De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De zegen van Migratie Kom en Zie 3 april 2016. Rien van der Toorn Niet-westers socioloog Tyndale Theological Seminary Evangelische Theologische Academie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De zegen van Migratie Kom en Zie 3 april 2016. Rien van der Toorn Niet-westers socioloog Tyndale Theological Seminary Evangelische Theologische Academie."— Transcript van de presentatie:

1 De zegen van Migratie Kom en Zie 3 april 2016

2 Rien van der Toorn Niet-westers socioloog Tyndale Theological Seminary Evangelische Theologische Academie (ETA) Foundation University International Church Plants (ICP) Fathers House Movement

3

4 De zegen van migratie - voor de migrant zelf - voor het land van herkomst - voor Nederland

5 Adam & Eva Kaïn Abraham & Sara Izaäk Jakob Lot Jozef Hagar & Ismaël Ezau Noach Ruth Mozes Naomi Esther Mordechai Elia Ezechiël Jeremia David Daniël Nehemia Ezra Petrus Johannes De Israëlieten Jozua De Vroege Kerk Jezus Migratie in de Bijbel

6

7 Migratie: De wereld naar het Woord Gebed van Salomo (1 Kon. 8:41-43) Pinksteren De Kamerling

8 Migratie anno 2014: het 10/40 raam

9

10 Encounterweekenden

11 Migratie : Zegen voor thuisland

12 Migratie : Zegen voor thuisland

13 Migratie: de zegen voor Nederland

14

15 Lucas 17: 11-19 Er waren eens 10 melaatsen…. 15 Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. 16 Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken Het was een Samaritaan Migratie : de zegen voor Nederland

16 18 “ Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling ?”

17 Kerkgroei in Nederland

18 Lucas 4: 28 “ Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede ” 25 Maar ik zeg het jullie zoals het is : in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. 26 Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. 27 En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naäman.’ De allochtoon in het Oude Testament

19 Mattheus 8 - Romeinse Hoofdman Allochtonen in het Nieuwe Testament

20 Openlijk christen durven zijn

21 Mattheus 15 – Kanaanitische vrouw Allochtonen in het Nieuwe Testament

22 Lucas 10 – De Barmhartige Samaritaan Allochtonen in het Nieuwe Testament

23 Gerechtigheid in Nederland

24 Romeinen 11 “Zeker, ik ben een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist dáárom zo hoog omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden” Allochtonen in het Nieuwe Testament

25 De zegen van ex - moslims


Download ppt "De zegen van Migratie Kom en Zie 3 april 2016. Rien van der Toorn Niet-westers socioloog Tyndale Theological Seminary Evangelische Theologische Academie."

Verwante presentaties


Ads door Google