De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vervolgtrajecten na bachelor ‘Taal- en Letterkunde: Twee Talen’ Master taal- en letterkunde: traject twee talen traject twee talen traject één taal traject.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vervolgtrajecten na bachelor ‘Taal- en Letterkunde: Twee Talen’ Master taal- en letterkunde: traject twee talen traject twee talen traject één taal traject."— Transcript van de presentatie:

1 Vervolgtrajecten na bachelor ‘Taal- en Letterkunde: Twee Talen’ Master taal- en letterkunde: traject twee talen traject twee talen traject één taal traject één taal Master in de historische taal- en letterkunde Master in de vergelijkende moderne letterkunde

2 Voor wie? BA taal- en letterkunde (alle afstudeerrichtingen)BA taal- en letterkunde (alle afstudeerrichtingen)

3 Opbouw programma (60 ECTS) Vakken: 35 ECTS Algemeen: 10 ECTS (verplicht) Algemeen: 10 ECTS (verplicht) Boekgeschiedenis Boekgeschiedenis Onderzoeksproject (jaarvak) Onderzoeksproject (jaarvak) Keuze: 25 ECTS (zie volgende slide) Keuze: 25 ECTS (zie volgende slide) minstens 3 vakken (15 ECTS) met referentie k minstens 3 vakken (15 ECTS) met referentie k maximum 2 vakken (10 ECTS) uit de overige opgegeven opleidingsonderdelen maximum 2 vakken (10 ECTS) uit de overige opgegeven opleidingsonderdelen maximum 1 vak vrije keuze (na goedkeuring) maximum 1 vak vrije keuze (na goedkeuring) Stage: 10 ECTS Masterproef: 15 ECTS

4 Keuze (k) Minstens 3 vakken (15 ECTS) te kiezen uit: Minstens 3 vakken (15 ECTS) te kiezen uit: Duitse taalkunde: Historische ontwikkeling van het Duits Duitse taalkunde: Historische ontwikkeling van het Duits Duitse taalkunde: variatielinguïstiek: bijzondere vraagstukken Duitse taalkunde: variatielinguïstiek: bijzondere vraagstukken Engelse taalkunde: Oud- en Middelengels Engelse taalkunde: Oud- en Middelengels Historische Engelse letterkunde I Historische Engelse letterkunde I Historische Engelse letterkunde II Historische Engelse letterkunde II Moderne Franse letterkunde: bijzondere vraagstukken III Moderne Franse letterkunde: bijzondere vraagstukken III Diachronie van het Frans Diachronie van het Frans Oudgriekse taalkunde: bijzondere vraagstukken Oudgriekse taalkunde: bijzondere vraagstukken Oudgriekse letterkunde: bijzondere vraagstukken Oudgriekse letterkunde: bijzondere vraagstukken Middeleeuws-Griekse taal- en letterkunde Middeleeuws-Griekse taal- en letterkunde Italiaanse taalkunde: bijzondere vraagstukken II Italiaanse taalkunde: bijzondere vraagstukken II Italiaanse letterkunde: bijzondere vraagstukken II Italiaanse letterkunde: bijzondere vraagstukken II

5 Keuze (k, vervolg) Latijnse taalkunde: bijzondere vraagstukken I Latijnse taalkunde: bijzondere vraagstukken I Latijnse taalkunde: bijzondere vraagstukken II Latijnse taalkunde: bijzondere vraagstukken II Latijnse poëtica: Oudheid Latijnse poëtica: Oudheid Latijnse poëtica: Middeleeuwen Latijnse poëtica: Middeleeuwen Oudnederlands Oudnederlands Nederlandse taalkunde: historische ontwikkeling van het Nederlands Nederlandse taalkunde: historische ontwikkeling van het Nederlands Nederlandse taalkunde: taalkundige analyse van historische teksten Nederlandse taalkunde: taalkundige analyse van historische teksten Nederlandse Letterkunde: Oudere Periode I Nederlandse Letterkunde: Oudere Periode I Nederlandse Letterkunde: Oudere Periode II Nederlandse Letterkunde: Oudere Periode II Portugese taalkunde Portugese taalkunde Scandinavische taalkunde: Oudnoors en taalgeschiedenis Scandinavische taalkunde: Oudnoors en taalgeschiedenis Gotisch Gotisch Spaanse taalkunde: het Spaans van Latijns-Amerika Spaanse taalkunde: het Spaans van Latijns-Amerika Bijzondere vraagstukken: Spaanse literatuur en cultuur Bijzondere vraagstukken: Spaanse literatuur en cultuur

6 Keuze Maximum 2 vakken (10 ECTS) kiezen uit: Maximum 2 vakken (10 ECTS) kiezen uit: Language Variation and Change Language Variation and Change Historische antropologie van de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd Historische antropologie van de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd Religie- en cultuurgeschiedenis van West-Europa Religie- en cultuurgeschiedenis van West-Europa Theorieën van de cultuurgeschiedenis Theorieën van de cultuurgeschiedenis Theoretische geschiedenis Theoretische geschiedenis Wetenschapsgeschiedenis Wetenschapsgeschiedenis Grondige studie van teksten uit de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte Grondige studie van teksten uit de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte Oorkondeleer Oorkondeleer Paleografie Paleografie Geschiedenis van de Europese expansie tijdens de Vroegmoderne Tijd Geschiedenis van de Europese expansie tijdens de Vroegmoderne Tijd

7 Keuze Maximum 1 vak (5 ECTS) kiezen uit: Maximum 1 vak (5 ECTS) kiezen uit: Het aanbod van de faculteit of de UGent (o.a. universiteitsbrede keuzevakken) of een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap. Het aanbod van de faculteit of de UGent (o.a. universiteitsbrede keuzevakken) of een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap. Goed motiveren in Oasis!

