De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Verbetering afvalinzameling en scheiding in de hoogbouw Gemeente Den Haag 4 september 2015 Gijs Langeveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Verbetering afvalinzameling en scheiding in de hoogbouw Gemeente Den Haag 4 september 2015 Gijs Langeveld."— Transcript van de presentatie:

1 1 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Verbetering afvalinzameling en scheiding in de hoogbouw Gemeente Den Haag 4 september 2015 Gijs Langeveld

2 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Inhoud Doel en opzet project Stand van zaken Wat weten we al?

3 3 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Waarom in Den Haag? In Den Haag potentie voor afval als grondstof

4 4 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Waarom? Omdat in hoogbouw geen inspirerende voorbeelden bekend zijn. Gemeenten hebben nauwelijks inspirerende voorbeelden voor hoogbouw Landelijke scheidingsdoelstelling 75%

5 5 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Doelstelling: Interventies om meer afval als grondstof in te zamelen in stedelijke hoogbouw Wat zijn gedragsbepalende factoren zijn voor afvalscheiding? Wanneer zijn welke factoren van belang? Welke interventies kunnen gemeenten toepassen om meer huishoudelijk afval als grondstof in te inzamelen bij stedelijke hoogbouw? Beoogd resultaat eind 2016: menukaart/beslisboom Fracties: gf(t), papier, plastic, (textiel), (glas)

6 6 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Opzet: Besluiten in stuurgroep, advies door gedragsexperts in denktank Stuurgroep Onderdeel van VANG-hh Denktank

7 7 RWS BEDRIJFSINFORMATIE D oorgronden (onderzoek) O ntwerpen E valueren (pilots)

8 8 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Stand van zaken: Project gestart door Mansveld, literatuuronderzoek opgeleverd Sanity Check uitgevoerd Projectplan en onderzoeksopzet definitief Officiële aftrap 9 maart 2015 door staatsecretaris Mansveld Literatuuronderzoek opgeleverd 1 e expert sessie 19 mei 2015

9 9 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Literatuuronderzoek: Midden heeft bestaande wetenschappelijke kennis in beeld gebracht Cees Midden, hoogleraar TU Eindhoven

10 10 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Expert sessie 19 mei 2015: Alle bestaande kennis bottomup verzameld. 35 experts uit Nederland Brainstorm over mogelijke interventies Resultaat: Groslijst aan interventies > Input voor vervolgstappen

11 11 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Volgende stappen: veldonderzoek, ontwerp maatregelen en start pilots. Veldonderzoek Selectie Pilotgebieden Overall design Groslijst interventies vertalen naar maatregelenpakketten Daarna pilots en evaluatie (afgerond in 2016)

12 12 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Wat weten we al? Diverse kansen in beeld en leren van casussen Vier kansen voor hoogbouw Woningen met tuin Keukenmanagement Nieuwe inzamelsystemen Interventies vanuit gedragsperspectief Interessante casussen Buitenland (Milaan, San Fransisco, Zweden, Australië) Proef DAR Almere Gekleurde zakken Amsterdam

13 13 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Meer informatie Via stuurgroep Den Haag lid stuurgroep www.vang-hha-nl Relevante onderzoeken en documenten beschikbaar via kennisbibliotheek Nieuws over het project Projectcoördinator Gijs Langeveld, gijs.langeveld@rws.nl, 06-41822645gijs.langeveld@rws.nl


Download ppt "1 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Verbetering afvalinzameling en scheiding in de hoogbouw Gemeente Den Haag 4 september 2015 Gijs Langeveld."

Verwante presentaties


Ads door Google