2* Instructeur Oss Organiseren van een activiteit 1. “Stel een stappenplan op voor het organiseren van een activiteit” In groepen van (3) 4: stel vast welke activiteit je wilt organiseren maak een stappenplan voor de organisatie (hoofdlijnen!) benoem minstens 7 factoren die de kwaliteit van de activiteit beïnvloeden 20’ noteer op een whiteboard en presenteer per groep: “flappenmarkt”! 15’ Verbeter 10’

12 2* Instructeur Oss Organiseren van een activiteit: deel 2 “Presenteer per groepje de uitkomsten op de whiteboard” in 2 minuten (Elevator pitch)! Hierbij gaat het vooral om het motiveren van de keuzes voor de benoemde factoren! Wedstrijdvorm tussen de deelnemers Noteer jouw ‘eye-openers’ Verwerk deze in je leerpuntverslag

13 2* Instructeur Oss Groep 1

14 2* Instructeur Oss Groep 2

15 2* Instructeur Oss Groep 3.

16 2* Instructeur Oss Groep 4 1* Instructeur Tiel 2015

17 2* Instructeur Oss Conclusies Opdracht snel en efficiënt uitgevoerd Denk wel steeds in organisatorische termen: Wie gaat wat uitvoeren? Hoe instrueer je iedereen? Is een plan B nodig? Welk materiaal is noodzakelijk? Kosten? Etc.

18 2* Instructeur Oss Pauze

19 2* Instructeur Oss Voortgangsgesprek OPDRACHT (20’)(10’ 5’ 5’) “Discussieer met elkaar over hoe je de (studie)voortgang van een cursist met hem zou bespreken” In groepen van 3 schrijf de 3 belangrijkste aandachtspunten voor zo’n gesprek op een flap / Computer Maak een wiki maak voor jezelf een bruikbaar gespreksformat

20 2* Instructeur Oss Voortgangsgesprek OPDRACHT (25’) “Oefen een voortgangsgesprek aan de hand van de casus” In groepen van 3 rouleer de rollen noteer de highlights

21 2* Instructeur Oss Voortgangsgesprek: Rolverdeling Een cursist Een 2  instructeur (gespreksleider) De derde cursist observeert de sprekers en maakt notities over hetgeen opvalt ten aanzien van zowel de verbale als de de non-verbale aspecten het gesprek.

22 2* Instructeur Oss Voortgangsgesprek: Opdracht Voer een voortgangsgesprek met de rolverdeling zoals wordt aangegeven. Wissel na het gesprek van rol en van scenario, tot iedereen een keer instructeur geweest is. Na afloop wordt, met de aantekeningen van de observanten, gediscussieerd over deze gesprekken. Neem daarin ook zaken mee als houding en lichaamstaal. Kunnen jullie nu gedragsregels voor een dergelijk gesprek opstellen, waarlangs in de toekomst dit soort voortgangsgesprekken gevoerd kan worden? Mail de drie belangrijkste gedragsregels voor zo’n gesprek naar Rob

23 2* Instructeur Oss Verwarring Opdracht liep niet onmiddellijk. Dat gebeurt vaker. Een oplossing is samen met de cursisten de oefening nog een keer te reconstrueren. (Zie hiernaast). Daarna ging oefening prima, zij het dat het aanvullen van de “wiki” niet veel opleverde. 1* Instructeur Tiel 2015

24 2* Instructeur Oss Voortgangsgesprek: Ronde 1 Een van de cursisten van de 2  opleiding is, in vergelijking met andere cursisten, wat achterop geraakt. Hij is regelmatig niet bij de theorielessen aanwezig en ook bij de praktijklessen ontbreekt hij vaak. Je besluit als eindverantwoordelijke voor de opleidingen een gesprek met hem te voeren.

25 2* Instructeur Oss Voortgangsgesprek: Ronde 2 Een van de clubleden is in opleiding voor 1  instructeur. De opleiding is halverwege en je wilt graag weten hoe de vlag erbij hangt. Aan de bar begin je een praatje met hem.

26 2* Instructeur Oss Voortgangsgesprek: Ronde 3 Een medeclublid neemt deel aan de opleiding tot 2  instructeur. Hij is aan het eind van het plenaire traject en moet binnenkort binnen de club aan de gang, onder leiding van een Instructor-Trainer. Je voert een voortgangsgesprek met hem om te vragen naar zijn inzichten en naar zijn manier van werken tijdens deze stageperiode.

