De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dany Cottyn Brugge P r o j e c t o n t w i k k e l a a r E A D.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dany Cottyn Brugge P r o j e c t o n t w i k k e l a a r E A D."— Transcript van de presentatie:

1 Dany Cottyn Brugge P r o j e c t o n t w i k k e l a a r E A D

2 RESOC REGIONAAL SOCIAAL-ECONOMISCH OVERLEGCOMITE Werkgeversvertegenwoordiging Werknemersvertegenwoordiging Vertegenwoordigers steden & gemeenten en provincie stakeholders Advies & overleg inzake sociaal-economische materies streekpact

3 SERR SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN DE REGIO Werkgeversvertegenwoordiging Werknemersvertegenwoordiging VDAB als deskundige Advies & overleg arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid Diversiteitsplannen in ondernemingen en aandacht voor kansengroepen.

4 E.A.D. BELEIDSKADER In opdracht van minister Fr. Vandenbroucke (onderwijs & tewerkstelling). Het Vlaams meerbanenplan (jan 2006) Aangestuurd door de Vlaamse Administratie Werkgelegenheid. Projectontwikkelaars EAD Decreet EAD Evenredige arbeidsdeelname en Diversiteit (8 mei 2002) + Pact van Vilvoorde (22 nov 2001 groeiscenario en engagement)+ Euro richtsnoeren werkgelegenheid + versterkte betrokkenheid kansengroepen (Commissie Diversiteit SERV) Ingebed in subregionale RESOC/SERR (Regionaal Sociaal- economisch Overleg Comité / Sociaal-Economische Raad van de Regio.

5 Projectontwikkeling EAD DOEL: bevorderen van (EAD) evenredige en volwaardige deelname van kansengroepen op de arbeidsmarkt. Nu ondervertegenwoordigd Kansengroepen: arbeidsgehandicapten Ervaren werknemers (+50) allochtonen ook :  vrouwen in roldoorbrekende functies,  Armen  Laaggeschoolden en langdurig werklozen,  ex-gedetineerden,...

6 De meerwaarde van een diversiteitsbeleid Wie nu voorsprong neemt, haalt straks het meeste talent in huis. Wie vooroordelen opzij zet, ontdekt veel verborgen talent. Medewerkers met verschillende achtergrond brengen verschillende ideeën aan; dat zorgt voor creativiteit en flexibiliteit. Met een diversiteitsbeleid werk je aan loyale en gemotiveerde medewerkers. Met een divers personeelsbeleid bouw je aan een sterk imago.

7 Diversiteitsplan : concept Middel om HR beleid te verruimen en drempels weg te nemen voor kansengroepen (allochtonen, 50+, arbeidsgehandicapten, vrouwen, laaggeschoolden, armen, ex-gedetineerden) Op maat : Instapplan klassiek diversiteitsplan Groeiplan clusterplan

8 Diversiteitsplan

9 Types acties Instroom Doorstroom Opleiding verhinderen uitstroom

10 Diversiteitsplan = maatwerk mogelijke acties Opmaak van competentieprofielen Screening selectie en wervingsprocedure Verbreding recruteringskanalen : jobkanaal Ondersteuning nieuwkomers : interne coaching (peter/meterschapsformule) of externe jobcoaching (VDAB-jobcoaches ea…) Doorlichten en optimaliseren van het onthaalbeleid Bijkomende vorming : toegankelijke opleidingen veiligheid, ICT, Nederlands op de Werkvloer... Jobrotatie, werkplekleren…

11 Diversiteitsplan = maatwerk mogelijke acties Opname van een non-discriminatie clausule Inpassen van stage of werkervaringplaatsen voor kansengroepen Opleiding omkaderend personeel : vb training selectievaardigheden, hoe motiveren, positief feedback geven, Training omtrent interculturele communicatie, respect voor verschil, diversiteitsmanagement …

12 Uw voordeel divers personeel : de juiste persoon op de juiste plaats, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht of handicap vrijblijvend advies gratis begeleiding op maat schakel naar talrijke nuttige diensten en organisaties financiële steun van de Vlaamse Overheid

13

14 OPBOUW VAN EEN DIVERSITEITSPLAN Wat aanpakken/oplossen? (probleemstelling) Welke oorzaken aanpakken? (probleemanalyse) Welke instrumenten inzetten? (oplossingsstrategie) Een concreet actieplan Creëren van een draagvlak Diversiteitsplan Methodiek

15 Diversiteitsplan: Eenmalig Variatie op het thema: instapplan / diversiteitsplan / groeiplan Duurtijd: 6 - 12 – 18 of 24 maanden Vaste indieningdata Eenvoudige dossiervorming Financiële ondersteuning: 2/3 subsidiëring met een maximum van 10 000 Euro Ondersteuning en begeleiding door projectontwikkelaars.

16 De ideale opstart voor een diversiteitsbeleid: Het Diversiteitsplan Alle medewerkers in de focus Maatwerk Een planmatige aanpak Stap voor stap Experimenteerruimte om de meerwaarde van het diversiteitsmanagement te ontdekken Een soepel en eenvoudig instrument Consultancy en begeleiding en ondersteuning zonder extra kost. Gedeelde kosten : een subsidie van max 10.000 € Veel inspirerende voorbeelden Een waaier aan methodieken en instrumenten


Download ppt "Dany Cottyn Brugge P r o j e c t o n t w i k k e l a a r E A D."

Verwante presentaties


Ads door Google