De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sterke Veenkoloniën door innovatie in de agrarische sector Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sterke Veenkoloniën door innovatie in de agrarische sector Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Sterke Veenkoloniën door innovatie in de agrarische sector Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012

2 Het idee De agrarische sector versterken om zo de Veenkoloniën tot een regionale comfortzone te maken

3 Waar komt het idee vandaan? De agrarische sector is: bepalend voor de identiteit van de Veenkoloniën economisch gezien van groot belang Grootste bedreigingen & kansen voor Veenkoloniën te vinden in de agrarische sector Vanuit een sterkere plattelandseconomie kan het gehele gebied opbloeien

4 De strategie Samen met de lokale bevolking onderzoeken welke nieuwe kansen er zijn voor de agrarische sector in de Veenkoloniën Wij stellen voor daarbij gebruik te maken van de concepten uit de Bio Based Economy (BBE)

5 BBE? De Bio Based Economie is een economie die zijn grondstoffen betrekt uit de levende natuur. Het is een tegenhanger van de economie die op fossiele brandstoffen is gebaseerd (kolen, olie) Het streven is om de hoogste waarde en het grootste nut uit de waardevolle groene grondstoffen te halen In vaktermen heet dat nutriënten valorisatie

6 Methodiek: Stap 1 Verspreiden van het idee van kansen voor samenwerking en BBE onder share- en stakeholders (boeren, bewoners, bestuurders, toeleveranciers, afnemers van producten) We zullen gesprekken faciliteren en stimuleren, ideeën samenbrengen en de meest kansrijke ideeën selecteren om uit te werken

7 Methodiek: Stap 1 In Dorpshuis de Riggel te Boven Pekela hebben we de eerste stap reeds gezet

8 Methodiek: Stap 1 Op 21 november gaf prof. Johan Sanders een presentatie over de uitgangspunten van de BBE. Vervolgens gingen we uitgebreid in gesprek met de aanwezige agrariërs en bestuurders

9 Methodiek: Stap 1 We hebben op 21 november geleerd dat men mogelijkheden ziet tot economische versterking door samenwerking. Samenwerken geeft energie en biedt wellicht ook hulp in andere economische sectoren in de Veenkoloniën

10 Methodiek: Stap 1 Voor we verder gaan met de uitwerking van ideeën worden meer van dit soort bijeenkomsten georganiseerd. We denken aan keukentafel gesprekken, studieavonden, discussiemomenten We zullen luisteren, faciliteren en inspireren

11 Methodiek: Stap 2 en 3. Enthousiastelingen van het eerste uur betrekken bij het opzetten van een business case voor bioraffinage Uit de ervaringen die prof. Sanders heeft opgedaan weten we dat een BBE start met een bio raffinaderij. Uiteraard is de uitwerking van dit idee afhankelijk van de uitkomsten van Stap 1 en enthousiasme onder de betrokkenen om juist hier mee te starten. Vervolgens worden alle randvoorwaarden ingevuld. Denk aan afzet van producten, financiering, infrastructuur

12 Methodiek: Stap 4 en 5. Wij stellen voor vervolgens een eerste bioraffinage installatie in bedrijf te nemen Dit wordt tot slot uitgebreid naar een samenwerking op regionale - en dan Veenkoloniale schaal. Dat leidt uiteindelijk tot de optimale valorisatie van nutriënten op Veenkoloniale schaal

13 Conclusie Zo gaan we in 5 stappen van idee naar geïntegreerd ruimtelijk beeld. We zien mogelijkheden om het toekomstperspectief van de Veenkoloniën te verbeteren Niet alleen voor agrariërs maar voor alle bewoners van de Veenkoloniën

14 Conclusie Wij zien veel aanknopingspunten om vanuit een duurzame en sterke agrarische economie, positieve resultaten te behalen voor alle inwoners van de Veenkoloniën. Ook op het gebied van energie en water. We verwijzen daarvoor graag naar ons essay en de drie panelen Wij kijken er naar uit om met u in gesprek te gaan over de uitwerking van onze ideeën


Download ppt "Sterke Veenkoloniën door innovatie in de agrarische sector Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google