De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vooruitblik op het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie inzake Leefmilieu Marjan Decroos Vlaams milieu- en energieattaché – Afdeling Internationaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vooruitblik op het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie inzake Leefmilieu Marjan Decroos Vlaams milieu- en energieattaché – Afdeling Internationaal."— Transcript van de presentatie:

1 Vooruitblik op het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie inzake Leefmilieu Marjan Decroos Vlaams milieu- en energieattaché – Afdeling Internationaal Milieubeleid – Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU EU Milieudossiers tijdens het Sloveense Voorzitterschap 01/08-06/08

2 Vooruitblik op het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie inzake Leefmilieu Marjan Decroos Vlaams milieu- en energieattaché – Afdeling Internationaal Milieubeleid – Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU politiek akkoord inzake bodemrichtlijn niet bereikt politiek akkoord inzake opname van de luchtvaartsector in het emissiehandelssysteem akkoord in tweede lezing over richtlijn luchtkwaliteit akkoord in tweede lezing over richtlijn mariene strategie akkoord in eerste lezing PIC-verordening raadsconclusies inzake waterschaarste en droogte raadsconclusies inzake milieu en gezondheid raadsconclusies ter voorbereiding van Bali Terugblik op het Portugese voorzitterschap

3 Vooruitblik op het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie inzake Leefmilieu Marjan Decroos Vlaams milieu- en energieattaché – Afdeling Internationaal Milieubeleid – Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU 1. prioriteiten van het SI VZP klimaat (pakket wetgevende voorstellen) biodiversiteit

4 Vooruitblik op het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie inzake Leefmilieu Marjan Decroos Vlaams milieu- en energieattaché – Afdeling Internationaal Milieubeleid – Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU 2. dossiers door SI VZP opgenomen herziening richtlijn EU Emissiehandelssysteem (oriënterend debat/voortgangsverslag) wetgevend voorstel ter verdeling van de CO2-emissiereductiedoelstelling (oriënterend debat/voortgangsverslag) wetgevend voorstel tot regulering van koolstofvastlegging en geologische opslag (oriënterend debat/voortgangsverslag) Voorstel Euro VI verordening (politiek akkoord) herziening richtlijn brandstofkwaliteit (politiek akkoord) herziening kaderrichtlijn afval (tweede lezing) comitologiepakket prioritaire stoffen in water (tweede lezing) verbod op export van kwik, opslag van kwik (tweede lezing) 3de review van de Lissabonstrategie (conclusies Lentetop)

5 Vooruitblik op het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie inzake Leefmilieu Marjan Decroos Vlaams milieu- en energieattaché – Afdeling Internationaal Milieubeleid – Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU 3. Nieuwe dossiers in 2008, lage prioriteit SI VZP Wetgevend voorstel inzake de strategie ter vermindering van de CO2-uitstoot door personenwagens (oriënterend debat) Herziening van de IPPC-richtlijn Herziening van de NEC-richtlijn pakket “duurzame productie en consumptie” (target datum was december 2007) - Actieplan Duurzame Consumptie en Productie - herziening EMAS-verordening - Herziening Ecolabel-verordening - mededeling over “groene openbare aanbestedingen” - mogelijke herziening van de RL ecologisch ontwerp van energieverbruikende producten mededeling over de implementatie van de aanbeveling over minimum criteria voor milieu-inspecties in de lidstaten

6 Vooruitblik op het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie inzake Leefmilieu Marjan Decroos Vlaams milieu- en energieattaché – Afdeling Internationaal Milieubeleid – Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU 3. Nieuwe dossiers “in de pijplijn” Mededeling van de Commissie over de tenuitvoerlegging en handhaving van het communautair milieurecht Ontwikkeling van een gemeenschappelijk milieu-informatiesysteem mededeling GMES vereenvoudigingsinitatieven : herziening biocidenwetgeving, richtlijn electronisch afval, richtlijn gevaarlijke stoffen in electrische en electronische apparatuur, verordening ozonlaag afbrekende stoffen biodiversiteitspakket : mededeling over invasieve soorten, mid term rapport over implementatie van het biodiversiteitsactieplan bossenpakket : mededelingen over ontbossing, illegaal hout

7 Vooruitblik op het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie inzake Leefmilieu Marjan Decroos Vlaams milieu- en energieattaché – Afdeling Internationaal Milieubeleid – Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU 4. Aandacht in andere raadsformaties voor … EIT en Joint Technology Initiatives Groenboek stedelijk transport Strategisch Plan inzake energietechnologie wetgevend voorstel over hernieuwbare energie (besproken binnen Raadsfilière Energie) richtlijn duurzaam gebruik pesticiden en verordening gewasbeschermingsmiddelen richtlijn milieubescherming door strafrecht “green taxation” : belasting van personenwagens, BTW pakket betere regelgeving (verwacht 2008) pakket groen transport (verwacht 2008) budget review (verwacht 2008) groenboek territoriale cohesie (verwacht 2008)

8 Vooruitblik op het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie inzake Leefmilieu Marjan Decroos Vlaams milieu- en energieattaché – Afdeling Internationaal Milieubeleid – Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU 5. Belgische coördinatie Zetelschap Vlaams Gewest : Minister Crevits Assessorschap Federaal Minister 6. Data Raden Leefmilieu : 03/03/2007 en 05/06/2008 Informele Raad Leefmilieu : 11/04-13/04/2008 over biodiversiteit, bio- energie en biobrandstoffen, met focus op bossen

9 Vooruitblik op het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie inzake Leefmilieu Marjan Decroos Vlaams milieu- en energieattaché – Afdeling Internationaal Milieubeleid – Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU 8. Voorlopige agenda’s raden Leefmilieu Raad 03/03/2008 - Bijdrage van de Raad leefmilieu aan de Lentetop over Lissabon : raadsconclusies - euro VI verordening : oriënterend debat - klimaat/energie-pakket : oriënterend debat - herziening richtlijn brandstofkwaliteit : (mog.) politiek akkoord - COP 9 van de biodiversiteitsconventie : raadsconclusies - COP/MOP4 Cartagena Protocol over bioveiligheid : raadsconclusies of herziening beschikking van de Raad

10 Vooruitblik op het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie inzake Leefmilieu Marjan Decroos Vlaams milieu- en energieattaché – Afdeling Internationaal Milieubeleid – Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU 7. Voorlopige agenda’s raden Leefmilieu Raad 05/06/2008 (Luxemburg) - klimaat/energie-pakket : voortgangsverslag/oriënterend debat - euro VI verordening : (mog.) politiek akkoord - CO2 uitstoot door wagens : orïënterend debat - COP 9 Baselconventie : (mog.) raadsconclusies


Download ppt "Vooruitblik op het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie inzake Leefmilieu Marjan Decroos Vlaams milieu- en energieattaché – Afdeling Internationaal."

Verwante presentaties


Ads door Google