27 2* Instructeur Oss Vooraf (en bij conclusie) Voortgangsgesprek is geen functioneringsgesprek. Doel is de vaardigheden in het totaal van de opleiding te plaatsen. Het is geen evaluatie van 1 les, het moet in het opleidingskader. Dit is een instrument, de cursus propageert niet dit als “kreet” in te voeren, maar biedt een handig hulpmiddel Een aantal deelnemers gebruiken dit ook om te kunnen communiceren tussen de instructeurs.

28 2* Instructeur Oss Voortgangsgesprek: Conclusies De 3 punten die wij (Anouscha, René, Nico en Ik (Rob)) hadden na de voortgangsgespreken waren als volgt: Leg de verantwoordelijkheid neer bij de cursist Juiste situatie creëren voor een voortgangsgesprek Ga met een doel het gesprek in.

29 2* Instructeur Oss * Instructeur Tiel 2015

30 2* Instructeur Oss Voortgangsgesprek: Conclusies

31 2* Instructeur Oss * Instructeur Tiel 2015

32 2* Instructeur Oss Groep 3 1* Instructeur Tiel 2015

33 2* Instructeur Oss Voortgangsgesprek: Conclusies Hou sfeer open. Belangrijk is dat de cursist aangeeft wat hij/zij nog wil leren, en of dit loopt binnen de cursuskaders. Ga niet instrueren, dat is een ander moment.

34 2* Instructeur Oss Briefing middagsessie Veiligheidsbriefing: gevormde groepen van 3/4 cursisten en een maak, samen met de IT, afspraken over rolverdeling en werkwijze benoem individueel op welke aspecten jij feedback wilt hebben geef géén informatie over elkaars rol! Start middagsessie: ca uur

35 2* Instructeur Oss Rollenspel Er wordt gedoken in groepen van vier personen (en een IT): 2*I-cursist 1 = duiker / leerling 2*I-cursist 2 = duiker / leerling 2*I-cursist 3 = 2*-instructeur 2*I-cursist 4 = assistent én observant Instructeur-trainer = observant (van allen) Een van de leerlingen wordt halverwege de les onder water onwel. De 2*-instructeur moet deze situatie dan voor alle deelnemers adequaat afhandelen. Let op: het doel van deze oefening is niet het oefenen van een redding! Dat kun je immers al. Het gaat vandaag om observeren, analyseren (herkennen van problemen) en feedback geven. En daarbij telt de inhoud van de feedback net zo zwaar als de wijze waarop de feedback bij de nabespreking gegeven wordt!

36 2* Instructeur Oss Lunch

37 2* Instructeur Oss Samenvatting rollenspel “redding” Alle groepen waren tevreden over de uitvoering. Acties werden snel en goed uitgevoerd. Aanwijzingen dan de “instructeur” waren goed. Bij ongevallen gaat het om de hoofdzaak (het slachtoffer in veiligheid brengen), niet om details. Hier werd goed mee omgegaan. Prima oefening “voor thuis” DANK AAN HULPTROEPEN

38 2* Instructeur Oss Conclusies minilessen: Neem je keuring/brevet mee. (niet mee = laatste les niet te water) Voer een echte buddycheck uit Hou contact met de duikleider tussen de oefeningen Hou de kaders scherp (waar starten/stoppen) Uitgebreide briefing voor omkleden, korte voor oefening. Bepaal nauwkeurig plek assistent Praat zonder bril, hou rekening met weer (wind/zon) Controleer luchtvoorraad tussen oefeningen Denk om grijpafstand Evalueer (APRE)

39 2* Instructeur Oss Afsluiting HUISWERK: Leerpuntverslag uiterlijk donderdag naar docent Idem conclusies voortgangsgesprek Maak afspraken met IT en buddy-cursist voor oefenen 2 BW-lessen waarbij je tenminste één assistent inzet Voorbereiden volgende dagdeel (zie lesmap)  lezen én doen!

40 2* Instructeur Oss Evaluatie in groep Wat werkte goed…? Wat willen we volgende keer meer/anders bij praktijk? Is helder welke eisen er worden gesteld? Nog wensen voor de laatste dag? En verder….. Volgende keer nog een samenvatting bij de start omdat sommigen nog “dolende” zijn. Groepsfoto.

41 2* Instructeur Oss Conclusies evaluatie Veiligheidsbriefing ontbrak Goede oefeningen Goede afhandeling van stoppende cursist Docenten geven soms te veel gas, veronderstellen te veel bekend.


Download ppt "2* Instructeur Oss 2016 1 Audry de Wijs Koen Ammerlaan Manon den Exter van den Brink Ruud van Logten Joris Koenders Tonnie Schel Yolanda den Hollander."

Verwante presentaties


Ads door Google