De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NOB 2*I-opleiding april 2013 Tiel-Oss, Starring:

Verwante presentaties


Presentatie over: "NOB 2*I-opleiding april 2013 Tiel-Oss, Starring:"— Transcript van de presentatie:

1 NOB 2*I-opleiding april 2013 Tiel-Oss, Starring:
Dag 3 Rene Mombarg Antoine Jansen John Kortland Karin Brethouwer Erica Derksen Als eerbetoon aan de inzet: iedereen als duiker in het wild. Hans de Klerk Philippe Tjon-A-Hen Willem Schurgers Erwin Monsees Co-starring: Emiel Smits Rob Kool Erik van Leur Bart Veldhuis

2 Ochtendprogramma dag 3 09.00 – welkom /overdracht / huiswerk / vragen? 09.15 – beoordelen leergang buddy-cursist 10.30 – pauze 10.45 – intervisie 12.00 – briefing middagsessie 12.15 – lunch, en omkleden

3 Middagprogramma dag 3 Na de lunch: 3/4 x beoordelen competenties
14.30 – nabespreken met groep en IT 15.30 – evaluatie, hoe verder & afsluiting

4 Huiswerk / Vragen? Rob zit bijna in vliegtuig Afsluiting cursus???
Meer vragen? Onderwaterhuis Berendonck

5 Voortgangsgesprek: Eye openers I
1: verschil in de diverse soorten gesprekken: een voortgangsgesprek zal door mij toegepast kunnen gaan worden bij een cursist de een opleiding volgt en bijvoorbeeld achter op raakt. Een functioneringsgesprek zou ik voornamelijk houden bij het kader/ begeleiders. 2. Verder werd het mij duidelijk dat weinig verenigingen gebruik van maken van een voortgangsgesprek. 3. Het is ook niet de bedoeling om voortgangsgesprekken in een vereniging binnen te fietsen, maar ik denk dat het in bepaalde situaties een prima hulpmiddel is. Dank aan Erika.

6 Voortgangsgesprek: Eye openers II
De belangrijkste gedragsregels voor zo’n gesprek * Gelijkwaardigheid in het gesprek waarborgen. Oppassen dat het geen functioneringsgesprek wordt. * Gezamenlijk tot een oplossing komen bij problemen. * Sta open voor alle mogelijkheden, coaching, doorvragen en luisteren. Dank aan Rene Mombarg

7 Voortgangsgesprek: Eye openers III
normale fatsoensnormen hanteren, zoals: uit laten praten, ontvangen en zenden; treedt op als gespreksleider en stuur steeds aan op het gespreksdoel; heb oog voor de omstandigheden van de leerling en probeer te zoeken naar oplossingen. Mat dank aan Willem schurgers

8 Voortgangsgesprek: Eye openers IV
- De normale fatsoensnormen en goede sfeer (uitlaten praten, gemoedelijke sfeer, oog houden voor omstandigheden leerling, luisteren en spreken) - Doel van het gesprek centraal houden (voorgang in de gaten houden) - Zoeken naar oplossingen Met dank aan john

9 Voortgangsgesprek: Eye openers V
- hou het doel van het gesprek in de gaten. - doorvragen, voor een juiste beeldvorming Dank aan philippe

10 Voortgangsgesprek: Eye openers VI
De belangrijke conclusies van het voortganggesprek: Het is een gesprek op gelijkwaardig niveau. Het is ook  tweerichtingverkeer. Instructeur kan hier ook wijzer van worden. Laat de leerling zelf aangeven wat goed en wat minder goed gaat. Doe eventueel een voorzet maar laat leerling zelf erover nadenken. Jij stuurt bij en geeft tips en aandachtspuntjes. Geef het gesprek geen open einde maar maak afspraken over wat de leerling kan doen om zijn aandachtspuntjes te verbeteren en zet eventueel een tijdschema uit. Laat merken dat je meedenkt met de leerling.

