De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Isometrie tekenen Dal\RvP 2013 Pixel Art.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Isometrie tekenen Dal\RvP 2013 Pixel Art."— Transcript van de presentatie:

1 Isometrie tekenen Dal\RvP 2013 Pixel Art

2 I s o m e t r i e Z O E K P L A A T Rod Hunt, ‘Chaos’, reclame voor Lynx Attract deodorant. Zoek de 40 Lynx deodorantflacons

3 I s o m e t r i e Isometrische projectie is een projectiemethode om ruimtelijke figuren in een plat vlak weer te geven. Bij deze methode kijk je schuin van boven en van de zijkant tegen het te projecteren object aan. Isometrische projectie is een vorm van parallelprojectie. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van perspectief. - Lijnen die in het echt parallel l(evenwijdig) open, lopen in de projectietekening ook evenwijdig . - De hoek tussen de drie geprojecteerde assen is doorgaans 120° (tenzij anders afgesproken). - Zowel het vooraanzicht als het zijaanzicht en het bovenaanzicht zijn zichtbaar. De isometrische projectie wordt veel gebruikt in technische tekeningen maar ook in videogames. 90’ 120’ 30’ 30’

4 G e e n V e r k o r t i n g a” a’ a a a a perspectief isometrie
Perspectief is een vorm van tekenen die overeenkomt met dat wat we waarnemen, met verkorting  is dus waar. Isometrie is een vorm van tekenen die overeenkomt met wat we weten (meetbare werkelijkheid)  is ook waar. Omdat bij isometrie geen sprake is van perspectief en geen verkorting, blijven de – in werkelijkheid- gelijke afstanden en hoogtes naar achteren toe in de projectietekening ook gelijk. a” a’ a a a a perspectief isometrie Raster voor isometrietekening

5 S t a n d p u n t Bij perspectief kies je een standpunt: hoog of laag, en de kijkrichting/hoek t.o.v. het waargenomen object. Bij isometrie is er maar één vast standpunt: altijd schuin van boven en de wijkende lijnen onder een vaste hoek (30’ doorgaans). Verticaal blijft verticaal. 30’ 30’ 45’ 45’

6 m a t e n b l ij v e n h e t z e l f d e
Maten en maat verdelen in isometrie is eenvoudig: met een lineaal. Gelijke maten en afstanden blijven gelijk, ook in de projectie. Dus hoogte A en afstand B zijn in mm. gelijk, ook al is het verder weg. A A bovenaanzicht perspectief B B A B isometrie B

7 c i r k e l s e n el l i p s e n Een rond voorwerp , een cirkel, is in isometrie met een hoek van 30 graden een ellips. Bij isometrie onder een hoek van 45’ blijft de cirkel alleen in het bovenaanzicht een cirkel. Verticaal vlak Horizontaal vlak 30’ 45’

8 b o o g c o n s t r u c t i e Bij een boogconstructie zijn twee hulplijnen nodig: 1) de lijn evenwijdig aan de basislijn op de hoogte van de beginpunten van de boog (a) en 2) de verticale lijn door het midden van de basis, waarop het hoogste punt van de boog komt te liggen (b). a b

9 h e l l e n d e v l a k k e n Ook voor hellende lijnen geldt: in werkelijkheid evenwijdig, in de tekening ook . Bepaal het beginpunt (a) en bepaal het eindpunt (b), teken daar de lijn tussen(C). De hellingshoek wordt dus bepaald door de wens van de tekenaar: je kiest voor een flauwe of steile helling. b C a Hoogte, lengte en breedte van de treden blijven gelijk.

10 I s o m e t r i s c h e i l l u s i e S
M.C. Escher, ‘stijgen en dalen’, 1960 M.C. Escher, ‘Waterval’, 1961

11 I s o m e t r i e i n t e c h n i e k De technisch tekenaar tekende vóór het computertijdperk alles met de hand. Bij een fout kon vaak de hele tekening weer opnieuw gemaakt worden. Met de invoering van de computer en CAD-programma’s is het voor de tekenaar mogelijk sneller en slimmer te tekenen.

12 I s o m e t r i e i n 3 D t e c h n i e k
In 3D gaat men uit van basisvormen. Basisvormen laten zich makkelijk combineren tot meer complexe vormen

13 I s o m e t r i e i n d e s i g n Grafische vormgevers, interieurontwerpers, architecten, CAD-tekenaars en 3D- designers gebruiken vaak software die uitgaat van de isometrische weergave, dat is overzichtelijk en ruimtelijk tegelijk. Rod Hunt Rod Hunt, Orange

14 i s o m e t r i e i n ( P R E N T ) k u n s t
Japanse prent 19e eeuw M.C.Escher waterval David Chelsea Victor Vasarely (op-art)

15 i s o m e t r i e i n ( P R E N T ) k u n s t
Pixel Art

16 i s o m e t r i e i n ( P R E N T ) k u n s t
Gulf Air (Magazine cover Rod Hunt is een Illustrator uit London die een aardige reputatie heeft opgebouwd door zijn kenmerkende stijl. Hij is meester in het maken van illustraties met een retro gevoel. Reclame-illustraties voor: Barclays en White Pages) B-Movie city

17 I s o m e t r i e i n g a m e s

18 E i n d e


Download ppt "Isometrie tekenen Dal\RvP 2013 Pixel Art."

Verwante presentaties


Ads door Google