De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Deuteronomium 11 2 30 … liggen zij niet aan de overzijde van de Jordaan (…) tegenover GILGAL… Deuteronomium 11 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Deuteronomium 11 2 30 … liggen zij niet aan de overzijde van de Jordaan (…) tegenover GILGAL… Deuteronomium 11 3."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Deuteronomium 11 2

3 30 … liggen zij niet aan de overzijde van de Jordaan (…) tegenover GILGAL… Deuteronomium 11 3

4 Na het passeren van de Jordaan, volgt “het beloofde land”… de Jordaan een type van de dood - 1 4

5 … God is goed! Ja, ook de kille doodsjordaan brengt ons niet meer verschrikking aan… Roll, Jordan, roll; Roll, Jordan, roll; I want to go to heaven when I die To hear old Jordan roll. 5

6 De Jordaan (= ‘afdaling’) eindigt op het diepste punt van de aarde: de Dode Zee de Jordaan een type van de dood - 2 6

7 Alles komt ‘boven water’ in de Jordaan Israëls doortocht Elia en Elisa banen pad door Jordaan verloren bijl komt boven drijven Naäman komt genezen uit Jordaan Johannes doopte in de Jordaan enz. de Jordaan een type van de dood - 3 7

8 30 … tegenover GILGAL bij de terebinten (= eiken) van More? Deuteronomium 11 8

9 6 En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan HET EIKENBOS MORE*… Genesis 12 (St. Vert.) * More = onderwijs of onderwijzer 9

10 8 … Toen Debora, de voedster van Rebekka, gestorven was, werd zij begraven beneden Betel, onder een eik… Genesis 35 10

11 26 … En Jozua schreef deze woorden in het wetboek Gods; en hij nam een groten steen, en hij richtte dien daar op ONDER DE EIK, die bij het heiligdom des HEEREN was. Jouzua 24 (St.Vert.) 11

12 3 … En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot Zijn verheerlijking. Jesaja 61 12

13 De eik spreekt van Gods gerechtigheid, en trouw. 13

14 Jozua 4 14

15 19 Het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de tiende der eerste maand en zij legerden zich te GILGAL… Jozua 4 * de dag dat het lam in huis werd genomen… Ex.12 3 15

16 20 De twaalf stenen, welke men uit de Jordaan genomen had, richtte Jozua te GILGAL op*. Jozua 4 * oprichten = op doen staan! 16

17 Jozua 5 17

18 8 Toen het gehele volk zich tot de laatste man toe had laten besnijden, bleven zij waar zij waren in de legerplaats, totdat zij hersteld waren. Jozua 5 18

19 afgewenteld 9 En de HERE zeide tot Jozua :Heden heb Ik de smaad van Egypte van ulieden afgewenteld… Jozua 5 19

20 9 … Daarom noemt men die plaats GILGAL, tot op de huidige dag. Jozua 5 Gilgal = wentelen (afwenteling, omwenteling) 20

21 21

22 22

23 Golgotha 23

24 wedergeboorte! 24

25 2 Zij vonden de steen van het graf AFGEWENTELD… Lucas 24 25

26 3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid…. 1Petrus 1 26

27 3 … door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen WEDERGEBOREN worden tot een levende hoop… 1Petrus 1 27


Download ppt "1. Deuteronomium 11 2 30 … liggen zij niet aan de overzijde van de Jordaan (…) tegenover GILGAL… Deuteronomium 11 3."

Verwante presentaties


Ads door Google