De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STATUTO ACLI – STATUT(EN) VZW – ASBL ACLI Michele OTTATI Beverlo 26-1-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STATUTO ACLI – STATUT(EN) VZW – ASBL ACLI Michele OTTATI Beverlo 26-1-2013."— Transcript van de presentatie:

1 STATUTO ACLI – STATUT(EN) VZW – ASBL ACLI Michele OTTATI Beverlo 26-1-2013

2 2 APERCU DE LA PRESENTATION OVERZICHT VAN DE VOORSTELLING 1.Historique - Historiek 2.Statut ACLI – Statuten 2.1 Objectifs – doeleinden 2.2 Tessera - lidkaart ACLI 2.3 Bestuursorganen - Organes de direction

3 3 3.Statut ASBL - VZW Statuten 3.1 Pourquoi ? - Waarom ? 3.2 Bestuursorganen - Organes de direction 3.3 Ontbinding – Dissolution 4.Conclusies – Conclusions 4.1 Verenigingseenwording tussen ACLI-VZW - Union associative entre ACLI-ASBL 4.2 Personeelseenwording tussen ACLI leden-VZW leden - Union personnelle membres ACLI-membres ASBL

4 4 1.HISTORIQUE - HISTORIEK –ACLI créés – ontstaan in 1954 Houthalen, Beverlo, Koersel, Winterslag, Waterschei, Eisden et partout en Wallonie – Bruxelles –VZW's-ASBL créés en 1969 (Houthalen) 1973 (Beverlo) 1983 (ACLI Maasmechelen) 1986 (ACLI Limburg) 1995 (ACLI Vlaanderen) 2005 (ACLI Winterslag) –Donc, dus : 15 jaar later –Waarom ? – Pourquoi ? Als juridisch instrument om de belangen van de ACLI te beheren. Comme instrument juridique pour gérer les intérêts des ACLI exemples : grond - terrain ; gebouw – siège ; leningen - prêts officiële erkenning om subsidies te ontvangen reconnaissance officielle

5 5 2. STATUT ACLI STATUTEN 2.1. Doeleinden - Objectifs -Art. 1-4 : objectifs - doeleinden : message évangélique – evangelische boodschap citoyenneté – burgerschap pluralisme éducation permanente – vormingsbeweging - Accord avec objectifs et statut = membre ACLI Wie akkoord is met doeleinden + statuten = lid van de ACLI - Volontariat – vrijwillige dienst

6 6 2.2 Tessera - lidkaart -Jaarlijkse lidkaart – tessera annuale -Uitgegeven door het Nationaal Bestuur ACLI België – émise par la Présidence Nationale -Uitgedeeld door de Provinciale Raad in de Circoli – distribuées par le Conseil Provincial dans les cercles -Recht om overal in de wereld aan de ACLI deel te nemen – droit de participer dans le monde ACLI -Minstens 1 jaar lid zijn om verkozen te zijn – ancienneté d'un an pour être élu

7 7 2.3. Bestuursorganen – Organes de direction -"circolo" -Provincie – province -Nationaal – national 2.3.1 Circolo -Minstens 15 leden – membres minimum -Algemene vergadering – AG (4 x per jaar - annuel) heeft alles te zeggen - à tout à dire (art. 9) -Presidenza di circolo – Bestuurscomité – Comité exécutif - 4 jaar mandaat - mandat

8 8 2.3.2 Consiglio provinciale - Congres (4 jaar - ans) -Verkiezing van een Provinciale Raad - Election d'un Conseil provincial - Pouvoirs - Bevoegdheden : programma, lidkaarten, budget, tessere -Verkiezing van een Provinciaal Bestuur (PB) - Election d'un Comité provincial - Pouvoirs - Bevoegdheden : provinciaal congres, circoli bijeenroepen

9 9 2.3.3. Nationaal - National 2.3.3.1. Congres (4 jaar – an) -Verkiezing van een Nationale Raad – Election d'un Consiglio Nazionale -Consiglio Nazionale – Nationale Raad : 6 x 2 = 12 + 9 = 21 leden, membres -Wijziging van de statuten – Modifications du statut -Motie – Mozione 2.3.3.2. Nationale Raad – Conseil National -4 x jaar /au vergadering – Réunion -Verkiezing van een Nationaal Bestuur – Présidence Nationale élection (5) -Goedkeuring budget – Approbation bilans 2.3.3.3. Nationaal Bestuur – Presidenze Nazionale -Uitvoerend orgaan – Organe exécutif -Formation – Vorming -Communiqués -Nationaal Congres

10 10 3. STATUT ASBL – VZW STATUTEN 3.1. Waarom ? Pourquoi ? -Association avec personnalité juridique – Vereniging met juridische aansprakelijkheid -Doel en activiteiten – Buts et activités -Tessera ACLI – Lidkaart ACLI. Pas de fausses tessere – geen valse lidkaarten. Noodzakelijkheid van een ACLI lidkaart – caractère indispensable de la tessera ACLI. Patrimoine immobilier–financier – financieel en gebouwen patrimonium. Vonnis/Arrêt van/du 21/05/2012 van Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt

11 11 3.2. Bestuursorgaan – Organes de direction 3.2.1. Algemene vergadering – AG. Leden in het bezit van ACLI lidkaart - Tessera ACLI = membre = lid. Wijzigen van statuten – modifications statutaires. Goedkeuring van begroting en jaarrekening - Approbation bilan et budget. Dissolution – ontbinding. 1 x par an au moins – minstens 1 x per jaar. Meerderheid van de aanwezigen – majorité des présents 2/3 in geval van wijziging van statuten – 2/3 pour modifications statuts

12 12 3.2.2. De Raad van Bestuur – Conseil d'Administration Bestuurders benoemd door A.V. - Nommés par A.G. Vergaderingen, notulen - Réunions, PV Majorité simple - Meerderheid van de aanwezigen Bevoegdheden - Pouvoirs : alles wat te maken heeft met het bestuur - tout ce qui a trait à la gestion 3.3. Ontbinding - Dissolution -Patrimoine reste dans la famille ACLI - patrimonium blijft in de familie ACLI

13 13 4.CONCLUSIES – CONCLUSIONS 4.1 Verenigingseenwording tussen ACLI-VZW - Union associative entre ACLI-ASBL 4.2 Personeelseenwording tussen ACLI leden-VZW leden - Union personnelle membres ACLI-membres ASBL - Nécessité de former des dirigeants ACLI compétents - Noodzaak om bekwame ACLI bestuurders te vormen -Voorrang aan ACLI-activiteiten en niet aan café- onenigheden – Priorité aux activités ACLI et non aux disputes de café -Débat – Questions, vragen.


Download ppt "STATUTO ACLI – STATUT(EN) VZW – ASBL ACLI Michele OTTATI Beverlo 26-1-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google