De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 NOB 2*I-opleiding april 2013 Tiel-Oss, Starring: Rene MombargAntoine JansenJohn KortlandKarin Brethouwer Hans de Klerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 NOB 2*I-opleiding april 2013 Tiel-Oss, Starring: Rene MombargAntoine JansenJohn KortlandKarin Brethouwer Hans de Klerk."— Transcript van de presentatie:

1 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 NOB 2*I-opleiding april 2013 Tiel-Oss, Starring: Rene MombargAntoine JansenJohn KortlandKarin Brethouwer Hans de Klerk Philippe Tjon-A-HenWillem SchurgersErwin Monsees Erica Derksen Dag 3 Emiel Smits Co-starring: Rob Kool Erik van Leur Bart Veldhuis

2 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Ochtendprogramma dag 3 • 09.00 – 09.15 welkom /overdracht / huiswerk / vragen? • 09.15 – 10.30 beoordelen leergang buddy-cursist • 10.30 – 10.45 pauze • 10.45 – 12.00 intervisie • 12.00 – 12.15 briefing middagsessie • 12.15 – 13.15lunch, en omkleden

3 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Middagprogramma dag 3 • Na de lunch: 3/4 x beoordelen competenties • 14.30 – 15.30 nabespreken met groep en IT • 15.30 – 16.00evaluatie, hoe verder & afsluiting

4 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Huiswerk / Vragen? • Rob zit bijna in vliegtuig • Afsluiting cursus??? • Meer vragen? Onderwaterhuis Berendonck

5 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 1: verschil in de diverse soorten gesprekken: een voortgangsgesprek zal door mij toegepast kunnen gaan worden bij een cursist de een opleiding volgt en bijvoorbeeld achter op raakt. Een functioneringsgesprek zou ik voornamelijk houden bij het kader/ begeleiders. 2. Verder werd het mij duidelijk dat weinig verenigingen gebruik van maken van een voortgangsgesprek. 3. Het is ook niet de bedoeling om voortgangsgesprekken in een vereniging binnen te fietsen, maar ik denk dat het in bepaalde situaties een prima hulpmiddel is. Voortgangsgesprek: Eye openers I

6 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Voortgangsgesprek: Eye openers II • De belangrijkste gedragsregels voor zo’n gesprek • * Gelijkwaardigheid in het gesprek waarborgen. Oppassen dat het geen functioneringsgesprek wordt. • * Gezamenlijk tot een oplossing komen bij problemen. • * Sta open voor alle mogelijkheden, coaching, doorvragen en luisteren.

7 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Voortgangsgesprek: Eye openers III • normale fatsoensnormen hanteren, zoals: uit laten praten, ontvangen en zenden; • treedt op als gespreksleider en stuur steeds aan op het gespreksdoel; • heb oog voor de omstandigheden van de leerling en probeer te zoeken naar oplossingen.

8 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Voortgangsgesprek: Eye openers IV • - De normale fatsoensnormen en goede sfeer (uitlaten praten, gemoedelijke sfeer, oog houden voor omstandigheden leerling, luisteren en spreken) • - Doel van het gesprek centraal houden (voorgang in de gaten houden) • - Zoeken naar oplossingen

9 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Voortgangsgesprek: Eye openers V • - hou het doel van het gesprek in de gaten. • - doorvragen, voor een juiste beeldvorming

10 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Voortgangsgesprek: Eye openers VI De belangrijke conclusies van het voortganggesprek: • Het is een gesprek op gelijkwaardig niveau. Het is ook tweerichtingverkeer. Instructeur kan hier ook wijzer van worden. • Laat de leerling zelf aangeven wat goed en wat minder goed gaat. Doe eventueel een voorzet maar laat leerling zelf erover nadenken. Jij stuurt bij en geeft tips en aandachtspuntjes. • Geef het gesprek geen open einde maar maak afspraken over wat de leerling kan doen om zijn aandachtspuntjes te verbeteren en zet eventueel een tijdschema uit. Laat merken dat je meedenkt met de leerling.

