De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting TCS 26 en 29 oktober 2009. Waar gaat het vandaag over? Inschrijfperiode: 9 – 29 november 2009 Studieprogramma Hoofdrichtingen: vakken Keuzevakken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting TCS 26 en 29 oktober 2009. Waar gaat het vandaag over? Inschrijfperiode: 9 – 29 november 2009 Studieprogramma Hoofdrichtingen: vakken Keuzevakken."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting TCS 26 en 29 oktober 2009

2 Waar gaat het vandaag over? Inschrijfperiode: 9 – 29 november 2009 Studieprogramma Hoofdrichtingen: vakken Keuzevakken Minors en masters Waar vind je informatie?

3 TCS in schema Verplichte vakkenHoofdrichtingKeuzevakken S&PBasiscursus onderzoek 1. TCG (15 ECTS)Eindwerkstuk (niv 3) 2. TOC 1. (niv 3)3. KLM (niv 3) 2. (niv 3)4. Stage (15 ECTS; niv 3) 3.5. 4.6. 5.7. 6. (vrij te kiezen)8. 9.

4 Verplichtingen Schrijven & Presenteren, TCG en TOC Kennis, Letteren en Maatschappij Stage (of: studeren in het buitenland) Hoofdrichting (60 ECTS); inclusief Basiscursus Onderzoek en Eindwerkstuk 45 ECTS op niveau 3 Maar ook: Portfolio Stagevoorbereiding ICT vaardigheden (niet verplicht, wel zeer aan te bevelen)

5 Bindend studieadvies 37,5 ECTS in dit academisch jaar te halen: 5 cursussen minimaal Tussentijds advies: december Let op 1 februari regeling (mbt uitschrijven) Bijzondere omstandigheden? Meldt het bij je tutor én de studieadviseur

6 Hoofdrichtingen Amerikanistiek Antieke Cultuur Communicatiekunde Film- en Televisiewetenschap Politieke Geschiedenis & Internationale Betrekkingen Renaissancestudies (was: Kunst, cultuur en geschiedenis: 1450-1750 Kunst, cultuur en geschiedenis: 1750- heden Latijns Amerika Studies Nieuwe Media en Digitale Cultuur Middeleeuwen Moderne Letterkunde Taal en Cognitie Taalontwikkeling Genderstudies Religie en cultuur -> Let op ingangseisen!

7 Wat nu kiezen? Verdere oriëntatie Ingangseis(en) voor hoofdrichting Eventueel vak uit hoofdrichting ‘Veronderstelde voorkennis’-vakken Niveau 1 of 2 Let op roosters i.v.m. overlap! Gebruik de winkelwagen in Osiris

8 Blok 3 en 4: Aanraders per Hoofdrichting Amerikanistiek Moderne, Eigentijdse of Wereldgeschiedenis Academic & Research writing (aanbevolen voorkennis: Accurate English) Evt. Inleiding Televisie- of Filmgeschiedenis Antieke Cultuur Who’s who in de bijbel Klassieke mythologie Latijn I en II (GGL) Hoogtepunten Klassieke literatuur (basiskennis vd klassieke oudheid) Ikonografie II Communicatiekunde Instrueren en Overtuigen CIW (!) Tekst en discourse voor TCS (!) Sociolinguistiek Inleiding Algemene Taalwetenschap B

9 Aanraders per Hoofdrichting Film- en Televisiewetenschap Inleiding Filmgeschiedenis of Televisiegeschiedenis Campusradio Visuele cultuur: Warenhuis of Psychologische aspecten v/h beeld Genderstudies Gender, etniciteit en cultuurkritiek (! - blok 3 in engels, blok 1 ned) Inleiding Filmgeschiedenis of Televisiegeschiedenis of andere interessegebieden Kunst, Cultuur, Geschiedenis Kunstgeschiedenis Story of Art (!) Bezit en behoud Visuele cultuur: Warenhuis, psychologische aspecten v/h beeld of Architectuur & stad Who’s who in de bijbel en/of Klassieke mythologie Typologie architectuur en stedenbouw Ikonografie II Inleiding organisatie, beleid en management (deel KBM-minor van USBO)

10 Aanraders per Hoofdrichting Theaterwetenschap Theorie en analyse theater en dans I Inleiding Filmgeschiedenis en/of Televisiegeschiedenis Inleiding theater- en dansgeschiedenis Inleiding organisatie, beleid en management Muziekwetenschap Muziekinstrumenten Letterkunde Inleiding ALW Klassieke mythologie en who’s who in de bijbel Poëzie- en verhaalanalyse Vroegmoderne en/of moderne tijd Hoogtepunten Klassieke literatuur Verschil. literatuurvakken MT (kijk bij betref opleidingen, bijv Spaans, Italiaans, Iers etc) Cultuurgeschiedenis Moderne, Eigentijdse of Wereldgeschiedenis France Sesame I en II Italië op zijn Italiaans Who’s who in de bijbel en/of Klassieke mythologie Geschiedenis van de wijsbegeerte II en/of III

