De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER HET AGRARISCH COLLECTIEF: SAMEN DE BOER OP IN HET KADER VAN HET SYMPOSIUM ‘SAMEN VOOR WEIDEVOGELS IN EN OM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER HET AGRARISCH COLLECTIEF: SAMEN DE BOER OP IN HET KADER VAN HET SYMPOSIUM ‘SAMEN VOOR WEIDEVOGELS IN EN OM."— Transcript van de presentatie:

1 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER HET AGRARISCH COLLECTIEF: SAMEN DE BOER OP IN HET KADER VAN HET SYMPOSIUM ‘SAMEN VOOR WEIDEVOGELS IN EN OM MIDDEN-DELFLAND’ 17 JUNI 2014 Astrid Manhoudt Regionaal projectleider SCAN Beleidsmedewerker Veelzijdig Boerenland

2 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER OPZET PRESENTATIE Veranderingen in het agrarisch natuurbeheer Kansen voor samenwerking Kansen binnen het weidevogelpact

3 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER EEN NIEUW STELSEL VANAF 2016 Doel van de stelselwijziging: Kwaliteitsslag maken in agrarisch natuurbeheer Verlaging van de uitvoeringslasten door inzet van collectieven Ruimte voor ondernemerschap & draagvlak agrarische sector Het agrarisch collectief als eindbegunstigde voor subsidies anlb

4 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER KANSEN VOOR VERBETERING effectiever beheer voor soorten en biotopen die het bedrijfsniveau overstijgen ruimte voor regionaal maatwerk: toepassen op kansrijke plekken en gemotiveerde bedrijven hoge deelname en dekkingsgraad flexibiliteit: aanpassen van beheer naar actualiteit betere begeleiding en training van deelnemers.

5 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER ROL AGRARISCH COLLECTIEF

6 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER GEBIEDSPROCES NBP-2016

7 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER KANSEN VOOR HET COLLECTIEF Hét aanspreekpunt in het gebied Directe sturing op verbetering van het beheer Ruimte voor eigen inbreng in het gebied Samenwerking waar mogelijk en nodig Controle is effectiever, efficiënter en goedkoper Voor de toekomst: opschalen naar integrale opdrachtnemer

8 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER KANSEN VOOR DE BOER betere afstemming beheer op bedrijf minder papierwerk (‘ontzorgen’) één duidelijke aanspreekpunt in het gebied

9 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER KANSEN VOOR SAMENWERKING Met terreinbeheerders e.a. gebiedspartijen: Afstemmen van doelen Afstemmen van beheer Samenwerken in de uitvoering Kennis en kunde uitwisselen Met vrijwilligersorganisaties: Verbetering monitoring Verbetering beheer

10 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER KANSENKAART VOCKESTAERT Voorbereiding op het gesprek in het gebied Uitwerken eigen ambitie van het collectief Per gebied kansen voor nieuw beheer en verbetering van beheer Focus op anlb en waterbeheer

11 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER KANSEN WEIDEVOGELPACT Versterken samenwerking licht en dondergroen Afstemming van doelen en uitvoering beheer Plus op het weidevogelbeheer: Inrichtingsmaatregelen en achterstallig onderhoud Begeleiding van boeren bij uitvoering Voorlichting Eigen maatwerk gericht op natuur en landbouw

12 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER AAN DE SLAG Samen maken we er iets moois van ‘Yes, we scan’ www.scan-collectieven.nl


Download ppt "STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER HET AGRARISCH COLLECTIEF: SAMEN DE BOER OP IN HET KADER VAN HET SYMPOSIUM ‘SAMEN VOOR WEIDEVOGELS IN EN OM."

Verwante presentaties


Ads door Google