De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Wouter Rozendaal projectleider GLB pilot NFW Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Ministerie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Wouter Rozendaal projectleider GLB pilot NFW Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Ministerie."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Wouter Rozendaal projectleider GLB pilot NFW Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

2 Waarom een GLB pilot in NFW? Uniek landschap en unieke agrariërs om maatschappelijke diensten te leveren Geschiedenis in agrarisch natuur en landschapsbeheer Geschiedenis als veldlaboratorium (WUR) Progressieve vereniging van agrariërs Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

3 Pilot GLB in NFW Certificaten 1. Collectief cultuurlandschap 2. Milieu 3. Biodiversiteit coulisselandschap 4. Biodiversiteit weidvogellandschap 5. Kleinschaligheid Belonen naar prestatie Zelfsturing en controle op afstand Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

4 GLB: Doelgerichte betalingen Versterken concurrentiekracht, duurzaamheid en innovatie Bovenwettelijke maatschappelijke prestaties (bv. natuur, milieu, landschap) Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

5

6

7 EU Voorstellen Drie vergroeningsmaatregelen –Gewasrotatie akkers –Permanent grasland –7% ecologisch focus gebied Koppeling vergroening met basispremie Regionalisering: vrijwillige top-up probleemgebieden Pijler 1: betaling voor aanwezigheid Pijler 2: betaling voor beheer Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

8 Onderhandelingsakkoord Agrarisch natuurbeheer buiten de EHS in beginsel als onderdeel van hectaretoeslagen (pijler 1) Aandacht voor collectieve benadering bij overgang naar pijler 1 EU voorstellen bieden weinig kapstokken  GLB en bestuursakkoord niet los van elkaar zien Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

9 Ideeën en voorstellen pijler 1 Vergroeningswinst groter bij selectieve inzet middelen Vergroeningsmaatregelen afstemmen op gebiedskenmerken Vergroening op gebiedsniveau i.p.v. bedrijfsniveau Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

10 Opties invulling onderhandelingsakkoord in pijler 1 Inzetten op overheveling beheer naar pijler 1 mits: –Alle beheer er onder past –Alle kosten op waarde worden beloond –Deze strategie kansrijk lijkt –Collectieve aanpak mogelijk wordt gemaakt Overheveling van middelen naar pijler 2 –Reguliere modulatie of uit vergroening? –Cofinanciering moet geregeld worden Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

11 Belonen van kernkwaliteiten Extra beloning waardevolle landschappen –Beloning voor kernkwaliteiten Ontkoppelde vergroeningspremie Opplussen top-up probleemgebieden Probleemgebiedenvergoeding –Verhoging van plafonds –Ontkoppeling van actief beheer Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

12 Zelfsturing Bepalen vraag naar: public goods o.b.v. kernkwaliteiten (prestaties / certificaten / punten) Opstellen protocollen: Administratieve controle Veldcontrole Etc. Boer Conformiteits- verklarende instelling Collectief Koepel NFW Maatschappelijke prestatie / dienst Markt: - Overheid -- Gebiedspartijen - Etc. Accreditatie instelling Betaalorgaan Certificering / keurmerk Levering Controle Toezicht Vertrouwen Levering collectieve prestatie 1+1=3 Prestatie overeenkomst Financiering Uitbetaling Betaalopdracht Levering prestatie Toezicht

13 Gedachtewisseling GLB en het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur niet los van elkaar te zien Er moet voldoende financiële ruimte voor alle agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn in pijler 1 danwel pijler 2 Waardevolle landschappen verdienen een extra beloning en dit kan ingevuld worden via regionalisering in pijler 1 Collectieven kunnen een rol van betekenis vervullen in zowel pijler 1 en pijler 2 Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie


Download ppt "Welkom Wouter Rozendaal projectleider GLB pilot NFW Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Ministerie."

Verwante presentaties


Ads door Google