De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Bolster Sambeek - buitenruimte.nu - november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Bolster Sambeek - buitenruimte.nu - november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 De Bolster Sambeek - buitenruimte.nu - november 2014

2 Verslag Creatieve Avond Nieuwe inrichting schoolplein de Bolster “Lekker Bewegen op een Groen Plein” Op woensdagavond 12 november waren op uitnodiging van de ouderraad van de Bolster een groep enthousiaste mensen bijeen om na te denken over de inrichting van het schoolplein. De wens leeft dat het plein groener mag worden en meer aanleiding mag geven tot actief bewegen. Het schoolplein van de Bolster is een openbaar schoolplein. Dat betekent dat niet alleen kinderen van de Bolster gebruik maken van het plein, maar dat er ook andere mensen belangen hebben bij de plek. Daarom is een breed gezelschap voor de avond uitgenodigd. Zo waren er naast ouders, groenploeg, leerkrachten en directie van de Bolster, de dorpsraad, de leidster van de peuterspeelzaal en direct omwonenden aanwezig. Dichterbij en de stichting Activiteitencentrum Sambeek waren helaas verhinderd. De avond werd geleid door Ingrid Langenhoff en Dorine Epping. Zij hebben veel ervaring met het inrichten van schoolpleinen en gaan ons daarom helpen bij de nieuwe inrichting van het plein en het organiseren van de financiering. Daarnaast waren ook Rik Geurts en Emiel van de Ven aanwezig. Rik en Emiel zijn van de stichting Doe je Mee en houden zich bezig met het bewegingsonderwijs op de Bolster. Na een welkomstwoord van Kim Franken, voorzitter van de ouderraad hebben Dorine en Ingrid verteld wat er allemaal nodig is om te komen tot een goede inrichting van een schoolplein. Eerst ga je goed kijken naar routes van en naar het plein. Je kunt onderscheid maken in looproutes, fietsroutes en halen/brengen van kinderen. Daarnaast ga je een indeling maken op basis van leeftijdscategorieën en de verschillende behoeften die kinderen op die leeftijd hebben. Als dat goed in beeld is ga je je bezig houden met de vormgeving, inrichtingselementen en materialen. Rik en Emiel hebben verslag gedaan over een onderzoek dat zij hebben gehouden naar het gebruik van het huidige schoolplein en zij hebben de kinderen gevraagd naar hun behoeften. Na dit eerste informatieve deel van de avond is er verder gewerkt in vier groepjes van 6 a 7 mensen. Op basis van een ondergrond van het terrein is gediscussieerd over de huidige routes en de knelpunten die ervaren worden. De routes en knelpunten zijn op de plattegronden ingetekend. Unanieme conclusie hieruit is dat het met name op de kruising J.F. Kennedystraat en Monseigneur Bekkerstraat er gevaarlijke en onwenselijke situaties ontstaan tijdens het halen en brengen van de kinderen. En andere constatering is dat de loze ruimte achter de woning hoek Winston Churcillstraat / J.F. Kennedystraat en de school er nu ongebruikt bij ligt en dat is zonde. Verder wordt de fietsenstalling als een rommeltje ervaren en een sta in de weg. In een tweede discussieronde is gesproken over welke plekken op het plein geschikt zijn voor welke leeftijdscategorie en welke activiteiten daar bij horen. Hierbij kwam ter sprake dat de verschillende groepen kinderen nu soms last van elkaar hadden en dat de kleintjes omver gelopen worden door de grotere voetballende kinderen. Een duidelijkere indeling van het schoolplein helpt om dit te voorkomen. Tot slot van de avond is er per tafel een lijst opgesteld welke mensen of organisaties een relatie hebben met het plein en hier mogelijk iets in zou kunnen betekenen. Dit kan heel breed zijn, van mee gebruiken, meedenken, meewerken tot mee betalen. Het resultaat van dit rondje is fantastisch! Een enorme waslijst van mensen die kunnen meehelpen in het realiseren van dit plan, maar ook bij de instandhouding en beheer. Het vervolg van deze avond is dat Dorine en Ingrid workshops houden met kinderen, leerkrachten, buurtbewoners en andere belanghebbenden. Op basis van de uitkomsten van deze workshops wordt het inrichtingsplan gemaakt. Dit zal allemaal in de eerste kwartaal van 2015 plaatsvinden. Tegelijkertijd loopt het subsidie en financieringstraject. Afhankelijk van hoe dit verloopt kan in de zomervakantie of herfstvakantie het nieuwe plein worden aangelegd. Het was een fijne, enthousiaste avond en wij hebben zin in het vervolg!


Download ppt "De Bolster Sambeek - buitenruimte.nu - november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google