De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peuter & Co De Hbo’er in Groep Nul en de Startgroep Van spelen word je vrolijk!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peuter & Co De Hbo’er in Groep Nul en de Startgroep Van spelen word je vrolijk!"— Transcript van de presentatie:

1 Peuter & Co De Hbo’er in Groep Nul en de Startgroep Van spelen word je vrolijk!

2 Onderwerpen Wat wil je bereiken met de inzet van een hbo’er? De functieomschrijving van Mbo’er en Hbo’er Onze ervaringen 2011-2012 Stellingen TIPS/TOPS

3 Wat wil je bereiken met de inzet van een hbo’er? Het VVE programma goed uitvoeren Opbrengstgericht werken Methodische aanpak (didactische vaardigheden) Zorgkinderen sneller in beeld in de basisschool Versterken van de doorgaande lijn op het niveau van: kinderen ouders, activiteiten, personeel, organisatie

4 De functieomschrijving Mbo’er/Hbo’er Mbo’er Peuters stimuleren, begeleiden en verzorgen Signaleert zorgkinderen Informatie uitwisselen bijvoorbeeld met collega’souders Hbo’er Peuters stimuleren, begeleiden en verzorgen Ontwikkelplannen opstellen en uitvoeren Beleid mede ontwikkelen Dienstverlening verbeteren

5 Taakverdeling en samenwerking Mbo’er/Hbo’er Mbo’er Plant, organiseert en begeleidt kinderen bij activiteiten, Overlegt met ouders, Observeert, evalueert en documenteert het gedrag van de kinderen, Levert een bijdrage aan overlegmomenten. Hbo’er Draagt zorg voor het uitzetten van de leerlijn, Stelt binnen drie maanden na binnenkomst van het kind een plan van aanpak op, Structureert en coördineert activiteiten. Plant de momenten van overleg in.

6 Specifieke taken Hbo’er Plant en organiseert didactische activiteiten, Signaleert mogelijkheden voor verdere professionalisering; vertaalt dit naar operationele plannen, Onderhoudt contact met en is aanspreekpunt voor div. afdelingen binnen de basisschool Draagt zorg voor de uiteindelijke overdracht naar de basisschool,

7 Gezamenlijke taken Overleggen met ouders over de voortgang en bespreken van de ontwikkeling van het kind De kinderen begeleiden bij activiteiten De kinderen helpen in de ontwikkeling van de dagelijkse routine zoals: Naar het toilet gaan Aankleden Eten Stimuleren van spel en meespelen

8 Hoe pakt het uit in de praktijk?  Januari-april 2011 Plan maken met de basisschool Informatie door de stad; strak stramien  Mei-juni 2011 Personeel informeren Hbo’ers en juiste (gemotiveerde) Mbo’ers plaatsen Ouders informeren kinderen plaatsen in groep nul

9 (vervolg) Hoe pakt het uit in de praktijk?  Augustus- april 2012 Start met verschillen en hobbels (wordt toegelicht) April 2012 Tussentijdse komst nieuwe groepen nul  April – juni 2012  Aankondiging nieuwe groepen nul 2012/2013, hierbij start de cyclus van vorig jaar opnieuw  Evaluatie pilots groepen nul door Peuter & Co samen met leidsters en leerkrachten om te leren voor de start van nieuwe groepen nul

10 Stellingen Alleen de Mbo-leidster heeft een voorbeeldfunctie

11 Stellingen De Hbo-leidster moet altijd uit de basisschool (Pabo) komen

12 Stellingen Groep nul is alleen te managen vanuit welzijn

13 Stellingen Een peuter is een kleine kleuter

14 TIPS EN TOPS Ga voordat je start met alle betrokken partners om tafel zitten, Spreek uit wie wat doet en deel de verwachtingen, Geef ouders goede informatie: Laat ouders kiezen Beleg een informatiebijeenkomst Geef bij een intake duidelijke en concrete informatie Er moet draagvlak zijn onder ouders en personeel, Zorg voor goed gemotiveerd personeel op de groep; laat leidsters erop solliciteren, Leg alles vast in een convenant.


Download ppt "Peuter & Co De Hbo’er in Groep Nul en de Startgroep Van spelen word je vrolijk!"

Verwante presentaties


Ads door Google