11 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Beoordeling leergang • Overdraagbaarheid “Een les of leergang is overdraagbaar als deze les(sen) precies zo gegeven (kunnen) worden als de auteur bedoeld heeft bij het samenstellen ervan” • Dus: voldoende aanwijzingen, opmerkingen, hulpmiddelen etc. om dat mogelijk te maken

12 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Beoordeling leergang Doelen: Na deze les kun jij: • een leergang aan de hand van een checklist beoordelen (beoordelingsprotocol KSS 3.1a!) • de overdraagbaarheid van een leergang beoordelen • feedback geven op een geschreven document

13 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Beoordeling leergang OPDRACHT (60’) Beoordeel de leergang in duo’s op: • Inhoud • Overdraagbaarheid • Het beoordelingsprotocol KSS 3.1 Stel samen vier leerpunten op en type deze op een PP sheet / flipover / WB

14 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Leerpunten leergang

15 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 PAUZE 10.30 – 10.45 uur

16 Intervisie: doelstellingen Na deze les: • zijn jullie vaardiger in het gebruiken van de methode Intervisie om samen te leren van praktijkproblemen dat door een deelnemer is ingebracht. • weet je dat je bij de Intervisiemethode leert van oplossingen van anderen 16 2 instructeurscursus, Try-out 2007

17 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Gewetensvraag… • Jullie hebben allen hoofdstuk 6, pag. 54 e.v. van de Instructeurhandleiding gelezen!?

18 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Oefening deel 1 • Denk even aan wat je tijdens je huiswerk over Intervisie hebt gelezen. • Welke steekwoorden zijn volgens jou het best van toepassing op Intervisie!!

19 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Even oefenen….

20 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Intervisie: Steekwoorden

21 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Wat is het? (1) • Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. • Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in, in de vorm van cases of video-opnamen. Deze ervaringen worden stuk voor stuk besproken.

22 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Wat is het? (2) • De 'eigenaar' bepaalt hoe lang en diepgaand zijn case-bespreking duurt. De anderen denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. • Tot slot formuleert de eigenaar van de casus: 1. welke punten hij heeft opgestoken en 2. waar hij in de volgende situatie aandacht aan zal gaan geven.

23 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Intervisie Keuze: Samen met jou i.p.v. zonder over jou !!

24 > Opdracht > Op elke tafel maak je een lijst met de casussen en naam van de inbrenger. • Elk groepje bespreekt de vier casussen • Hoe doen we dat?? >> 24

25 > Opdracht > • De inbrenger verklaart nogmaals kort de case • De groep probeert door vragen te stellen de problemen helderder te maken en oplossingen te zoeken en aan te dragen. (2 opeenvolgende fasen!) • Voorbeeld: Heb je wel eens geprobeerd om die opstijging eerst van een geringe diepte langs een lijn met een boei te laten maken? >>> 25

26 > Opdracht > • Elke deelnemer schrijft twee meest relevante vragen op zijn/haar lijst. • Tot slot formuleert de eigenaar van de casus: 1. welke punten hij heeft opgestoken en 2. waar hij in de volgende situatie aandacht aan zal gaan geven. • De volgende casus wordt ingebracht.>> 26

27 > Opdracht > 27 •Voor elke casus heeft de groep 15 minuten •De groep kiest één deelnemer die de tijd bewaakt en zorgt dat elke sessie tijdig wordt afgerond. •Voor 4 sessies heeft elke groep max. 60 minuten •Dan worden de verzamelflappen opgehangen en kijkt de groepen naar over-all conclusies (3 plus, 3 minpunten) >>>

28 > Opdracht > 28 •Kom je er niet uit, heb je vragen: vraag het!! •voor wie is dat niet duidelijk? Vragen?? veel succes!!