11 Beoordeling leergang Overdraagbaarheid
“Een les of leergang is overdraagbaar als deze les(sen) precies zo gegeven (kunnen) worden als de auteur bedoeld heeft bij het samenstellen ervan” Dus: voldoende aanwijzingen, opmerkingen, hulpmiddelen etc. om dat mogelijk te maken

12 Beoordeling leergang Doelen: Na deze les kun jij:
een leergang aan de hand van een checklist beoordelen (beoordelingsprotocol KSS 3.1a!) de overdraagbaarheid van een leergang beoordelen feedback geven op een geschreven document Niet overdraagbaar

13 Beoordeling leergang OPDRACHT (60’) Beoordeel de leergang in duo’s op:
Inhoud Overdraagbaarheid Het beoordelingsprotocol KSS 3.1 Stel samen vier leerpunten op en type deze op een PP sheet / flipover / WB

14 Leerpunten leergang big is not beautiful
structuur is heel belangrijk (casco eerst) activiteitenlijst gebruiken leren van elkaars ervaringen heel belangrijk

15 PAUZE 10.30 – uur

16 Intervisie: doelstellingen
Na deze les: zijn jullie vaardiger in het gebruiken van de methode Intervisie om samen te leren van praktijkproblemen dat door een deelnemer is ingebracht. weet je dat je bij de Intervisiemethode leert van oplossingen van anderen 2 instructeurscursus, Try-out 2007

17 Gewetensvraag… Jullie hebben allen hoofdstuk 6, pag. 54 e.v. van de Instructeurhandleiding gelezen!? Achterliggende vraag: hoe ga je om met huiswerk als instructeur.

18 Oefening deel 1 Denk even aan wat je tijdens je huiswerk over Intervisie hebt gelezen. Welke steekwoorden zijn volgens jou het best van toepassing op Intervisie!!

19 Even oefenen….

20 Intervisie: Steekwoorden
Invullen feedback cursisten op de sheet

21 Wat is het? (1) Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in, in de vorm van cases of video-opnamen. Deze ervaringen worden stuk voor stuk besproken.

22 Wat is het? (2) De 'eigenaar' bepaalt hoe lang en diepgaand zijn case-bespreking duurt. De anderen denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Tot slot formuleert de eigenaar van de casus: 1. welke punten hij heeft opgestoken en 2. waar hij in de volgende situatie aandacht aan zal gaan geven.

23 Keuze: Samen met jou i.p.v. zonder over jou !!
Intervisie Keuze: Samen met jou i.p.v. zonder over jou !!

24 > Opdracht > Op elke tafel maak je een lijst met de casussen en naam van de inbrenger. Elk groepje bespreekt de vier casussen Hoe doen we dat?? >>

25 > Opdracht > De inbrenger verklaart nogmaals kort de case
De groep probeert door vragen te stellen de problemen helderder te maken en oplossingen te zoeken en aan te dragen. (2 opeenvolgende fasen!) Voorbeeld: Heb je wel eens geprobeerd om die opstijging eerst van een geringe diepte langs een lijn met een boei te laten maken? >>> 25

26 > Opdracht > Elke deelnemer schrijft twee meest relevante vragen op zijn/haar lijst. Tot slot formuleert de eigenaar van de casus: 1. welke punten hij heeft opgestoken en 2. waar hij in de volgende situatie aandacht aan zal gaan geven. De volgende casus wordt ingebracht.>> 26

27 > Opdracht > Voor elke casus heeft de groep 15 minuten
De groep kiest één deelnemer die de tijd bewaakt en zorgt dat elke sessie tijdig wordt afgerond. Voor 4 sessies heeft elke groep max. 60 minuten Dan worden de verzamelflappen opgehangen en kijkt de groepen naar over-all conclusies (3 plus, 3 minpunten) >>> 27

28 Vragen?? veel succes!! > Opdracht >
Kom je er niet uit, heb je vragen: vraag het!! voor wie is dat niet duidelijk? Vragen?? veel succes!! 28

29 Samenvatting Op elke tafel maak je een lijst met de casussen en naam van de inbrenger. Elk groepje bespreekt de vier casussen: De inbrenger verklaart nogmaals kort de case De groep probeert door vragen te stellen de problemen helderder te maken en oplossingen te zoek en aan te dragen. (2 opeenvolgende fasen!) Elke deelnemer schrijft twee meest relevante vragen op zijn/haar lijst. Tot slot formuleert de eigenaar van de casus: 1. welke punten hij heeft opgestoken en 2. waar hij in de volgende situatie aandacht aan zal gaan geven. Voor elke casus heeft de groep 15 minuten De groep kiest één deelnemer die de tijd bewaakt en zorgt dat elke sessie tijdig wordt afgerond. Gezamenlijke afronding: volgende sheet..

