De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIKI INTERNATIONALISERING. met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Inhoud -Waarom WIKI als technologie? -Welke doelen streef.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIKI INTERNATIONALISERING. met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Inhoud -Waarom WIKI als technologie? -Welke doelen streef."— Transcript van de presentatie:

1 WIKI INTERNATIONALISERING

2 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Inhoud -Waarom WIKI als technologie? -Welke doelen streef je na met de WIKI? -De stappen om je eigen WIKI te realiseren -Voorbeeld 1: KHLEUVEN – opstart & daarna… -Voorbeeld 2: Thomas More Kempen – opstart en daarna… 2

3 WAAROM WIKI ALS TECHNOLOGIE?

4 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven International Office Communication

5 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven WIKI versus website, blog… -“Wiki Wiki” betekent snel in het Hawaiiaans -Acroniem – suggestie: What I Know Is -Oneindig aantal extra pagina’s -Pagina’s binnen pagina’s -Input van vele “stakeholders”, zij zijn allen auteur -… 5

6 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Stakeholders 6 International Office Our students Parents and friends ManagementColleaguesAlumni Companies Home Country ‘Event’ partners International Offices Incoming students Incoming colleagues International Alumni Companies abroad From regional to global level

7 WELKE DOELEN STREEF JE NA MET DE WIKI?

8 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Mogelijke Doelen -Informatievoorziening -Informatie – en ervaringsuitwisseling -Uitwisselen van documenten -Opbouw databank -… 8

9 DE STAPPEN OM JE EIGEN WIKI TE REALISEREN

10 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Stappenplan 10 1. Het vastleggen van een structuur voor de WIKI voor de eigen instelling (combinatie centraal/decentraal) 2. Het bepalen van de te verzamelen informatie 3. Het aanmaken van de WIKI(’s) 4. Het betrekken van “stakeholders” voor het invoeren van verdere input

11 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Structuur Er zijn verschillende opties mogelijk: -Niveau instelling centraal -Combinatie niveau instelling centraal + faculteit/departement + opleidingen (decentraal) -WIKI per opleiding/departement/faculteit In het geval de associatie WIKI-service wordt gebruikt geeft het hiernavolgende schema aan wat de voor- en nadelen zijn van de keuze. Dit schema geldt niet wanneer voor een “open” technologie (zonder paswoord) gekozen wordt. 11

12 12 Enkel één centrale WIKIEnkel decentrale WIKI(’s)Combinatie centrale en decentrale WIKI’s VoordelenNadelenVoordelenNadelenVoordelenNadelen 1. Alle informatie wordt op 1 plaats verzameld (centraal), er dus is er meer informatie beschikbaar 1. Risico op een overvloed aan informatie waar het doelpubliek moeilijk hun weg in terug vinden (structuur leggen moeilijker) 1. Structuur leggen in de informatie is makkelijker 1. Informatie wordt niet gecentraliseerd en is minder makkelijk beschikbaar voor andere opleidingen 1. Een combinatie van synergiekansen creëren en gerichte informatie bieden wordt mogelijk. 1. Inspanningen om een goede combinatie tussen het centrale en decentrale niveau op te zetten. 2. Partner- schappen van de hele instelling worden in beeld gebracht, creëert mogelijk kansen voor andere opleidingen (synergie) 2. Minder gerichte (specifieke) informatie voor het doelpubliek 2. Men kan heel gerichte informatie brengen 2. Minder synergiekansen voor samenwerking op verschillende vlakken met buitenlandse partners 2. Opleidingen die niet kiezen voor een combinatie hebben ook een informatietool ter beschikking (met minder gerichte informatie) 2. De kwaliteit van het eindresultaat voor het doelpubliek is afhankelijk van de samenwerking tussen de 2 niveaus. 3. Efficiëntie: enkel inspanningen op het centrale niveau, levert service voor het decentrale niveau 3. Dezelfde inspanningen om de WIKI te bouwen en onderhouden moeten op verschillende plaatsen gebeuren

13 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Informatie Beantwoord om de WIKI inhoudelijk te stofferen, volgende vragen: −Welke informatie wil ik verzamelen en aanbieden via de WIKI? −Wie is mijn doelpubliek (nu en op termijn)? −In welke taal wil ik de WIKI opbouwen? Nederlands of Engels? 13

14 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven WIKI aanmaken Verschillende opties: WIKI service associatie KU Leuven: https://WIKI.associatie.kuleuven.be/ Andere providers: http://www.mediaWIKI.org/WIKI/MediaWIKI http://www.WIKIspaces.com/ 14

15 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Input via stakeholders 15 -Hoe stakeholders betrekken? -Welke momenten aangrijpen voor input? -Is het lastig om stakeholders wegwijs te maken met de WIKI-technologie? -Hoe updates verzekeren? Discipline! -…

16 VOORBEELD 1: KHLEUVEN – OPSTART & DAARNA…

17 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Wiki : internatgt.khleuven.be Informeren Info verspreiden Info delen PR Work load reduceren voor International Office In combinatie met facebook group