29 Samenvatting • Op elke tafel maak je een lijst met de casussen en naam van de inbrenger. • Elk groepje bespreekt de vier casussen: – De inbrenger verklaart nogmaals kort de case – De groep probeert door vragen te stellen de problemen helderder te maken en oplossingen te zoek en aan te dragen. (2 opeenvolgende fasen!) • Elke deelnemer schrijft twee meest relevante vragen op zijn/haar lijst. • Tot slot formuleert de eigenaar van de casus: 1. welke punten hij heeft opgestoken en 2. waar hij in de volgende situatie aandacht aan zal gaan geven. •Voor elke casus heeft de groep 15 minuten De groep kiest één deelnemer die de tijd bewaakt en zorgt dat elke sessie tijdig wordt afgerond. •Gezamenlijke afronding: volgende sheet..

30 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Intervisie: Afronding opdracht groep 1

31 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Intervisie: Afronding opdracht groep2

32 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Intervisie: Afronding opdracht groep 3

33 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Intervisie: Afronding opdracht • Proces en fases van Beeldvorming / Oordeelsvorming / Besluitvorming

34 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Buitenwatersessie • In elke groep van twee/drie cursisten wordt een keuze gemaakt voor de uitvoering van duikvaardigheden • Elke deelnemer moet eenmaal een duikvaardigheid uitvoeren ‘als cursist’. Hij is daarbij vrij om te kiezen of hij die vaardigheid perfect wil uitvoeren óf dat hij juist opzettelijk wat foutjes in de uitvoering toont. • Elke uitvoering wordt dus door de twee of drie anderen beoordeeld. • Op deze wijze worden alle duikvaardigheden afgelegd, waarbij elke deelnemer eenmaal uitvoerder is. • Per onderdeel treedt een begeleider op als 2I/Coördinator (Dubbelrol) • Per onderdeel zijn maximaal 10 minuten beschikbaar.

35 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Briefing middagsessie Vorm groepen van 3 cursisten en een IT: • maak, samen met de IT, afspraken over rolverdeling, werkwijze en tijden • benoem individueel op welke aspecten jij feedback wilt hebben • Veiligheid: als vorige keer. (afspraak noodsignaal) • Start middagsessie: Na de lunch

36 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Omgekleed? • PAUZE

37 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Feedback Buitenwater

38 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Samenvatting Plenair6 dagdelen cursus – 2 x buitenwater (PU&Leitje) Zelf uitwerkena.Leerpunt verslag na elke cursusdag b.specialisatie  leergang maken c.huiswerkopdrachten Oefenen buitenwater a.2 x Buitenwaterles met assistent (1 x IT, 1 x Buddy Cursist én vice versa) b.2 x Buitenwaterles met focus op beoordelen competenties (1 x IT, 1 x Buddy Cursist én vice versa) PvB’sKSS 3.1 (praktijk + portfolio) KSS 3.3 (portfolio) KSS 3.4 (portfolio) KSS 3.5 (praktijk)

39 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Evaluatie • In middaggroep: kort interview: ik wil deelnemen aan de instructeuropleidingen… en dan? Bereid als groep vragen voor… – Wat leer ik nu eigenlijk echt? Als 1* / 2* – Wat is er lastig / moeilijk / onduidelijk? – Is het leuk om instructeur te worden? En waarom wel/niet • Antwoorden en vragen opplakken op sheet

40 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Evaluatie

41 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Afsluiting (1/3) HUISWERK: • Leerpuntverslag uiterlijk donderdag naar docent • Maak afspraken met IT en buddy-cursist voor oefenen 4 Buitenwater-lessen waarbij je focust op beoordelen van competenties • Maak afspraken met je beoordelend IT over PvB-momenten

42 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Afsluiting 2/3 Inleiding: Terugblik

43 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Afsluiting (3/3) • Dank…. – IT’ers – Cursisten….

44 Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 Evaluatie sessie (geeltjes plakken)


Download ppt "Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120 NOB 2*I-opleiding april 2013 Tiel-Oss, Starring: Rene MombargAntoine JansenJohn KortlandKarin Brethouwer Hans de Klerk."

Verwante presentaties


Ads door Google