30 Intervisie: Afronding opdracht groep 1
Feedback uit eerdere groepen: Afbakening probleem Open vragen stellen Inleven in duikwereld (buiten eigen kader) Uit handen geven Moeilijkheidsgraad terug brengen (Leergang) Meerdere opties worden duidelijk Samenvatting op het einde

31 Intervisie: Afronding opdracht groep2

32 Intervisie: Afronding opdracht groep 3

33 Intervisie: Afronding opdracht
Proces en fases van Beeldvorming / Oordeelsvorming / Besluitvorming Feedback uit eerdere groepen: Afbakening probleem Open vragen stellen Inleven in duikwereld (buiten eigen kader) Uit handen geven Moeilijkheidsgraad terug brengen (Leergang) Meerdere opties worden duidelijk Samenvatting op het einde

34 Buitenwatersessie In elke groep van twee/drie cursisten wordt een keuze gemaakt voor de uitvoering van duikvaardigheden Elke deelnemer moet eenmaal een duikvaardigheid uitvoeren ‘als cursist’. Hij is daarbij vrij om te kiezen of hij die vaardigheid perfect wil uitvoeren óf dat hij juist opzettelijk wat foutjes in de uitvoering toont. Elke uitvoering wordt dus door de twee of drie anderen beoordeeld. Op deze wijze worden alle duikvaardigheden afgelegd, waarbij elke deelnemer eenmaal uitvoerder is. Per onderdeel treedt een begeleider op als 2I/Coördinator (Dubbelrol) Per onderdeel zijn maximaal 10 minuten beschikbaar.

35 Briefing middagsessie
Vorm groepen van 3 cursisten en een IT: maak, samen met de IT, afspraken over rolverdeling, werkwijze en tijden benoem individueel op welke aspecten jij feedback wilt hebben Veiligheid: als vorige keer. (afspraak noodsignaal) Start middagsessie: Na de lunch

36 Omgekleed? PAUZE

37 Feedback Buitenwater Feedback eerder groep
Groep bij elkaar houden/positiebepaling Overzicht behouden Opbouwen (Leergang) Demoskills Geen verhalen aan gewichtheffers in actie Communiceer helder met kader en cursist Proces en product “verdringen” elkaar. Houdt rust ook in de uitvoering.

38 Samenvatting Plenair 6 dagdelen cursus – 2 x buitenwater (PU&Leitje)
Zelf uitwerken Leerpunt verslag na elke cursusdag specialisatie  leergang maken huiswerkopdrachten Oefenen buitenwater 2 x Buitenwaterles met assistent (1 x IT, 1 x Buddy Cursist én vice versa) 2 x Buitenwaterles met focus op beoordelen competenties (1 x IT, 1 x Buddy Cursist én vice versa) PvB’s KSS 3.1 (praktijk + portfolio) KSS 3.3 (portfolio) KSS 3.4 (portfolio) KSS 3.5 (praktijk)

39 Evaluatie In middaggroep: kort interview: ik wil deelnemen aan de instructeuropleidingen… en dan? Bereid als groep vragen voor… Wat leer ik nu eigenlijk echt? Als 1* / 2* Wat is er lastig / moeilijk / onduidelijk? Is het leuk om instructeur te worden? En waarom wel/niet Antwoorden en vragen opplakken op sheet

40 Evaluatie

41 Afsluiting (1/3) HUISWERK:
Leerpuntverslag uiterlijk donderdag naar docent Maak afspraken met IT en buddy-cursist voor oefenen 4 Buitenwater-lessen waarbij je focust op beoordelen van competenties Maak afspraken met je beoordelend IT over PvB-momenten

42 Afsluiting 2/3 Inleiding: Terugblik
Dan ben ik uiterlijk 2*I!!!!

43 Afsluiting (3/3) Dank…. IT’ers Cursisten….

44 Evaluatie sessie (geeltjes plakken)


Download ppt "NOB 2*I-opleiding april 2013 Tiel-Oss, Starring:"

Verwante presentaties


Ads door Google