De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Eigen vermogen Indeling van vermogen Verschaffers Eigen vermogen Typen aandelen BEA: Specifieke boeking bij de NV en BV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Eigen vermogen Indeling van vermogen Verschaffers Eigen vermogen Typen aandelen BEA: Specifieke boeking bij de NV en BV."— Transcript van de presentatie:

1 1 Eigen vermogen Indeling van vermogen Verschaffers Eigen vermogen Typen aandelen BEA: Specifieke boeking bij de NV en BV

2 2 Vermogenstructuur Balans InvesteringenFinancieringen↓ Balans BezittingenEigen vermogen Vreemd vermogen

3 3 In Balans

4 4 Indelingen van vermogen Achtergesteld vreemd vermogen: gelduitleners achter gesteld bij andere schuldeisers Garantievermogen: buffer om aan verplichtingen schuldeisers te kunnen voldoen. (Eigen Vermogen + achtergestelde VV) Permanent vermogen: voor onbepaalde tijd in een bedrijf. (Vaak EV) Tijdelijk vermogen: voor een bepaalde tijd in een bedrijf. Ondernemend vermogen: afh. van winst Niet-ondernemend vermogen: niet afh. van winst

5 5 7.3 Eigen vermogen bij Eenmanzaak, VOF, CV en Maatschap Eenmanszaak: Vennootschap Onder Firma: Commanditaire vennootschap (CV) Maatschap: Eigen vermogen: totaal eigen geld dat in de onderneming zit (ook dmv privéstortingen en winstinhoudingen)

6 6 Eigen vermogen stichting en vereniging Stichting: Eigen vermogen: Opgehaalde vermogen van vrienden/ sympathisanten Vereniging: Eigen vermogen: bijeengebracht eigen geld door leden

7 7 Eigen vermogen bij Besloten Vennootschap en NV  = Aandelen vermogen + reserves (o.a. ingehouden winst)

8 8 Verschillende soorten Aandelen vermogen bij NV/BV: Maatschappelijk aandeelvermogen Maximumbedrag waarvoor een BV/NV volgens de statuten aandelen mag uitgeven. Geplaatst aandeelvermogen: Het gedeelte dat daadwerkelijk is uitgegeven. NB: minimaal 20% van het maatschappelijk aandelenvermogen bij oprichting plaatsen. Aandelen vermogen in portefeuille (nog uit te geven) Gestort aandelen vermogen (uitgegeven en betaald > 25%)

9 9 Verschillende waarden van aandelen: nominale waarde: waarde die op het aandeelbewijs staat gedrukt. intrinsieke waarde p.a. : eigen vermogen van een onderneming per aandeel. Rentabiliteitswaarde: winstpotentie als waarde van de onderneming. beurswaarde : wat aandeel op dat moment waard is op de beurs (NV).

10 10 soorten aandelen Aandelen aan toonder (NV) Aandelen op naam (BV) Preferente aandelen Cumulatief preferente aandelen Prioriteitsaandelen

11 11 7.5 Typen aandelen

12 12 Voorbeeld: Een Naamloze Vennootschap heeft 100.000 aandelen laten drukken met een nominale waarde van € 2 per stuk. 70.000 aandelen worden geplaatst tegen € 3 en daarvan wordt 100% meteen betaald.

13 13 De journaalposten: Bij oprichting: 041 Aandelen in Portefeuille (B+)€ 200.000 Aan 040 Aandelenkapitaal(EV+)€ 200.000 041200.000040 200.000

14 14 Plaatsing en storting per bank van aandelen: 110 Bank(B+) € 210.000 Aan 041 Aandelen in Port.(B-)(70.000 x 2)€ 140.000 043 Agioreserve (EV+)(70.000 x 1) € 70.000 110 210.000 041 200.000 040 200.000 043 70.000 041 140.000

15 15 emissie/ plaatsing en storting per bank van aandelen: 110 Bank(B+) € 210.000 Aan 041 Aandelen in Port.(B-)(70.000 x 2)€ 140.000 043 Agioreserve (EV+)(70.000 x 1) € 70.000 110 210.000 040 200.000 043 70.000 - 041 60.000

16 16 Gedeeltelijke Balans NV Credit: (040) Maatschappelijk aandelenverm(100.000 x 2) € 200.000 -(041) Aandelen in portefeuille (30.000x 2) € 60.000 = gestort en geplaatst aandelenvermogen € 140.000 + 043 Agio: 70.000 x (3-2) = € 70.000 Intrinsieke waarde is (eigen vermogen): € 210.000 Intrinsieke waarde per aandeel is 210.000/ 70.000 = € 3,- In dit geval hetzelfde als de uitgifte koers aangezien er nog geen winstinhoudingen en eerdere aandelen uitgifte geweest is.

17 17 7.4

18 18 Winstverdeling Eenmanszaak, VOF, CV, Maatschap Eenmanszaak: -> winst naar de eigenaar winst = inkomsten Eigenaar moet hierover inkomstenbelasting betalen V.O.F/ CV: -> winst naar de (stille) vennoten winst = inkomsten vennoten moeten afzonderlijk inkomstenbelasting betalen Maatschap: zie eenmanszaak/ VOF

19 19 Winstverdeling Stichting, Vereniging Stichting: maakt in principe geen winst Vereniging: maakt in principe geen winst

20 20 Winstverdeling Naamloze vennootschap en BV N.V./ B.V.: winst verdelen over: - commissarissen/bestuurders ( Tantièmes) - vennootschapsbelasting - reserve (winstinhouding) -aandeelhouders (dividend) ! Dividend wordt altijd als een % van het geplaatste aandelenvermogen berekend ! Over het dividend wordt altijd 15% dividendbelasting als voorheffing ingehouden

21 21 Winstverdeling Winstsaldo€ 1.100.000 Tantième€ 100.000 Venn.schapsbelast. 25% € 250.000 Winst na belasting (voor tantièmes)€ 850.000 Er wordt 20% bruto-dividend uitgekeerd. Geplaatst aandelen vermogen is € 200.000 Tantième€ 100.000 Dividend (85% van 20% van € 200.000) € 34.000 Div. belasting(15% van 20% van € 200.000) € 6.000 € 40.000 Toevoegen winstreserve € 710.000

22 22 Journaalposten Winstverdeling Beschikbaar stellen vennootschapsbelasting: 991 vennootschapsbelasting250.000 aan 161 te betalen VPB250.000 Beschikbaar stellen winst om te verdelen: 999 overboekingsrekening850.000 aan 048winst na belasting boekjaar850.000 Dividend en tantièmes uitkering 048 Winst na belasting850.000 aan 163 te betalen dividend 34.000 164 te betalen dividend belasting 6.000 044 Winstreserve710.000 160 te betalen tantièmes100.000

23 23 Soorten dividend Preferent (als eerst verdeeld en andere voorrechten) Primair (als eerst verdeeld) Gewoon Cash (geld) Stock (aandelen) Interim (tussen) Slot

24 24 Verdelen winst met Stockdividend: 048 Winst na belasting aan 042 Uit te reiken aandelen 164 Te betalen dividend belasting 044 Winstreserve 042 Uit te reiken aandelen aan041 aandelen in portefeuille

25 25


Download ppt "1 Eigen vermogen Indeling van vermogen Verschaffers Eigen vermogen Typen aandelen BEA: Specifieke boeking bij de NV en BV."

Verwante presentaties


Ads door Google