De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conseil consultatif de la magistrature Adviesraad van de magistratuur 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conseil consultatif de la magistrature Adviesraad van de magistratuur 1."— Transcript van de presentatie:

1 Conseil consultatif de la magistrature Adviesraad van de magistratuur 1

2 2 Een officieel orgaan opgericht bij wet van 8 maart 1999

3 3 Wettelijke opdracht Adviezen geven aan de minister van Justitie Adviezen geven aan de Wetgevende Kamers Overleg plegen met deze organen Op eigen initiatief of Op verzoek

4 4 Adviezen geven of overleg plegen over: Al hetgeen betrekking heeft op: Statuut van de rechters en ambtenaren van het openbaar ministerie Rechten van de rechters en ambtenaren van het openbaar ministerie Werkomstandigheden van de rechters en ambtenaren van het openbaar ministerie

5 5 Waarom een Adviesraad van de magistratuur? Parlementaire werkzaamheden: “(...) is duidelijk benadrukt dat het de bedoeling is een representatief adviesorgaan voor de magistratuur te creëren dat inzake statuut, rechten en werkomstandigheden in dialoog kan treden met de machten via adviezen, voorstellen en overleg.” (Doc. Kamer, sessie 1997-1998, 1677/10, p. 13)‏

6 6 Waarom een Adviesraad van de magistratuur? Waarom representatief? Omdat hij democratisch verkozen wordt Omdat hij alle geledingen van de magistratuur vertegenwoordigt Omdat hij democratisch werkt

7 7 De Adviesraad vertegenwoordigt alle geledingen van de magistratuur Vier kiescolleges die de belangrijkste functies binnen de magistratuur vertegenwoordigen: Het Kiescollege voor de hoven: 4 verkozenen Het Kiescollege voor de rechtbanken: 8 verkozenen

8 8 De Adviesraad vertegenwoordigt alle geledingen van de magistratuur Het Kiescollege voor de vrederechters en de rechters bij de politierechtbank: 4 verkozenen Het Kiescollege voor het openbaar ministerie: 6 verkozenen

9 9 De ARM is een raad die alle geledingen van de magistratuur vertegenwoordigt

10 10 Structuur van de ARM Eén enkele Adviesraad van de magistratuur voor heel België Bestaande uit een Franstalig College en een Nederlandstalig College, met elk 22 leden Een Algemene Vergadering Een Bureau van de Adviesraad, bestaande uit zes personen

11 11 Structuur

12 12 Bureau van de ARM Jan Geysen, voorzitter College NL Helena Eeckeleers, ondervoorzitter College NL Filiep Jodts, secretaris College NL Eric de Formanoir, voorzitter College FR Christophe Hanon, ondervoorzitter College FR Marc-Olivier Pâris, secretaris College FR

13 13 Besluit betreffende de vertrouwelijkheid van de elektronische gegevens Advies goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 21 juni 2011: De elektronische gerechtelijke gegevens zijn vertrouwelijk. Deze gegevens zijn niet beschikbaar zonder toestemming van de rechterlijke macht. Een vertrouwelijkheidsverplichting volstaat niet; er moet worden voorzien in beschermingstechnieken en -procedures.

14 14 Advies goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 6 mei 2011: Ja voor een hervorming maar met de geschikte personeelsmiddelen De geschikte opleidingen organiseren Gedetailleerde advies betreffende de verschillende concrete aspecten: verdeling van de bevoegdheden, rol OM, specifieke mandaten, horen van minderjarigen, horen van minderjarigen, bemiddeling, territoriale bevoegdheid, blijvende saisine, hoogdringendheid, bijstand door een advocaat. Familierechtbank

15 15 Premier terme du Conseil consultatif Réalisations Mai 2006 – juin 2010 11 avis (voir documentation)‏ Mémorandum Règlement d’ordre intérieur Vademecum : statut social et financier Exemplaires disponibles à la sortie

16 16 Deuxième terme du Conseil consultatif Réalisations Memorandum Plan stratégique 2010 – 2014 5 avis

17 17 Amélioration de la communication Vers les magistrats Site Internet Les Nouvelles du CCM Consultation individuelle Service d’étude Service administratif Service de traduction

18 datefooter

19 datefooter

20 datefooter

21 datefooter Amélioration de la communication Concertation avec d’autres instances: Commissions Justice au parlement Ministre de la Justice Conseil supérieur de la Justice Comité de Modernisation de l’Ordre judiciaire Conseil général des partenaires de l’OJ Institut de formation judiciaire Bureau permanant Statistiques et mesure de la charge de travail SIPP – Medex – Empreva SPF Justice OVB - OBFG Communiqués de presse

22 22 Avis du 21 juin 2011 en vue d’améliorer le fonctionnement du Conseil consultatif de la magistrature Déléguer les présidents et les vice-présidents Dispense de services des membres Cadre statutaire pour le personnel Appel aux responsables politiques et chefs de corps Détachement à temps plein de membres du Bureau

23 23 Défis du Conseil consultatif Besoins modernes Informatisation Mesure de la charge de travail Introduire un statut social à part entière

24 24 Objectifs à réaliser Avis du 22 juin 2009 relatif aux vacances annuelles, aux congés et à l'aménagement du temps de travail des magistrats dans le cadre d'un statut social moderne Travail à temps partiel Interruption de carrière Diminution de prestations Absences et congés spécifiques Vacances annuelles Dispense de services

25 25 Objectifs à réaliser Mise à jour du vadémecum sur le statut social et financier du magistrat

26 26 Discussions en cours Réaménagement du paysage judiciaire Mesure de la charge de travail Tribunal disciplinaire Charge psycho-sociale

27 27 Remerciements


Download ppt "Conseil consultatif de la magistrature Adviesraad van de magistratuur 1."

Verwante presentaties


Ads door Google