De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Toerist in vervoering Voor ondernemers die vooruit willen met recreatiemobiliteit in de Zuidwestelijke Delta.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Toerist in vervoering Voor ondernemers die vooruit willen met recreatiemobiliteit in de Zuidwestelijke Delta."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Toerist in vervoering Voor ondernemers die vooruit willen met recreatiemobiliteit in de Zuidwestelijke Delta

2 Programma vandaag -Route naar het project -Doel en werkwijze -Recreatiemobiliteit (voorbeelden en trends) -Clusters en pilots -Verdere procedure Diana Korteweg Maris NHTV Toerisme / Kenniscentrum Kusttoerisme Jan-Kees van Elderen, NHTV Stedenbouw, logistiek en mobiliteit

3 Route naar het project Rabobank’s Zoektocht naar Succes –concrete vragen ondernemers rondom mobiliteit –Kenniscentrum (Kust)toerisme in stuurgroep Provincie Zeeland: mobiliteitsbeleid –advisering door Kenniscentrum (Kust)toerisme Samenwerking NHTV en Probit / NRIT Onderzoek Consortium van NHTV, Hogeschool Zeeland, Rabobank, Probit / NRIT Onderzoek en ondernemers

4 Situatie Zuidwest-Nederland is een uitgestrekte regio met grote reisafstanden en beperkte ontsluiting met openbaar vervoer. Toeristische bestedingen in Zuidwest-Nederland blijven achter, o.a. doordat toeristen relatief weinig activiteiten ondernemen tijdens het verblijf in de regio.

5 Doel Toerist in vervoering Het ontwikkelen van innovatieve, belevenisgerichte vervoersmogelijkheden die het toeristische aanbod beter ontsluiten, zodat toeristen de regio beter kunnen beleven en meer activiteiten ondernemen.

6 Werkwijze Het project Toerist in vervoering verkent de markt en ontwikkelt, in nauwe samenwerking met clusters van MKB-ondernemers, innovatieve, belevenisgerichte mobiliteitsconcepten voor de regio Zuidwest- Nederland. De beste concepten worden getest in pilots.

7 Recreatie en mobiliteit Als attracties én verplaatsen leuk zijn, stimuleert dit de verblijfsduur, bestedingen en/of herhalingsbezoek.

8 Recreatiemobiliteit Recreatiemobiliteit Verplaatsen op een leuke manier Soms als doel (lekker toeren) of soms als een slimme, leuke verbinding tussen verblijf en voorziening/attractie Het reizen moet al leuk zijn, maakt deel uit van het ‘weg zijn’

9 Toeren of vervoer als activiteit

10

11

12 Verplaatsingen tijdens vakantie - Geen zorgen over de route - Geen gedoe met parkeren - Een drankje is geen probleem - Geen eigen vervoer nodig (bijv. waterrecreanten)

13 Trends Demografie: Vergrijzing, kleinere huishoudens, verkleuring samenleving Technologie: Nieuwe vervoerwijzen (elektrische fietsen, intelligente auto’s, ruimtetoerisme) Mobiliteit: Verplaatsingsafstanden nemen toe Ecologie: Duurzaamheid

14 Kaders voor het project Te organiseren door (een aantal samenwerkende) bedrijven (recreatie- en andere ondernemers samen) Geen grote investeringen of uitbreiding infrastructuur Uitvoerbaar in 2011 en 2012

15 Iets te hoge ambitie

16 Niet te innovatief, maar misschien te duur

17 Rol ondernemers In drie clusters aan de slag: -productideeën toetsen -beste ideeën uitwerken tot pilots -pilots uitvoeren -pilots evalueren en aanbevelingen

18 Drie clusters Verblijf aan de Zeeuwse kust Verblijf in stadshotel Breda als uitvalsbasis (bijv. van Breda naar Biesbosch) Waterrecreanten richting achterland krijgen (bijv. vanuit Willemstad naar rest West-Brabant)

19 Cluster Zeeuwse kust Effectieve, flexibele inzet vervoerscapaciteit Bereikbaarheid verbeteren en overlast tegengaan Inspelen op andere vervoersstromen op niet- stranddagen

20 Verdere procedure Project ingediend voor bijdrage RAAK-MKB, uitslag voor Kerst 2010 In beeld brengen enthousiaste ondernemers Starten in januari 2011

21 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Welkom Toerist in vervoering Voor ondernemers die vooruit willen met recreatiemobiliteit in de Zuidwestelijke Delta."

Verwante presentaties


Ads door Google