De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wetgevende macht Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht Charles de Montesquieu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wetgevende macht Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht Charles de Montesquieu."— Transcript van de presentatie:

1 De wetgevende macht Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht Charles de Montesquieu

2 parlement Koning

3

4

5

6 Samenstelling van de wetgevende macht Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht Senaat + Kamer + Koning Koning & RegeringRechtbanken Belgische volk bekrachtigengoedkeurenafkondigen controleren

7 Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht Senaat - Kamer KoningRegeringRechtbanken Belgische volk Samenstelling van de wetgevende macht

8 Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht Koning Samenstelling van de wetgevende macht

9 Senaat - 71Kamer - 150 Belgische bevolking

10 Kenmerken van de verkiezingen 1.Elke Belg heeft vanaf 18 jaar stemrecht 2.Er is opkomstplicht 3.Elke kiezer heeft één stem 4.Stemming is geheim 5.Elke Belg mag zich vanaf 21 jaar verkiesbaar stellen 6.Er is evenredige vertegenwoordiging 7.Het land is ingedeeld in kieskringen 8.Op de lijsten staan evenveel mannen als vrouwen

11 Samenstelling van de kamer van volksvertegenwoordigers

12 Zetelverdeling Kamer - 150 zetels

13 AntwerpenAntwerpen: 24 zetels Brussel-Halle-VilvoordeBrussel-Halle-Vilvoorde: 22 zetels Oost-VlaanderenOost-Vlaanderen: 20 zetels HenegouwenHenegouwen: 19 zetels West-VlaanderenWest-Vlaanderen: 16 zetels LuikLuik: 15 zetels LimburgLimburg: 12 zetels LeuvenLeuven: 7 zetels Waals-BrabantWaals-Brabant: 5 zetels NamenNamen: 6 zetels LuxemburgLuxemburg: 4 zetels Zetelverdeling Kamer - 150 zetels

14 West-Vlaanderen (16 zetels) Zetelverdeling Kamer - 150 zetels

15 West-Vlaanderen (16 zetels) Zetelverdeling Kamer - 150 zetels

16 min. 76 zetels 93 zetels 62% 38%

17 Samenstelling Kamer per taalgroep 1.Meerderheid van TG aanwezig: 2.Meerderheid ja-stem in TG: 3.2/3 v/d stemmen moet ja-stem: Bijzonder meerderheid 4532 2317 2/3 van 77 = 52 ja-stemmen 88 62

18 Samenstelling van de senaat

19 De Senaat telt 74 leden: 40 rechtstreeks verkozen senatorenrechtstreeks verkozen senatoren 25 Nederlandse kiescollege 15 Franse kiescollege 21 gemeenschapssenatorengemeenschapssenatoren 10 Nederlandstalige 10 Franstalige 1 Duitstalige 10 gecoöpteerde senatorengecoöpteerde senatoren 6 Nederlandstalige 4 Franstalige 3 senatoren van rechtswegesenatoren van rechtswege Samenstelling van de senaat

20 14 4 7 4 25 13 7 8 6 Samenstelling van de senaat

21

22 Samenstelling Senaat per taalgroep De Senaat telt 74 leden: 40 rechtstreeks verkozen senatorenrechtstreeks verkozen senatoren 25 Nederlandse kiescollege 15 Franse kiescollege 21 gemeenschapssenatorengemeenschapssenatoren 10 Nederlandstalige 10 Franstalige 1 Duitstalige 10 gecoöpteerde senatorengecoöpteerde senatoren 6 Nederlandstalige 4 Franstalige 3 senatoren van rechtswegesenatoren van rechtswege 41 Nl 29 Fr

23 Bevoegdheden van de wetgevende macht 1.Maken van wetten 2.Goedkeuren van internationale verdragen 3.Controleren van de uitvoerende macht 4.Onderzoeken van probleemsituaties – onderzoekscommissies 5.Wijzigen van de grondwet

24 Parlement Kamer = Senaat Parlement Kamer Parlement Kamer Senaat - Wijziging grondwet - Statuut Gem. / Gew. - Goedkeur. internat. verd. - Organisatie Rechtbank. - Naturalisaties - Aansprak. van Ministers - Begroting - Legercontingent Al de rest opgesomd in art. 77 G.W.opgesomd in art. 74 G.W. Bevoegdheden van de wetgevende macht

25 Bevoegdheden van de Koning (wetgevende macht) 1.Initiatiefrecht Voorontwerp indienen bij het parlement 2.Amenderingsrecht Voorstellen tot wijziging indienen 3.Bekrachtigen van wetten Verklaart zich akkoord met de gestemde tekst (Regering)

26

27 Goedkeuren van internationale verdragen Een verdrag komt in zes fasen tot stand: 1. Onderhandeling door vertegenwoordigers van regeringen 2. Ondertekening van de tekst door de Koning 3. Voorlegging van tekst aan parlement 4. Goedkeuring door parlement 5. Ratificering door de Koning 6. Bekendmaking in Belgisch staatsblad

28 Controle op de federale regering De Kamer kan op drie manieren de regering controleren: 1.Het interpellatierecht Parlementslid stelt vragen aan de minister antwoorden 2.De vertrouwensstemming Parlementslid Motie van wantrouwen - gestemd - regering De regering Motie van vertrouwen - gestemd - regering 3.Goedkeuring van de begroting

29 Parlementaire onderzoekscommissie Kamer - Senaat kunnen een Onderz. Com. oprichten: bestaat uit beperkt aantal parlementsleden probleem in de maatschappij onderzoeken oplossingen pakket van mogelijkheden: deskundigen aanstellen getuigen ondervragen rechterlijke macht inschakelen kan niemand in beschuldiging stellen / veroordelen vb: ‘Bende-commissie’, ‘commissie Dutroux’

30 Wijzigen van de grondwet Kamer - Senaat kunnen de grondwet wijzigen: strenge procedureregels drie grote fasen: 1.Herzieningsverklaring: stemming over te wijzigen artikelen 2.Ontbinding parlement verkiezingen 3.Nieuw parlement kan de herzieningsartikelen stemmen met een grondwettelijke meerderheid Aanwezigheidsvereiste: 2/3 v/d leden – aanwezig zijn Meerderheidsvereiste: 2/3 v/d stemmen: ja-stem

31 Kamer van Volksvertegenwoordigers: 150 leden 2/3 van 150 moeten aanwezig zijn: min. 100 leden goedkeuring door 2/3 van de aanwezigen Aanwezig: 129 Ja-stem: 88 Aanwezig: 135 Ja-stem: 89 (2/3 van 129 = 86) (2/3 van 129 = 90) vb 1) vb 2) goedgekeurd niet goedgekeurd Aanwezig: 141 Ja-stem: 94 (2/3 van 129 = 94) vb 3) goedgekeurd Wijzigen van de grondwet


Download ppt "De wetgevende macht Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht Charles de Montesquieu."

Verwante presentaties


Ads door Google