De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering 19 mei 2016. Agendapunt 1 Opening en mededelingen bestuur - Hoger beroep dhr. Alsemgeest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering 19 mei 2016. Agendapunt 1 Opening en mededelingen bestuur - Hoger beroep dhr. Alsemgeest."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering 19 mei 2016

2 Agendapunt 1 Opening en mededelingen bestuur - Hoger beroep dhr. Alsemgeest

3 Agendapunt 2 Ingekomen stukken

4 Agendapunt 3 Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 12-11-2015

5 Agendapunt 4 Samenstelling bestuur - Herbenoeming dhr. Lotgerink

6 Agendapunt 5 Strategisch beleid FSMI

7 Missie De FSMI is de branchevereniging voor gecertificeerde aanbieders van sportmedische zorg. De FSMI bevordert een onderscheidende en rendabele positionering van haar leden in het gezondheidsnetwerk, en specifiek in de sportzorgketen. Dit doet zij door -het stimuleren van gemeenschappelijke beleidsontwikkeling - het behartigen van de belangen bij relevante stakeholders - externe profilering - het fungeren als platform voor haar leden - het aanbieden van diensten aan de leden.

8 Visie De patiënt en cliënt staan centraal Snel, dichtbij, transparante kwaliteit Van sportmedische instellingen naar sportzorgnetwerken met de sportarts als regisseur van het netwerk/de keten Netwerken met specifieke sportmedisch kennis en kunde

9 Doelstellingen Leden optimaal ondersteunen om hun positie in het sportzorgnetwerk te verstevigen en rendabel te houden Actief inspelen op ontwikkelingen om ons heen en het hebben van focus op kwaliteitszorg spelen een belangrijke rol

10 Drie aandachtsgebieden 1.Kwaliteit (bevorderen, meten en inzichtelijk maken) 2.Zichtbaarheid en profilering 3.Belangenbehartiging

11 1. Kwaliteit Ondersteuning leden met meten en inzichtelijk maken kwaliteit: Klachtenregeling Beleidsplannen/businessplannen/ jaarverslagen Opzetten ketennetwerk Kwaliteitssysteem/-handboek Materialen t.b.v. sportmedische kennisoverdracht

12 Vervolg 1. Kwaliteit Praktijkmanagement en ondernemingsschap EPD voor de sporter Behandelblokken Systeem Veilig Melden Incidenten

13 2. Zichtbaarheid en profilering Brancheniveau: vastleggen contouren informatie- en marketingbeleid Individueel niveau: ondersteunen bij uitwerking landelijk beleid

14 Vervolg 2. Zichtbaarheid en profilering Ontwikkelen communicatieplan, algemene voorwaarden, folders, PR-materiaal, presentaties, cursussen, tools, campagnes, content voor landelijke websites Ondersteuning bij social media acties, symposia/congressen

15 3. Belangenbehartiging I.s.m. Vereniging voor Sportgeneeskunde op landelijk niveau contacten met overheid/politiek en stakeholders Bemiddeling bij contracten met zorgverzekeraars Bureau als centraal aanspreekpunt

16 Brainstorm Wat vindt u belangrijk?

17 Vervolgstappen Verder uitwerken -Algemene dienstverlening – maatwerk -Lidmaatschapscriteria -Mogelijkheid opstellen brancherapport -Invloed van ontwikkelingen op politiek, economisch, sociaal-cultureel, demografisch en technisch vlak

18 Planning ALV november eerste versie ALV mei 2017 definitieve versie

19 Agendapunt 6 Verzoek uitstel presentatie ‘jaarrekening 2015’

20 Agendapunt 7 Prognose jaarrekening 2016

21 Begroting 2016 FSMI Begroting 2016 20162015 €€ Baten Contributies 100.000 85.000 Subsidie VWS - 100.000 Overige baten 97.000 17.500 Totaal baten 197.000 202.500 LastenPersoneelskosten 90.500 115.000 Afschrijvingen 3.500 4.000 Huisvestingskosten 7.500 12.200 Autokosten 1.000 3.000 Kantoorkosten 8.500 31.500 Algemene kosten 6.500 5.400 Bestuurskosten 12.000 9.500 Rentelasten 500 400 Projecten 67.000 - Totaal lasten 197.000 181.000 21.500

22 Agendapunt 8 Kwaliteit - Stand van zaken nieuwe normen en eisen

23 Agendapunt 9 Vergaderdata 2016 - 17 november 2016

24 Agendapunt 10 Rondvraag

25 Agendapunt 11 Sluiting


Download ppt "Algemene Ledenvergadering 19 mei 2016. Agendapunt 1 Opening en mededelingen bestuur - Hoger beroep dhr. Alsemgeest."

Verwante presentaties


Ads door Google