De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jacob Oostwoud Wijdenes Toetsen en beoordelen in het Kunstonderwijs: iets voor u?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jacob Oostwoud Wijdenes Toetsen en beoordelen in het Kunstonderwijs: iets voor u?"— Transcript van de presentatie:

1 Jacob Oostwoud Wijdenes Toetsen en beoordelen in het Kunstonderwijs: iets voor u?

2 Vreemde ogen dwingen?

3 Aanbevelingen commissie Bruijn Externe validering Toetsing Eindwerkstukken Wettelijk: Toetsbeleid Certificering examinatoren Visitatie commissies Andere toetsvormen Toetskwaliteit

4 Clichés over beoordeling

5

6

7 Kern van waarheid Verschillende media Expert oordelen: snelheid van oordelen traagheid van reconstructie Taalgebruik: onderzoek

8 Quotes over esthetisch werken Wat maakt dat dit werk van jou is Je hebt het te mooi willen maken Het is niet eigenzinnig genoeg Je bent te resultaat gericht Het werk is te gelikt Het werk is erg naar de buitenwereld gericht Dit is een succesnummer Je gaat teveel uit van de uiterlijke vorm

9 Praktijkervaringen in het KuO Beschikken niet over de steen der wijzen Wel een aantal praktijken die al in zekere mate tegemoet komen aan de principes van de Commissie De Bruin De praktijken zijn ontstaan uit de gevoelde noodzakelijkheid om goed onderwijs te verzorgen, minder vanuit de wens de toetsing te optimaliseren De praktijken moeten wellicht gesystematiseerd worden.

10 Gevoelde noodzaken creativiteit: beoordeling vooral in samenhang met formatieve feedback en procesbeoordeling om eigenheid en persoonlijke groei te beoordelen subjectiviteit: meer docenten betrekken bij belangrijke beslissingen: toelating, propedeuse, integrale momenten en eindexamen realiteit: stagebeoordelingen en beroepspraktijk betrekken bij opdrachten aan studenten en bij beoordeling van hun werk. collectiviteit: beoordeling van groepsprestaties

11 Aanbevelingen commissie Bruijn Externe validering Toetsing Eindwerkstukken Wettelijk: Toetsbeleid, Certificering examinatoren Visitatiecommissies Andere toetsvormen Toetskwaliteit

12 Externe validering van ein dwerkstukken Eindwerkstukken zijn te beschouwen als meesterproeven De student werkt daar gedurende een groot deel van het laatste jaar aan Werk wordt gepresenteerd al naar gelang van de aard van de kunstvorm. In veel gevallen zijn er ook procesverslagen. Beoordeling door groep docenten Plus extern gecommitteerde(n) Verantwoording naar beroepspraktijk cq publiek

13 Validering door Vreemde Ogen Beoordeling door groep docenten Boordeling in bijzijn van medestudenten Beoordeling met externen Presentatie voor beroepspraktijk Presentatie voor publiek

14 Externe validering van toetsing Instellingsoverstijgend & leerwegonafhankelijk bijvoorbeeld door onderling beoordeling van jaarlijkse openbare presentaties aan de hand van gezamenlijk opgestelde protocollen bijvoorbeeld door het gezamenlijk opstellen van protocollen voor stage beoordelingen

15 Externe validering via andere toetsvormen betrekken van externen bij het opstellen van toetsen en beoordelingen in het reguliere onderwijs opstellen van opdrachten in samenwerking met opdrachtgevers

16 Toepassingen van het ‘m eer-ogen-principe’ Bij het opstellen van opdracht Studenten zien elkaar presteren en nemen kennis van beoordeling Openbare presentaties voor publiek Beoordelingen door meer docenten Beoordelingen door stageverleners Externen bij eindexamens Eindexamen presentaties in de vorm van tentoonstelling, concerten, optredens etc

17 Schouw Presentatie van het werk met toelichting op de manier van werken, het werkproces en de algehele ontwikkeling Een commissie van docenten beoordeelt de werken en de presentatie integraal: dwz er wordt één oordeel geformuleerd over alle competenties. Via consensus of via berekening van de rekenkundig

18 Intersubjectiviteit Toetsing en beoordeling in aanwezigheid van medestudenten, eventueel peerbeoordelingen Beoordeling door meer docenten bij Toelatingsselectie Propedeuse Integrale momenten Eindexamens Beoordelingen door stageverleners Betrekken van externen bij examens Examen presentaties

19 Peer beoordeling Samenwerken, rolverdeling Wederzijdse afhankelijkheid Beoordelingscriteria Systematiseren Weging

20 Openbare presentaties Inrichten presentatie Applaus en andere publieksreacties Critici, pers

21 Praktijk opdrachten voor multi disciplinaire groepen 1 Opdrachtgevers uit de creatieve werkvelden Matchen opdrachten en leerdoelen / discipline Ondersteunend onderwijs Context en repertoire Project management Onderzoeksmethodes

22 Praktijk opdrachten voor multi disciplinaire groepen 2 Beoordeling groepsprestatie Concept, artisticiteit, techniek, integratie onderzoek en ontwerp, planning, samenwerking, professionaliteit, documentatie Beoordeling individuele bijdragen Bijdrage aan project en onderzoek, reflectie, zelfmanagement en communicatie

23 Praktijk opdrachten voor multi disciplinaire groepen 3 Formatieve beoordeling halverwege Summatieve eindbeoordeling Begeleidende docenten plus niet betrokken docent Aanpak en uitvoering w.o communicatie met opdrachtgever Onderzoeksportfolio Eindpresentatie Producten

24 Rol van opdrachtgevers Formuleren relevante vraag Meewerken aan vraagarticulatie met studenten Beschikbaar tussentijdse vragen van studenten Verschaffen van een productbeoordeling

25 May I have your votes, please?

26


Download ppt "Jacob Oostwoud Wijdenes Toetsen en beoordelen in het Kunstonderwijs: iets voor u?"

Verwante presentaties


Ads door Google