De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zwijsen. Echt anders … volledige les in leerlingmateriaal 3 organisatievormen mogelijk keuze leerkracht: zelfstandig of samen een verantwoord compacte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zwijsen. Echt anders … volledige les in leerlingmateriaal 3 organisatievormen mogelijk keuze leerkracht: zelfstandig of samen een verantwoord compacte."— Transcript van de presentatie:

1 Zwijsen

2 Echt anders … volledige les in leerlingmateriaal 3 organisatievormen mogelijk keuze leerkracht: zelfstandig of samen een verantwoord compacte handleiding

3 Zwijsen

4 Een blok Taal in beeld herhalingstaken: kopieerbladen leerspel Woordkenner computerprogramma woordenschat toetstaak 4 basis- lessen 4 basis- lessen Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 4 basis- lessen plustaken: Taalmaker plustaken computerprogramma woordenschat

5 Zwijsen Opbouw van een les op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

6 Zwijsen Compacte handleiding 1 les, 1 pagina info kort lesactiviteiten organisatie en differentiatie tips

7 Zwijsen Organisatie zelfstandig: individueel of samenwerkend begeleid: klassikaal of met groepjes haalbare differentiatie combinatieklassen

8 Zwijsen Een les in fasen T Uitleg Op verkenning Aan de slag Terug- kijken Zelfstandig leren (individueel of in samenwerkend) Uitleg Op verkenning Aan de slag Terug- kijken Gedeeltelijk begeleid leren (klassikaal of met groep) legVerkenningslagkijken T Uit-OpAan deTerug- Gedifferentieerd leren begeleid lerengeleid lerenZelfstandig leren T = taakinstructie tbbb h p w1 w2 w3 w4 bbb

9 Zwijsen Leerlijnen spreken en luisteren woordenschat schrijven taalbeschouwing

10 Zwijsen Spreken en luisteren spreken, luisteren en gesprek voeren vooraf (voor je begint) afstemmen op doelgroep spreek-luister-situaties opbouw gesprekstechnieken en woordgebruik gebruik van beeldmateriaal lichaamstaal en meer …

11 Zwijsen Woordenschat doelwoorden, strategieën, vaardigheden leren om de betekenis van woorden te achterhalen leren om de betekenis van woorden beter te onthouden

12 Zwijsen Schrijven vooraf (voordat je gaat schrijven) tekstsoorten schrijven tekstonderdelen (bijv. titel, inleiding) woordgebruik opbouw van een tekst uiterlijk van een tekst en meer …

13 Zwijsen Taalbeschouwing woordbouw zinsbouw taalgebruik

14 Zwijsen De toetstaak alle taalgebieden per toetstaak 3 van de 4 gebieden registratie en normering voortgangsadvies tbbb h p w1 w2 w3 w4 t

15 Zwijsen De herhalingstaken per taalonderdeel 2 herhalingstaken leerspel Woordkenner computerprogramma woordenschat tbbb h p w1 w2 w3 w4 h

16 Zwijsen Leerspel woordenschat tbbb h p w1 w2 w3 w4 h

17 Zwijsen De plustaken Taalmaker: doos met kaarten, kopieerbladen en computerbladen software Woordenschat (extra doelwoorden) tbbb h p w1 w2 w3 w4 p

18 Zwijsen Taalmaker tbbb h p w1 w2 w3 w4 p

19 Zwijsen De materialen taalboek werkboek handleiding kopieerboek antwoordenboek leerspel Woordkenner software Woordenschat doos met plustaken Taalmaker

20 Zwijsen

21 Een blok Spelling in beeld herhalingstaken: leerspel Spellingspoor computerprogramma spelling controledictee 2 basis- lessen 2 basis- lessen Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 2 basis- lessen plustaken: Taalmaker plustaken computerprogramma spelling

22 Zwijsen Leerstof klankstrategie regelstrategie weetstrategie analogie opzoeken werkwoorden

23 Zwijsen Controledictee spellingcategorieën registratie en normering per spellingcategorie herhalingstaak voortgangsadvies op papier of via software tbbb h p w1 w2 w3 w4 t

24 Zwijsen Software Spelling tbbb h p w1 w2 w3 w4 h oefenen toetsen nakijken registreren remediëren

25 Zwijsen De plustaken Taalmaker: doos met kaarten, kopieerbladen en computerbladen computerprogramma Spelling in beeld (extra doelwoorden) tbbb h p w1 w2 w3 w4 p

26 Zwijsen De materialen werkboek handleiding kopieerboek uitlegkaart antwoordenboek leerspel Spellingspoor computerprogramma Spelling in beeld doos met plustaken Taalmaker

27 Zwijsen Leerkrachtassistent

28 Zwijsen De makers blijven meedenken in de handleiding online.

29 Zwijsen De invoering groep 4 t/m 8 is compleet leverbaar in één keer schoolbreed in te voeren ieder leerjaar start met instapblok blok 8 is herhaling overzichtelijke leerlijnen

30 Zwijsen instapniveau omvang lesprogramma herkenbare pictogrammen differentiatie-aanpak: Doorgaande lijn Taal in beeldVeilig leren lezen zelfstandig lerenzon enige begeleidingmaan veel begeleidingster

31 Zwijsen Meer informatie? www.taalinbeeld.nl www.spellinginbeeld.nl www.taalmaker.nl Site voor onderwijsadviseurs nieuwsbrief A tot Z(wijsen) (1 x per maand) Weblog: taalinbeeld.blogspot.com Proefkaternen groep 4 t/m 8 om uit te proberen


Download ppt "Zwijsen. Echt anders … volledige les in leerlingmateriaal 3 organisatievormen mogelijk keuze leerkracht: zelfstandig of samen een verantwoord compacte."

Verwante presentaties


Ads door Google