De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag 2 starring: Koen Ammerlaan Ruud van Logten Max Schroot

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag 2 starring: Koen Ammerlaan Ruud van Logten Max Schroot"— Transcript van de presentatie:

1 Dag 2 starring: Koen Ammerlaan Ruud van Logten Max Schroot
Manon den Exter van den Brink Koen Ammerlaan Ruud van Logten Cornée van Delft Audry de Wijs Max Schroot Joris Koenders Petra ter Brugge Diana Gerritse  Eelko Gerritse  Tonnie Schel Yolanda den Hollander Nicoline van Middendorp Peter Teunissen van Manen Rianne Haumann Alex Struik Barry Teunissen

2 Dag 2: NOB 2*I-opleiding mei 2016 Oss
Co starring : Rob Kasper Evers Emiel Smits Rob Kool

3 De aftrap De cursus is ook maar een stap…. Rob

4 Ochtendprogramma dag 2 Welkom / terugblik / huiswerk / vragen?
Organiseren van een activiteit 10.15 – pauze Oefenen voortgangsgesprek Briefing middagsessie Lunch en omkleden Evaluatie en huiswerk toelichten Rob

5 Middagprogramma dag 2 13.00 – Rollenspel buitenwater (Geencentrale aftrap), Duikcoördinator 14.00 – minilessen uitvoeren 15.30 – Minilessen nabespreken met groep en IT Evaluatie olv ? Rob

6 Terugblik: Nog Vragen? Rob

7 Huiswerk 1: Cursusverslag, tips
Noteer helder welk onderwerp we behandelen. (Onderwerp) Neem even de rust om de doelstellingen in het boek door te nemen: wat moeten we bereiken. (Doelstelling) Noteer zorgvuldig de conclusies die tijdens de cursusoefening worden getrokken. (Registreer) Vergelijk de conclusies die je hebt genoteerd met de theoriemap en de presentaties/info op site. Noteer wat voor jou belangrijk is. (Concludeer) Bedenk per onderdeel wat dit betekend als je het geleerde in de vereniging toe wilt gaan passen. (Realiseer) Rob

8 Huiswerk 2: Leerling analyse
Analyseren / Construeren / Kaderscheppend Emiel

9 En verder… Huiswerk: Wie heeft Intervisie ervaring? Vragen?
Deelnemer groep krijgt kans om probleem aan peers voor te leggen. Vrijwillig Basis van gelijkwaardigheid Geen hiërarchische verhoudingen Verschillende oefenvormen. Emiel

10 Organiseren van een activiteit
DOELEN Jij kunt 5 factoren noemen die de kwaliteit van een verenigingsactiviteit beïnvloeden Jij wordt vaardiger in het waarborgen van de veiligheid in het buitenwater Jij wordt vaardiger in het herkennen van en reageren op problemen Jij wordt vaardiger in het aansturen van kader bij een activiteit Emiel

11 Organiseren van een activiteit 1.
“Stel een stappenplan op voor het organiseren van een activiteit” In groepen van (3) 4: stel vast welke activiteit je wilt organiseren maak een stappenplan voor de organisatie (hoofdlijnen!) benoem minstens 7 factoren die de kwaliteit van de activiteit beïnvloeden 20’ noteer op een whiteboard en presenteer per groep: “flappenmarkt”! 15’ Verbeter 10’ Emiel

12 Organiseren van een activiteit: deel 2
“Presenteer per groepje de uitkomsten op de whiteboard” in 2 minuten (Elevator pitch)! Hierbij gaat het vooral om het motiveren van de keuzes voor de benoemde factoren! Wedstrijdvorm tussen de deelnemers Noteer jouw ‘eye-openers’ Verwerk deze in je leerpuntverslag Emiel

13 Groep 1

14 Groep 2 Emiel

15 Groep 3.

16 Groep 4 1* Instructeur Tiel 2015

17 Conclusies Opdracht snel en efficiënt uitgevoerd
Denk wel steeds in organisatorische termen: Wie gaat wat uitvoeren? Hoe instrueer je iedereen? Is een plan B nodig? Welk materiaal is noodzakelijk? Kosten? Etc.

18 Pauze 10.15 – pauze

19 Voortgangsgesprek OPDRACHT (20’)(10’ 5’ 5’)
“Discussieer met elkaar over hoe je de (studie)voortgang van een cursist met hem zou bespreken” In groepen van 3 schrijf de 3 belangrijkste aandachtspunten voor zo’n gesprek op een flap / Computer Maak een wiki maak voor jezelf een bruikbaar gespreksformat Emiel

20 Voortgangsgesprek OPDRACHT (25’)
“Oefen een voortgangsgesprek aan de hand van de casus” In groepen van 3 rouleer de rollen noteer de highlights Emiel

21 Voortgangsgesprek: Rolverdeling
Een cursist Een 2instructeur (gespreksleider) De derde cursist observeert de sprekers en maakt notities over hetgeen opvalt ten aanzien van zowel de verbale als de de non-verbale aspecten het gesprek. Emiel

22 Voortgangsgesprek: Opdracht
Voer een voortgangsgesprek met de rolverdeling zoals wordt aangegeven. Wissel na het gesprek van rol en van scenario, tot iedereen een keer instructeur geweest is. Na afloop wordt, met de aantekeningen van de observanten, gediscussieerd over deze gesprekken. Neem daarin ook zaken mee als houding en lichaamstaal. Kunnen jullie nu gedragsregels voor een dergelijk gesprek opstellen, waarlangs in de toekomst dit soort voortgangsgesprekken gevoerd kan worden? Mail de drie belangrijkste gedragsregels voor zo’n gesprek naar Rob Emiel