18 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Internatgt.khleuven.be 18 URL: http://internatgt.khleuven.be/index.php/Main_Page

19 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven

20 Enkele praktische toepassingen Organisatie internationaal event PR mogelijke buitenlandse activiteiten Update buitenlandse activiteiten collega’s

21 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven 1 centrale communicatie tool up-to-date info-tool PR tool max. bereikbaarheid stakeholders vermindering workload studenten contacten buddy werking privacy opvolgen design system flexibiliteit tijdsinvestering set-up leerproces

22 VOORBEELD 2: THOMAS MORE KEMPEN – OPSTART EN DAARNA…

23 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Doel WIKI voorbeeld 2 Informatie voor uitgaande studenten -“IK BEN THOMAS MORE KEMPEN-STUDENT EN WIL NAAR HET BUITENLAND” Informatie- en ervaringsuitwisseling tussen uitgaande studenten Mogelijkheid om deze WIKI uit te breiden 23

24 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven WIKI voorbeeld 2 24 URL: afgeschermde omgeving

25 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Structuur WIKI voorbeeld 2 WIKI op NIVEAU K.H.Kempen internationalisering centraal Decentrale WIKI’s met koppelingen naar het centrale niveau Opbouw structuur is dezelfde Onderscheid tussen: “opleidingseigen” informatie -> apart in te putten en te onderhouden in het departement/de opleiding “centrale” informatie -> centraal ingeput en onderhouden 25

26 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Voordelen structuur Geen dubbel werk Historiek studenten per partner wordt opgebouwd en is zichtbaar over de hele instelling (professionele indruk bij buitenlandse partner en mogelijkheid tot afstemming intern) Opleidingen zonder eigen WIKI kunnen studenten doorverwijzen naar centrale niveau 26

27 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Informatie WIKI voorbeeld 2 Overzicht van de verschillende beurzenprogramma’s & gekoppelde administratie “Waar kan ik naartoe” -> tabel (startpunt bilaterale akkoorden e.a. overeenkomsten) Onderscheid land – stad, klikken op het land verwijst naar algemene zaken als cultuurverschillen met België, enz., klikken op de stad geeft een overzicht van onze partners in deze stad 27

28 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Informatie WIKI voorbeeld 2 Informatie over “leven in”, “studentenverenigingen”, enz. onder partnerinstelling (reden: steden kunnen soms groot zijn), wel aanleiding tot dubbele input Bij het overzicht van de instelling worden in een tabel de historiek uitgaande en inkomende studenten opgenomen Studenten kunnen hieraan bv. hun blog of een bestand toevoegen 28

29 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Informatie WIKI voorbeeld 2 Onderscheid tussen: Informatie aangeleverd door de instelling (centraal – decentraal) Informatie aan te vullen door de studenten 29

30 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Partnerinformatie op centraal niveau Website Erasmus Fact Sheet in digitale vorm Engelstalige informatiebrochures in het algemeen Huisvesting: de naam van de huisvestingsverantwoordelijke bij de partner of hun externe partner met wie ze samenwerken. Eventueel: brochures met een overzicht van de verblijfsmogelijkheden, linken naar websites die hierover informeren, gemiddelde prijzen/maand 30

31 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Partnerinformatie op decentraal niveau Brochures voor opleiding/faculteit/departement “Opleidingseigen” formulieren Verantwoordelijke contactpersonen Deadlines Type stages Aanbod studiemodules 31

32 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Partnerinformatie door studenten Verblijf en logies: prijs, tips,... Vervoer en reizen ter plaatse Telefoon en internet Geld- en bankzaken Voeding Sport en cultuur Studentenleven Veiligheid 32

33 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Aanmaken WIKI voorbeeld 2 https://WIKI.associatie.kuleuven.be/ Rechten op 3 niveaus: De maker van de WIKI = is beheerder en kan bv. pagina’s beveiligen. Leden van de associatie met schrijfrechten op de WIKI Leden van de associatie met leesrechten op de WIKI 33

34 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Varia Vervaldatum Het benoemen van pagina’s Informatie aangebracht door studenten 34

35 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Betrekken stakeholders voorbeeld 2 Uitgaande en inkomende studenten Via terugkom-moment en via mail Duidelijke instructies Het begin is “het moeilijkst”, nadien dubbel checken en eigen ervaringen Verantwoordelijkheid en afspraken centraal – decentraal, samenwerking en regelmatige updates 35

36 met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Contact Coördinator International Office GZT KHLEUVEN Griet t'Servranckx Griet.t.servranckx@khleuven.be Projectcoördinator ISBI Thomas More Kempen Inge Vervoort inge.vervoort@khk.be 36


Download ppt "WIKI INTERNATIONALISERING. met de steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds Associatie KU Leuven Inhoud -Waarom WIKI als technologie? -Welke doelen streef."

Verwante presentaties


Ads door Google