De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dure Add-on geneesmiddelen: recept voor een basisregistratie op orde NVMA Jaarcongres 26 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dure Add-on geneesmiddelen: recept voor een basisregistratie op orde NVMA Jaarcongres 26 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Dure Add-on geneesmiddelen: recept voor een basisregistratie op orde NVMA Jaarcongres 26 maart 2015

2 inview Sinds 1995 actief in de Zorg en ICT 12 medewerkers, ruim 700 opdrachten uitgevoerd Opdrachten op het snijvlak van organisatie en informatie(voorziening) Projectleiding, advies, interim management & implementatie- ondersteuning Meer info: www.inview.nlwww.inview.nl Yoe Kwa Senior adviseur m: y.kwa@inview.nly.kwa@inview.nl t: 06 5390 6230

3 Onderwerpen Wat zijn add-on geneesmiddelen? Procesflow: van voorschrijven t/m factureren Administratieve lasten Best practice

4 Add-on geneesmiddelen Geneesmiddelen die apart van de behandeling (dus naast het DBC- zorgproduct) in rekening kunnen worden gebracht Grote impact op kosten van ziekenhuizen Kosten geneesmiddelen: van ca. 4-5% van omzet  8-10% (= € 25-30 miljoen/jaar bij omzet van € 300 miljoen) (Verdere) toename kosten door: Overheveling van dure geneesmiddelen uit 1e lijn naar ziekenhuisbudget Zogenoemde ’wees’-geneesmiddelen mogen ook in algemene ziekenhuizen worden voorgeschreven Eenvoudiger voor partijen om geneesmiddelen als add-on op te laten nemen en/of indicaties van add-ons uit te breiden Registratie en declaratieregels, o.a.: Alleen declarabel als add-on indien voorgeschreven voor juiste indicatie Bereidingen van hetzelfde middel combineren voor meerdere patiënten (‘pooling’) Inzichtelijk maken ‘spillage’ voor verzekeraars Verstrekking ‘overgehevelde’ add-on door stads-/poliklinische apotheek; declaratie door ziekenhuis Declareren op basis van ‘zorgactiviteiten’ (ZA’s) Opm.: registratie van alle geneesmiddelen in ziekenhuis: op ZI-nummer

5 Facturering Stads-/Poli-apo Ziekenhuis- apotheek Kliniek & Poli Procesflow geneesmiddelen Financ. systeem EVS ZAIS Add-on (‘dure’) geneesmiddelen ‘Reguliere’ geneesmiddelen facturen Inkoop/Cred.adm Management ZIS AIS 1 e lijn ziekenhuis Interne doorbelasting

6 Missen van korting als info niet wordt aangeleverd Missen opbrengst Herstelwerk achteraf Fouten in de registratie  missen opbrengst/ terugbetalen Fouten leiden tot terug- vordering door verzekeraar Fouten in de registratie en facturatie Administratieve last bij add-ons een veelkoppig monster Juiste indicatie vastleggen bij voorschrijven add-onindicatie Beheren van vertaaltabel ZI-codes naar ZA-codes Geen koppelingen Instellingen in ZIS t.b.v. facturatie is complex Inkoopkorting in de vorm van fee-for- information Complexe registratie verbruik/spillage bij bereidingen Niet-tijdige, onjuiste e/o onvolledige registratie van add-on verstrekking Fouten in de registratie en facturatie Monitoren Inkoop en Verbruik (Totaal/per RVE) lastig Gebruik van ZI-codes voor Inkoop en ZA-codes voor verbruik add-ons

7 Benodigde registratie voor facturering add-ons 1x ZI=15623866: Docetaxel Actavis infvlst.conc 20 mg/ml, flacon 4 ml 3x ZI=15623874: Docetaxel Actavis infvlst.conc 20 mg/ml, flacon 7 ml ZA=193302: Docetaxel toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Registreren/Factureren o.b.v. Zorgactiviteiten (ZA’s) Registreren/Factureren o.b.v. ZI-artikelnummer

8 Facturering Stads-/Poli-apo Ziekenhuis- apotheek Kliniek & Poli Best practice ”Zet regie op het proces” Financ. systeem EVS ZAIS Add-on (‘dure’) geneesmiddelen ‘Reguliere’ geneesmiddelen facturen Inkoop/Cred.adm Management ZIS AIS 1 e lijn ziekenhuis + registratie verbruik o.b.v. ZI-nrs Registratie secretariaat: invoer dure geneesmiddelen (add ons) en controles op juistheid, tijdigheid en volledigheid facturatie (na invoer) Gescheiden gegevensstromen: ‘add ons’ en reguliere geneesmiddelen Verbandscontroles rond registratie van ‘add ons’ Registratie secretariaat: invoer dure geneesmiddelen (add ons) en controles op juistheid, tijdigheid en volledigheid facturatie (na invoer) Gescheiden gegevensstromen: ‘add ons’ en reguliere geneesmiddelen Verbandscontroles rond registratie van ‘add ons’

9 Bedankt voor uw aandacht ! Vragen?

10 Indicatie van Infliximab


Download ppt "Dure Add-on geneesmiddelen: recept voor een basisregistratie op orde NVMA Jaarcongres 26 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google