23 Verwarring Opdracht liep niet onmiddellijk. Dat gebeurt vaker. Een oplossing is samen met de cursisten de oefening nog een keer te reconstrueren. (Zie hiernaast). Daarna ging oefening prima, zij het dat het aanvullen van de “wiki” niet veel opleverde. 1* Instructeur Tiel 2015

24 Voortgangsgesprek: Ronde 1
Een van de cursisten van de 2 opleiding is, in vergelijking met andere cursisten, wat achterop geraakt. Hij is regelmatig niet bij de theorielessen aanwezig en ook bij de praktijklessen ontbreekt hij vaak. Je besluit als eindverantwoordelijke voor de opleidingen een gesprek met hem te voeren. Emiel

25 Voortgangsgesprek: Ronde 2
Een van de clubleden is in opleiding voor 1instructeur. De opleiding is halverwege en je wilt graag weten hoe de vlag erbij hangt. Aan de bar begin je een praatje met hem. Emiel

26 Voortgangsgesprek: Ronde 3
Een medeclublid neemt deel aan de opleiding tot 2instructeur. Hij is aan het eind van het plenaire traject en moet binnenkort binnen de club aan de gang, onder leiding van een Instructor-Trainer. Je voert een voortgangsgesprek met hem om te vragen naar zijn inzichten en naar zijn manier van werken tijdens deze stageperiode. Emiel

27 Vooraf (en bij conclusie)
Voortgangsgesprek is geen functioneringsgesprek. Doel is de vaardigheden in het totaal van de opleiding te plaatsen. Het is geen evaluatie van 1 les, het moet in het opleidingskader. Dit is een instrument, de cursus propageert niet dit als “kreet” in te voeren, maar biedt een handig hulpmiddel Een aantal deelnemers gebruiken dit ook om te kunnen communiceren tussen de instructeurs. Emiel

28 Voortgangsgesprek: Conclusies
De 3 punten die wij (Anouscha, René, Nico en Ik (Rob)) hadden na de voortgangsgespreken waren als volgt: Leg de verantwoordelijkheid neer bij de cursist Juiste situatie creëren voor een voortgangsgesprek Ga met een doel het gesprek in. Emiel

29 1* Instructeur Tiel 2015

30 Voortgangsgesprek: Conclusies
Emiel

31 1* Instructeur Tiel 2015

32 Groep 3 1* Instructeur Tiel 2015

33 Voortgangsgesprek: Conclusies
Hou sfeer open. Belangrijk is dat de cursist aangeeft wat hij/zij nog wil leren, en of dit loopt binnen de cursuskaders. Ga niet instrueren, dat is een ander moment. Emiel

34 Briefing middagsessie
Veiligheidsbriefing: gevormde groepen van 3/4 cursisten en een maak, samen met de IT, afspraken over rolverdeling en werkwijze benoem individueel op welke aspecten jij feedback wilt hebben geef géén informatie over elkaars rol! Start middagsessie: ca uur Rob

35 Rollenspel Er wordt gedoken in groepen van vier personen (en een IT):
2*I-cursist 1 = duiker / leerling 2*I-cursist 2 = duiker / leerling 2*I-cursist 3 = 2*-instructeur 2*I-cursist 4 = assistent én observant Instructeur-trainer = observant (van allen) Een van de leerlingen wordt halverwege de les onder water onwel. De 2*-instructeur moet deze situatie dan voor alle deelnemers adequaat afhandelen. Let op: het doel van deze oefening is niet het oefenen van een redding! Dat kun je immers al. Het gaat vandaag om observeren, analyseren (herkennen van problemen) en feedback geven. En daarbij telt de inhoud van de feedback net zo zwaar als de wijze waarop de feedback bij de nabespreking gegeven wordt! Rob

36 Lunch

37 Samenvatting rollenspel “redding”
Alle groepen waren tevreden over de uitvoering. Acties werden snel en goed uitgevoerd. Aanwijzingen dan de “instructeur” waren goed. Bij ongevallen gaat het om de hoofdzaak (het slachtoffer in veiligheid brengen), niet om details. Hier werd goed mee omgegaan. Prima oefening “voor thuis” DANK AAN HULPTROEPEN

38 Conclusies minilessen:
Neem je keuring/brevet mee. (niet mee = laatste les niet te water) Voer een echte buddycheck uit Hou contact met de duikleider tussen de oefeningen Hou de kaders scherp (waar starten/stoppen) Uitgebreide briefing voor omkleden, korte voor oefening. Bepaal nauwkeurig plek assistent Praat zonder bril, hou rekening met weer (wind/zon) Controleer luchtvoorraad tussen oefeningen Denk om grijpafstand Evalueer (APRE)

39 Afsluiting HUISWERK: Leerpuntverslag uiterlijk donderdag naar docent
Idem conclusies voortgangsgesprek Maak afspraken met IT en buddy-cursist voor oefenen 2 BW-lessen waarbij je tenminste één assistent inzet Voorbereiden volgende dagdeel (zie lesmap)  lezen én doen! Rob

40 Evaluatie in groep Wat werkte goed…?
Wat willen we volgende keer meer/anders bij praktijk? Is helder welke eisen er worden gesteld? Nog wensen voor de laatste dag? En verder….. Volgende keer nog een samenvatting bij de start omdat sommigen nog “dolende” zijn. Groepsfoto. Rob

41 Conclusies evaluatie Veiligheidsbriefing ontbrak Goede oefeningen
Goede afhandeling van stoppende cursist Docenten geven soms te veel gas, veronderstellen te veel bekend. Rob


Download ppt "Dag 2 starring: Koen Ammerlaan Ruud van Logten Max Schroot"

Verwante presentaties


Ads door Google