11 Aanraders per Hoofdrichting Middeleeuwen Oud Noors De Europees Christelijke cultuur van de ME Geschiedenis van de wijsbegeerte II en III Middeleeuwse toestanden Middeleeuwse Welshe Literatuur Utrecht in the Middle Ages Moderne Letterkunde Inleiding ALW Poëzie- of Verhaalanalyse France Sesame I en II Italie op zijn Italiaans Moderne tijd Eigentijdse geschiedenis Verschillende literatuurvakken MVT (voorkennis) Nieuwe Media en digitale cultuur Nieuwe media (!) Nieuwe media en het auteursrecht (indien nieuwe media in blok 3 behaald) Inleiding Filmgeschiedenis Inleiding Televisiegeschiedenis

12 Aanraders per Hoofdrichting Politieke geschiedenis en internationale betrekkingen Moderne of Eigentijdse Geschiedenis Wereldgeschiedenis Geschiedenis van de Europese integratie Islam, een inleiding Islam en samenleving Mondialisering en culturele pluriformiteit Religie en cultuur Who’s who in de bijbel (!) Klassieke mythologie Islam, een inleiding Moderne, Eigentijdse of Wereldgeschiedenis Story of Art De europees christelijke cultuur van de ME Inl ALW Islam en samenleving Gender, etniciteit en cultuurkritiek (blok 3 engels) Utrecht in the Middle Ages Bijbel en kunst

13 Aanraders per Hoofdrichting Latijns-Amerika Studies Inl Cult. & Samenlev L-A en Car Gebied (mits geen Inl L-A cultuur in blok 2) Wereldgeschiedenis Mondialisering en culturele pluriformiteit Moderne of Eigentijdse geschiedenis Ethnografische traditie Statistiek en SPSS Inl ALW Taal en cognitie Tekst en discours voor TCS Statistiek (!) Inleiding ATW B Inleidende taalkunde vakken MVT (bijv bij Spa, Fr, ITal, let op voorkennis) Taalontwikkeling Sociolinguïstiek (!) Inleiding ATW B Statistiek Moderne naamkunde Varieties of English (ingangseis = Accurate English) Inleidende taalkunde vakken MVT (bijv bij Spa, Fr, ITal, let op voorkennis)

14 Keuzevakken Kan van alles zijn: Vakken uit de aanlooproute/ingangseisen Studie aan een andere faculteit of universiteit (binnen- en buitenland) Minor: samenhangend keuzepakket (30 ECTS) buiten de hoofdrichting Is een minor verplicht? Nee (maar evt toelatingseis voor MA-opleiding) Buitenlandvoorlichting: 18 november!

15 Masteropleiding Wanneer oriënteren?  Voorbereiden binnen Bacheloropleiding:  Hoofdrichting  Keuzevakken (bijv minor) Hoe informatie verzamelen?  Internet: www.masters.uu.nl; www.universitairemasters.nlwww.masters.uu.nlwww.universitairemasters.nl  Voorlichtingsactiviteiten

16 Informatie vinden Studiegids : www.hum.uu.nl/tcswww.hum.uu.nl/tcs > studieprogramma of www.hum.uu.nl/studiepuntwww.hum.uu.nl/studiepunt > naslag en regelingen > studiegidsen Via site Studiepunt doorklikken naar:  cursuskrant (vakken bij GW)  Utrechtse onderwijscatalogus (buiten GW)  Minors  Masters Hou je students-mail in de gaten! Inschrijfperiode blok 3 en 4: 9 - 29 november 2008 via Osiris Online Wijzigingsdagen blok 2: 26 en 27 oktober (voor in- én uitschrijven)

17 Studentbegeleiding Tutor: Tutorgesprekken begin november 1 e aanspreekpunt voor planning Portfolio bespreken Studieadviseur: Gecompliceerdere vragen Persoonlijke omstandigheden Inloop- en telefonische spreekuren + afspraken (liever geen mail sturen!) Hoofdrichtingsadviseurs: Voor inhoudelijke vragen over inrichting en keuzes mbt Hoofdrichting (voorlichting in mei) Alle gegevens op www.hum.uu.nl/TCS > studentbegeleidingwww.hum.uu.nl/TCS

18 Studieadviseurs TCS Sigrid Botzen en Maartje Vermeulen Adres: Trans 6, kamer 0.30 (wachtruimte bij spreekuren en afspraken: common room, 0.24) Inloopspreekuren Maandag 11.00 – 12.00 uur Donderdag 11.00 – 12.00 uur Telefonische spreekuren Maandag 10.00 – 11.00 uur (tel. 030 – 253 8140) Donderdag 10.00 – 11.00 uur (tel. 030 – 253 6032)


Download ppt "Voorlichting TCS 26 en 29 oktober 2009. Waar gaat het vandaag over? Inschrijfperiode: 9 – 29 november 2009 Studieprogramma Hoofdrichtingen: vakken Keuzevakken."

Verwante presentaties


Ads door Google