De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deprofessionalisering in tweevoud Kring Andragologie Amsterdam 29 maart 2016 Margo Trappenburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deprofessionalisering in tweevoud Kring Andragologie Amsterdam 29 maart 2016 Margo Trappenburg."— Transcript van de presentatie:

1 Deprofessionalisering in tweevoud Kring Andragologie Amsterdam 29 maart 2016 Margo Trappenburg

2 Twee vormen van deprofessionalisering Decentralisaties Van specialistische naar generalistische hulpverlening Goed idee? Participatiemaatschappij Verplaatsing van werk naar cliënt, familie, netwerk, vrijwilligers Goed idee?

3 Wat is een professie? Sociologie vs alledaags taalgebruik: professional in de sport, professionele kapster, professionele secretaresse Sociologie

4 Professies The Professionalization of Everyone? Artikel 1964 Professies hebben drie cruciale kenmerken: -Gespecialiseerde kennis -Autonomie -Ideologie: service ideal Harold Wilensky, 1923-2011 https://www.youtube.com/watch?v=Ymq7IG9 1bKI https://www.youtube.com/watch?v=S3zYdZqp FtA

5 Geneeskunde; advocatuur Gespecialiseerde kennis Autonomie Ideologie

6 Sociaal werk een professie? Gespecialiseerde kennis Autonomie Ideologie ?

7 Halve professie? Bescheiden professie?

8 Professies The Professionalization of Everyone? Artikel 1964 Professies hebben nog drie kenmerken: -verwijsprincipe -afschuifprincipe -onpersoonlijke dienstverlening Harold Wilensky, 1923-2011

9 Check medische professie Verwijzen naar de juiste specialist Overlaten aan de verpleegkundige/schoonmaker Het gaat om de ziekte, niet om de persoon

10 Hoe pakt dat uit? Jonge patiënt met 1 ziekte Naar de juiste specialist Niet duurder dan nodig Niet teveel aandacht voor persoon Oudere met multi- morbiditeit Van ene specialist naar andere Veel hulpverleners  verwarrend en duur Te weinig aandacht voor wat patiënt nog wil en kan

11 https://www.youtube.com/watch?v=Ussyg8Vv ewc https://www.youtube.com/watch?v=0lSIUKKYX rE http://www.npo.nl/2doc/14-03- 2016/VPWON_1242444

12 En in het sociaal werk? Enkelvoudig probleem Komt niet zo vaak meer voor. Veel is vervangen door online hulp zoeken Multiproblematiek Veelvoud van hulpverleners Verwarrend en duur Te weinig zicht op het hele plaatje

13 Weg met de verborgen kenmerken van professionalisme Eén gezin, één plan, één hulpverlener (wijkteams) Hulpverlener moet ook een beetje opbouwwerker worden; T-shaped professional

14 Niet overdrijven Affiniteit hebben met een bepaalde doelgroep Opgedane ervaring Affiniteit hebben met groepswerk/individuele begeleiding, juridische kwesties, financiële kwesties Seebohm hervorming VK

15 Twee vormen van deprofessionalisering Decentralisaties Van specialistische naar generalistische hulpverlening Goed idee!

16 Twee vormen van deprofessionalisering Participatiemaatschappij Verplaatsing van werk naar cliënt, familie, netwerk, vrijwilligers Goed idee?

17 Verplaatsing naar cliënt Empowerment. Deden we toch allang? Maar: soms kan dat niet. Specifieke doelgroepen: dementerende ouderen, mensen met verstandelijke beperking, chronische psychiatrie

18 Verplaatsing naar familie Fijne familie Is vaak al overbelast Doorgaan tot definitieve burnout/breakdown? Malou van Hintum NRC Dysfunctionele familie Is soms oorzaak van het probleem Niet voor niets niet gevraagd

19 Verplaatsing naar buren Burencontacten zijn gebaseerd op wederkerigheid en oppervlakkigheid https://www.youtube.com/watch?v=V1EAkbrU G5E

20 Verplaatsing naar netwerk Hoeveel netwerk is er nog? (Malou van Hintum) Het bereidwillige netwerk. Geen nee durven zeggen. Door netwerk alsnog op het verkeerde pad

21 Verplaatsing naar vrijwilligers Onbetrouwbare vrijwilligers: mensen met psychiatrische problematiek, afstand tot de arbeidsmarkt Betrouwbare vrijwilligers Ontslagen hulpverleners, gepensioneerde hulpverleners, hulpverleners op zoek naar een werkervaringsplaats

22 Twee vormen van deprofessionalisering Participatiemaatschappij Verplaatsing van werk naar cliënt, familie, netwerk, vrijwilligers Geen goed idee

23 Twee vormen van deprofessionalisering Decentralisaties Van specialistische naar generalistische hulpverlening Goed idee! Participatiemaatschappij Verplaatsing van werk naar cliënt, familie, netwerk, vrijwilligers Geen goed idee

24 Meer horen/lezen? Dubbeloratie Evelien Tonkens/Margo Trappenburg, vrijdag 29 april, Pieterskerk Utrecht www.margotrappenburg.nl www.socialevraagstukken.nl


Download ppt "Deprofessionalisering in tweevoud Kring Andragologie Amsterdam 29 maart 2016 Margo Trappenburg."

Verwante presentaties


Ads door Google