8 Stage (10 ECTS) 25 werkdagen Onderzoeksmatige stage: Leidt tot een verslag (kan vorm van artikel(voorstel) aannemen) Leidt tot een verslag (kan vorm van artikel(voorstel) aannemen) Mag niet samenvallen met voorstel van masterproef (wel verwant) Mag niet samenvallen met voorstel van masterproef (wel verwant) Begeleid door of aansluitend bij onderzoekers van onder meer de volgende UGent-onderzoeksgroepen: Begeleid door of aansluitend bij onderzoekers van onder meer de volgende UGent-onderzoeksgroepen: GIKS (Gents Instituut voor Klassieke Studies) H. Pirenne Institute for Medieval Studies GEMS (Group for Early Modern Studies) Historical linguistics and language variation Centre for the Study of Text and Print Culture Sarton Centre for History of Science

9 Onderzoeksproject (5 ECTS) Onder leiding van een zelf te kiezen tutor (medewerker met lesbevoegdheid, binnen of buiten de faculteit, eventueel zelfs van een andere universiteit) Bedoeling is de uitwerking van een project, onder meer door het uitvoeren van lectuuropdrachten, bijwonen van lezingen, congressen, geven van lezingen; neerslag daarvan wordt bijgehouden in een portfolio, dat de basis vormt voor de eindevaluatie (gebeurt door de tutor) Een en ander kan resulteren in een (al dan niet fictief) onderzoeksvoorstel Meer info: zie de studiefiche!

10 Stage (10 ECTS) Professionele stage: (Vrij) zelfstandig werk in een erfgoed- of aanverwante instelling in binnen- of buitenland, bv.: (Vrij) zelfstandig werk in een erfgoed- of aanverwante instelling in binnen- of buitenland, bv.: Rijksarchief (Brussel) Museum Plantin-Moretus (Antwerpen) KB (Brussel) Stadsarchief Gent KANTL (Gent) Gentse onderzoeksgroepen Davidsfonds Uitgeverij (Leuven) Brepols Publishers (Turnhout) KB (Den Haag) Huygens-ING (Den Haag) UB Leiden Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer – Section Patrimoniale Leidt tot stageverslag Leidt tot stageverslag Meer info: http://www.htl.ugent.be/ Meer info: http://www.htl.ugent.be/ http://www.htl.ugent.be/

11 Masterproef Voor iedereen: 15 ECTS Voor iedereen: 15 ECTS Overleg promotor essentieel !!! Overleg promotor essentieel !!! Drie commissarissen Drie commissarissen Afhankelijk van het onderwerp: ca. 20 000 woorden (zonder bibliografie en bijlagen) Afhankelijk van het onderwerp: ca. 20 000 woorden (zonder bibliografie en bijlagen) Bachelorpaper mag als basis gebruikt worden, maar dient verder uitgediept en aangevuld te worden Bachelorpaper mag als basis gebruikt worden, maar dient verder uitgediept en aangevuld te worden Onderwerp en promotor vastleggen tegen eind Onderwerp en promotor vastleggen tegen eind november november Concrete data volgen nog via http://www.flw.ugent.be/masterproef Concrete data volgen nog via http://www.flw.ugent.be/masterproef http://www.flw.ugent.be/masterproef Meer info en mogelijke onderwerpen: http://www.schrijven.ugent.be http://www.schrijven.ugent.be

12 3. EN VERDER … ?

13 Specifieke Lerarenopleiding (SLO) http://www.lerarenopleiding.ugent.be Contactpersoon: Anneleen Jachowicz (Anneleen.Jachowicz@UGent.be) Anneleen.Jachowicz@UGent.be

14 Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Wie zijn kansen voor het onderwijs maximaal open wil laten, neemt in de master het beste minstens één vak uit de beide talen die hij/zij in de bachelor heeft gevolgd !!! Dan beantwoord je aan de criteria om in die talen op de beste manier benoemd te worden.

15 Wat na de master? Reeks infosessies en workshops Algemene infoavond Algemene infoavond O.a. VDAB over zoektocht naar een job Opleidingsspecifiek: vaak gekozen vervolgopleidingen en tewerkstelling van alumni Inhoudelijke voorstelling verschillende vervolgopleidingen Inhoudelijke voorstelling verschillende vervolgopleidingen Workshops cv-analyse en solliciteren Workshops cv-analyse en solliciteren Inhoudelijke voorstelling verschillende arbeidssectoren (onderwijs, media, overheid, diversiteitssector, …) Inhoudelijke voorstelling verschillende arbeidssectoren (onderwijs, media, overheid, diversiteitssector, …) Je wordt hiervan door de opleidingen op de hoogte gehouden. Je wordt hiervan door de opleidingen op de hoogte gehouden.

16 Meer info? Infobrochure en stagegids HTL: http://www.htl.ugent.be/ Facebookgroep HTL: https://www.facebook.com/groups/HTLUGent/

17 Nog vragen? Youri.Desplenter@UGent.be Voorzitter opleiding Historische Taal- en Letterkunde Voorzitter opleiding Historische Taal- en Letterkunde Martine.DeReu@UGent.be Secretaris opleiding Historische Taal- en Letterkunde Secretaris opleiding Historische Taal- en Letterkunde Miriam.Bouzouita@UGent.be Secretaris examencommissie master historische taal- en letterkunde Secretaris examencommissie master historische taal- en letterkunde Stefanie.DeSloovere@UGent.be Trajectbegeleider opleiding taal- en letterkunde Trajectbegeleider opleiding taal- en letterkunde


Download ppt "Vervolgtrajecten na bachelor ‘Taal- en Letterkunde: Twee Talen’ Master taal- en letterkunde: traject twee talen traject twee talen traject één taal traject."

Verwante presentaties


Ads door Google