De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het agrarisch collectief: samen de boer op

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het agrarisch collectief: samen de boer op"— Transcript van de presentatie:

1 Het agrarisch collectief: samen de boer op
In het kader van het symposium ‘Samen voor weidevogels in en om Midden-delfland’ 17 juni 2014 Astrid Manhoudt Regionaal projectleider SCAN Beleidsmedewerker Veelzijdig Boerenland

2 Opzet presentatie Veranderingen in het agrarisch natuurbeheer Kansen voor samenwerking Kansen binnen het weidevogelpact

3 Een nieuw stelsel vanaf 2016
Doel van de stelselwijziging: Kwaliteitsslag maken in agrarisch natuurbeheer Verlaging van de uitvoeringslasten door inzet van collectieven Ruimte voor ondernemerschap & draagvlak agrarische sector Het agrarisch collectief als eindbegunstigde voor subsidies anlb Provincies en rijk willen één aanspreekpunt in de regio, dus alleen via collectief mogelijkheid om subsidie aan te vragen

4 Kansen voor verbetering
effectiever beheer voor soorten en biotopen die het bedrijfsniveau overstijgen ruimte voor regionaal maatwerk: toepassen op kansrijke plekken en gemotiveerde bedrijven hoge deelname en dekkingsgraad flexibiliteit: aanpassen van beheer naar actualiteit betere begeleiding en training van deelnemers.

5 Rol agrarisch collectief

6 Gebiedsproces NBP-2016

7 Kansen voor het collectief
Hét aanspreekpunt in het gebied Directe sturing op verbetering van het beheer Ruimte voor eigen inbreng in het gebied Samenwerking waar mogelijk en nodig Controle is effectiever, efficiënter en goedkoper Voor de toekomst: opschalen naar integrale opdrachtnemer

8 Kansen voor de Boer betere afstemming beheer op bedrijf minder papierwerk (‘ontzorgen’) één duidelijke aanspreekpunt in het gebied

9 Kansen voor samenwerking
Met terreinbeheerders e.a. gebiedspartijen: Afstemmen van doelen Afstemmen van beheer Samenwerken in de uitvoering Kennis en kunde uitwisselen Met vrijwilligersorganisaties: Verbetering monitoring Verbetering beheer

10 Kansenkaart Vockestaert
Voorbereiding op het gesprek in het gebied Uitwerken eigen ambitie van het collectief Per gebied kansen voor nieuw beheer en verbetering van beheer Focus op anlb en waterbeheer

11 Kansen weidevogelpact
Versterken samenwerking licht en dondergroen Afstemming van doelen en uitvoering beheer Plus op het weidevogelbeheer: Inrichtingsmaatregelen en achterstallig onderhoud Begeleiding van boeren bij uitvoering Voorlichting Eigen maatwerk gericht op natuur en landbouw

12 Samen maken we er iets moois van
Aan de slag Samen maken we er iets moois van ‘Yes, we scan’


Download ppt "Het agrarisch collectief: samen de boer op"

Verwante presentaties


Ads door Google